جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی اروپایی

نام: گربه‌ی وحشی اروپایی European wildcat
نام علمی: Felis silvestris
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: گربه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی تورتونین (۱۱/۶۰۸ تا ۷/۲۴۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ و مخلوط معتدل قاره‌ی اروپا و منطقه‌ی قفقاز
زندگانی: ۷ تا ۱۰ سال (دربند تا ۱۵ سال)
سن بلوغ: ۹ تا ۱۲ ماهگی
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۶۰ تا ۶۸ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار جوندگان همچون موش و خرگوش، پرندگان کوچک، خزندگان و...
رنگ: خاکستری گراینده به قهوه‌ای با نوارهایی تیره
اندازه: وزن ۳/۸ تا ۷/۳ کیلوگرم برای نرها و ۲/۴ تا ۴/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۵۵ تا ۶۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴۷ تا ۵۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۷ تا ۳۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲۵ تا ۳۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: گربه‌ی وحشی اروپایی جانوری تنهازیست و شب‌زی، در بینایی و شنوایی بسیار نیرومند و دارای توانایی دید در شب، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۳ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی اروپایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی اروپایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی اروپایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی اروپایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی وحشی اروپایی

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده