جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

نام: مشکین‌گربه‌ی معمولی Common genet
نام علمی: Genetta genetta
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌زبادان
زیرخانواده: مشکین‌گربه‌ایان
سرده: مشکین‌گربه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۸۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز و همیشه‌سبز با زمین‌های سنگی، غارها و درختچه‌زارهای انبوه در زیر صحرای بزرگ آفریقا، کرانه‌های شمالی قاره‌ی آفریقا و کرانه‌های کشورهای عربستان، یمن و عمان در جزیره‌مانند عربستان (مُشکین‌گربه‌ی معمولی به کشورهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه در جنوب غربی قاره‌ی اروپا نیز برده شده و جانور بومی این سرزمین‌ها به‌شمار نمی‌رود.)
زندگانی: ۱۳ سال (دربند ۲۲ سال)
سن بلوغ: نرها ۲ سالگی و ماده‌ها ۴ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۴ نوزاد، با ۷۸ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک همانند موش جنگلی، موش‌های زمستان‌خواب و سنجاب سرخ، پرندگان و تخم آنان، مارمولک‌ها، دوزیستان، بی‌مهرگان و حشرات، همچنین میوه همچون انجیر و زیتون
شکارگران: پلنگ آفریقایی (زیرگونه‌ی پلنگیوزگربه، سیاه‌گوش، گورکن عسل‌خوار، روباه سرخ، شهباز شمالی و جغدهای بزرگ (از خانواده‌های جغدان راستین و جغدان انبار)
رنگ: خاکستری با لکه‌های سیاه، دارای نواری سیاه در راستای ستون مُهره‌ها و ۸ تا ۱۳ حلقه‌ی سیاه بر روی دُم
اندازه: وزن ۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۳ تا ۵۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۳ تا ۵۲ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: مُشکین‌گربه‌ی معمولی جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین مُشکین‌گربه‌ی معمولی به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی بزرگ و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز دارند. همچنین آنان ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان دارند. انگشت‌های آنان دارای پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده است. مُشکین‌گربه‌های معمولی دارای مُشکی روغنی و خوش‌بو به‌نام زَبّاد هستند. آنان قلمرو خود را با این مُشک نشانه‌گذاری و مرزبندی می‌کنند. این زبادها دارای حس بویایی، شنوایی و بینایی نیرومندی هستند. مُشکین‌گربه‌های معمولی درخت‌نوردانی توانمند هستند. آنان دُمی بلند برای ترازمند کردن خود، در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان دارند. همچنین آنان قلمروخواه هستند. قلمرو آنان نزدیک به ۱/۱ کیلومتر مربع برای نرها و ۰/۷ کیلومتر مربع برای ماده‌ها گستردگی دارد.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Nuno.xavier@moreira - Nuno.xavier@moreira

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده