جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: مشکین‌گربه‌ی معمولی

نام: مُشکین‌گربه‌ی معمولی Common genet
نام علمی: Genetta genetta
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌زبادان
زیرخانواده: مشکین‌گربه‌ایان
سرده: مشکین‌گربه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۸۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های شمال صحرای بزرگ آفریقا، زیر صحرای بزرگ آفریقا، جنوب قاره‌ی آفریقا، کرانه‌های کشورهای عربستان، یمن و عمان در جزیره‌مانند عربستان و کشورهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه در جنوب غربی قاره‌ی اروپا
زندگانی: ۱۳ سال (دربند ۲۲ سال)
سن بلوغ: نرها ۲ سالگی و ماده‌ها ۴ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۴ نوزاد، با ۷۸ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، دوزیستان، خزندگان کوچک، بی‌مهرگان و حشرات، همچنین میوه مانند انجیر و زیتون و...
شکارگران: یوزگربه، سیاه‌گوش، پلنگ، گورکن عسل‌خوار و جغدهای بزرگ
رنگ: خاکستری با لکه‌های سیاه، دارای نواری سیاه در راستای ستون مُهره‌ها و ۸ تا ۱۳ حلقه‌ی سیاه بر روی دُم
اندازه: وزن ۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۳ تا ۵۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۳ تا ۵۲ سانتی‌متر
ویژگی: مُشکین‌گربه‌ی معمولی جانوری تنهازیست، شب‌زی و پنجه‌رو (این زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای پاهایی کم‌وبیش کوتاه با توانایی ایستادن بر روی دو پا، همچنین دارای دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی بزرگ و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها با پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده، همچنین دارای مُشکی روغنی و خوش‌بو به‌نام زَبّاد برای نشانه‌گذاری زیستگاه، دارای بینایی، بویایی و شنوایی خوب و درخت‌نوردی نیرومند، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۱/۱ کیلومتر مربع برای نرها و ۰/۷ کیلومتر مربع برای ماده‌ها و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - mpalalive - animalia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده