​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آفریقایی

نام: پلنگ آفریقایی African leopard
نام علمی: Panthera pardus pardus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پیسن (۱۱/۶۰۸ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: بیشتر کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: ۱۲ تا ۱۷ سال (دربند تا ۲۳ سال)
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۹۰ تا ۱۰۵ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار ۹۲ گونه جانور از سوسک گرفته تا گاو کوهی، ولی بیشتر شکار پستانداران با وزن ۲۰ تا ۸۰ کیلوگرم
ویژگی: پلنگ آفریقایی گسترده‌ترین زیرگونه‌ی پلنگ، به رنگ زرد با خال‌های گل‌مانند سیاه، دارای سرعت ۵۸ کیلومتر بر ساعت، وزن ۶۰ تا ۹۱ کیلوگرم برای نرها و ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم برای ماده‌ها و بدنی به درازای ۱۹۰ سانتی‌متر (بدون دُم)، با توانایی بردن شکار تا وزن ۱۲۵ کیلوگرم (۲ تا ۳ برابر وزن پلنگ) به بالای درخت و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: پلنگ آفریقایی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده