جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

نام: مشکین‌گربه‌ی معمولی Common genet
نام علمی: Genetta genetta
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: زبادان
سرده: مشکین‌گربه
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۸۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ساوانا یا گَرم‌دشت‌ها و جنگل‌های شمال صحرای بزرگ آفریقا، زیر صحرای بزرگ آفریقا، جنوب آفریقا و کرانه‌های کشورهای عربستان، یمن و عمان در منطقه‌ی خاورمیانه
زندگانی: ۱۳ سال (دربند ۲۲ سال)
سن بلوغ: نرها ۲ سالگی و ماده‌ها ۴ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۴ نوزاد (با ۷۸ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، دوزیستان، خزندگان کوچک، بی‌مهرگان و حشرات، همچنین میوه مانند انجیر و زیتون و...
رنگ: خاکستری با لکه‌های سیاه، دارای نواری سیاه در راستای ستون مُهره‌ها و ۸ تا ۱۳ حلقه‌ی سیاه بر روی دُم
اندازه: وزن ۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۳ تا ۵۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۳ تا ۵۲ سانتی‌متر
ویژگی: مُشکین‌گربه‌ی معمولی جانوری شب‌زی، تنهازیست و زمینی (ولی با توانایی بالا رفتن از درختان)، دارای توانایی دید در شب و ایستادن بر روی دو پا، همچنین دارای پاهایی کوتاه و دُمی بلند برای ترازمند کردن خود در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان، دارای مشکی خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۱/۱ کیلومتر مربع برای نرها و ۰/۷ کیلومتر مربع برای ماده‌ها و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده