جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آفریقایی

نام: پلنگ آفریقایی African leopard
نام علمی: Panthera pardus pardus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها (زیرگونه‌ی پلنگ)
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پسین (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، جنگل‌ها و چمن‌زارهای بیشتر کشورهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۱۲ تا ۱۷ سال (دربند تا ۲۳ سال)
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۴ نوزاد، با ۹۰ تا ۱۰۵ روز زمان بارداری
خوراک: گوزن، گراز، گورخر، زرافه، ایمپالا، خدنگ، خزندگان، جوندگان، پرندگان و...
شکارگران: آدمی
رنگ: زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه (خال‌هایی بی‌همتا برای شناسایی همچون اثر انگشت آدمی)
اندازه: وزن ۶۰ تا ۹۱ کیلوگرم برای نرها و ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۵ تا ۱۴۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷۵ تا ۱۱۰ سانتی‌متر 
ویژگی: پلنگ آفریقایی گسترده‌ترین زیرگونه‌ی پلنگ، جانوری تنهازیست، شب‌زی و پنجه‌رو (خانواده‌ی گربه‌ایان همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند.)، درخت‌نوردی بسیار خوب با توانایی بردن شکار به بالای درخت (تا دو برابر وزن خود به وزن ۱۲۵ کیلوگرم)، دارای پاهایی کوتاه و نیرومند، دُمی بلند، سری بزرگ، پوزه‌ای کوتاه، گوش‌هایی کم‌وبیش کوچک و چشمانی درشت با توانایی دید در شب، همچنین دارای سبیل‌هایی در چهره با توانایی لمس کردن و یافتن راه در تاریکی شب، دارای بینایی، بویایی و شنوایی نیرومند، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها با پنجه‌هایی جمع‌شونده، تیز و بلند، دارای سرعت ۵۸ کیلومتر بر ساعت، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۵۰ کیلومتر مربع و...
بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده