جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان

خانواده‌ی گربه‌زَبّادان Viverridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان زبادها، مُشکین‌گربه‌ها و خرس‌گربه را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان در قاره‌ی آفریقا، جنوب و جنوب شرقی آسیا و جنوب اروپا زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی دراز، پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز دارند. گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان به‌جز خرس‌گربه پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند. آنان دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان هستند و هر یک از انگشت‌ها پنجه‌هایی تیز و نیمه‌جمع‌شونده دارند. بیشتر آنان درخت‌نوردانی نیرومند و دارای حس بویایی، شنوایی و بینایی خوبی هستند. گربه‌های زباد مُشکی روغنی و خوش‌بو از غده‌های نیشیمن‌گاه خود تراوش می‌کنند که زَبّاد نام دارد. آنان سرزمین خود را با این مُشک مرزبندی می‌کنند. مُشکین‌گربه‌ی هاوسا با وزن ۱/۳ تا ۱/۵ کیلوگرم و درازای ۳۸ تا ۴۵ سانتی‌متر و خرس‌گربه با وزن ۹ تا ۲۰ کیلوگرم و درازای ۷۱ تا ۸۴ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زَبّادان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۱۶ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی گربه‌زبادیان Viverrinae
سرده‌ی زبادگون‌ها Viverra

 

زَبّاد بزرگ هندی

نام: زَبّاد بزرگ هندی Large Indian civet
نام علمی: Viverra zibetha
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای جنوب و جنوب شرقی آسیا
اندازه: وزن ۳/۴ تا ۹/۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۰ تا ۹۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۸ تا ۵۹ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زباد بزرگ هندی)

 

زَبّاد مالایی

نام: زَبّاد مالایی Malayan civet
نام علمی: Viverra tangalunga
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشتزارها و پیرامون روستاهای کشورهای اندونزی، مالزی، برونئی، فیلیپین و سنگاپور در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵ تا ۱۱ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۸ تا ۹۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زباد مالایی)

 

سرده‌ی زبادک‌ها Viverricula

 

زَبّاد کوچک هندی

نام: زَبّاد کوچک هندی Small Indian civet
نام علمی: Viverricula indica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، جنگل‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها و پیرامون روستاهای جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۳ تا ۵۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۸ تا ۴۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زباد کوچک هندی)

 

سرده‌ی زبادهای آفریقایی Civettictis

 

زَبّاد آفریقایی

نام: زَبّاد آفریقایی African civet
نام علمی: Civettictis civetta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و جنگل‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۷ تا ۲۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۷ تا ۸۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۴ تا ۴۷ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زباد آفریقایی)

 

زیرخانواده‌ی نخلی‌نواریان Hemigalinae
سرده‌ی زبادهای نخلی نواری Hemigalus

 

زَبّاد نخلی نواری

نام: زَبّاد نخلی نواری Banded palm civet
نام علمی: Civettictis civetta
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای میانمار، تایلند، مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۷ تا ۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۱ تا ۶۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۵ تا ۳۸ سانتی‌متر

 

سرده‌ی زبادهای نخلی هوز Diplogale

 

زَبّاد نخلی هوز

نام: زَبّاد نخلی هوز Hose's palm civet
نام علمی: Diplogale hosei
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور برونئی و ایالت‌های صَباح و ساراواک کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۴ تا ۱/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۷ تا ۵۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۳۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی زبادهای نخلی آستون Chrotogale

 

زَبّاد نخلی آستون

نام: زَبّاد نخلی آستون Owston's palm civet
نام علمی: Chrotogale owstoni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی و دشت‌های نمناک کشور ویتنام و بخش‌های کوچکی از کشورهای لائوس و چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲ تا ۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زباد نخلی آستون)

 

زیرخانواده‌ی ناسازنمائیان Paradoxurinae
سرده‌ی ناسازنماها Paradoxurus

 

زَبّاد نخلی آسیایی

نام: زَبّاد نخلی آسیایی Asian palm civet
نام علمی: Paradoxurus hermaphroditus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری و معتدل، پارک‌ها، باغ‌ها و کشتزارهای جنوب و جنوب شرقی آسیا
اندازه: وزن ۲ تا ۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زباد نخلی آسیایی)

 

زَبّاد نخلی طلایی

نام: زَبّاد نخلی طلایی Golden palm civet
نام علمی: Paradoxurus zeylonensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت، جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی و جنگل‌های موسمی انبوه در کشور سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۴ تا ۳/۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زباد نخلی طلایی)

 

سرده‌ی خرس‌گربه‌ها Arctictis

 

خرس‌گربه

نام: خرس‌گربه Bearcat
نام علمی: Arctictis binturong
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری انبوه و جنگل‌های همیشه سبز جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۹ تا ۲۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۱ تا ۸۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۶ تا ۶۹ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با خرس‌گربه)

 

سرده‌ی زبادهای نخلی نقاب‌دار Paguma

 

زَبّاد نخلی نقاب‌دار

نام: زَبّاد نخلی نقاب‌دار Masked palm civet
نام علمی: Paguma larvata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگ‌ریز، برگ‌ریز مخلوط، همیشه‌سبز و کوهستانی قاره‌مانند هند و جنوب شرقی آسیا
اندازه: وزن ۳/۶ تا ۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۱ تا ۷۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵۱ تا ۶۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زباد نخلی نقاب‌دار)

 

سرده‌ی زبادهای نخلی دندان‌کوچک Arctogalidia

 

زَبّاد نخلی دندان‌کوچک

نام: زَبّاد نخلی دندان‌کوچک Small-toothed palm civet
نام علمی: Arctogalidia trivirgata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های انبوه جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۴ تا ۶۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۸ تا ۶۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زباد نخلی دندان‌کوچک)

 

زیرخانواده‌ی مُشکین‌گربه‌ایان Genettinae
سرده‌ی مُشکین‌گربه‌ها Genetta

 

مُشکین‌گربه‌ی معمولی

نام: مُشکین‌گربه‌ی معمولی Common genet
نام علمی: Genetta genetta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال صحرای بزرگ آفریقا، زیر صحرای بزرگ آفریقا، جنوب قاره‌ی آفریقا، کرانه‌های کشورهای عربستان، یمن و عمان در جزیره‌مانند عربستان و کشورهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه در جنوب غربی قاره‌ی اروپا
اندازه: وزن ۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۳ تا ۵۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۳ تا ۵۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با مشکین‌گربه‌ی معمولی)

 

مُشکین‌گربه‌ی دماغه

نام: مُشکین‌گربه‌ی دماغه Cape genet
نام علمی: Genetta tigrina
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای گرم‌دشت‌های کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۲/۱ کیلوگرم برای نرها و ۱/۳ تا ۱/۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۶ تا ۵۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴۲ تا ۵۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۳۹ تا ۴۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳۸ تا ۴۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با مشکین‌گربه‌ی دماغه)

 

مُشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری

نام: مُشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری Rusty-spotted genet
نام علمی: Genetta maculata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، جنگل‌ها و درختچه‌زارهای مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱/۳ تا ۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۲ تا ۵۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۵۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با مشکین‌گربه‌ی خال‌زنگاری)

 

مُشکین‌گربه‌ی هاوسا

نام: مُشکین‌گربه‌ی هاوسا Hausa genet
نام علمی: Genetta thierryi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و سبزدشت‌های غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱/۳ تا ۱/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۸ تا ۴۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۷ سانتی‌متر

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده