جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش دوم)

خانواده‌ی کلاغان Corvidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گنجشک‌سانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی کلاغان می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۱۲۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی جیجاق‌های آفریقایی Ptilostomus

 

زاغی آفریقایی (پیاپیاک)

نام: زاغی آفریقایی (پیاپیاک) Piapiac
نام علمی: Ptilostomus afer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، کشت‌زارها، چمن‌زارها، چراگاه‌ها و شهرها و روستاهای کوچک مرکز و غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۲۱ تا ۱۳۰ گرم، بدن به درازای ۳۵ تا ۴۲ سانتی‌متر

 

سرده‌ی جیجاق‌های حبشی Zavattariornis

 

کلاغ بیشه‌ی اِشتِریزِمَن (کلاغ بیشه‌ی اتیوپیایی)

نام: کلاغ بیشه‌ی اِشتِریزِمَن (کلاغ بیشه‌ی اتیوپیایی) Stresemann's bushcrow
نام علمی: Zavattariornis stresemanni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای گرم‌دشت‌های جنوب کشور اتیوپی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۳۰ گرم، بدن به درازای ۲۸ سانتی‌متر

 

سرده‌ی فندق‌شکن‌ها Nucifraga

 

فندق‌شکن خال‌دار (فندق‌شکن اوراسیایی)

نام: فندق‌شکن خال‌دار (فندق‌شکن اوراسیایی) Spotted nutcracker
نام علمی: Nucifraga caryocatactes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و شهرهای شرق، مرکز و جنوب اروپا، شمال و شرق آسیا، شمال قاره‌مانند هند و مرکز کشور چین در قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۲۴ تا ۲۲۰ گرم، بدن به درازای ۳۲ تا ۳۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۹ تا ۵۳ سانتی‌متر

 

فندق‌شکن کشمیری

نام: فندق‌شکن کشمیری Kashmir nutcracker
نام علمی: Nucifraga multipunctata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق افغانستان، شمال و غرب پاکستان، شمال غربی هند و جنوب تاجیکستان در قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۵۵ تا ۱۷۷ گرم، بدن به درازای ۳۲ تا ۳۵ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۱۹ تا ۲۱ سانتی‌متر

 

فندق‌شکن کلارک

نام: فندق‌شکن کلارک Clark's nutcracker
نام علمی: Nucifraga columbiana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها و شهرهای غرب کشور آمریکا و جنوب غربی کانادا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۰۶ تا ۱۶۱ گرم، بدن به درازای ۲۷ تا ۳۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۱ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با فندق‌شکن کلارک)

 

سرده‌ی کَشکَرَک‌ها Pica

 

زاغی اوراسیایی

نام: زاغی اوراسیایی Eurasian magpie
نام علمی: Pica pica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و درختچه‌زارهای منطقه‌های باز، منطقه‌های صخره‌ای، چمن‌زارها، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و روستاها و شهرهای قاره‌ی اروپا، بخش‌هایی از شمال آسیا، آسیای میانه، شمال منطقه‌ی خاورمیانه و شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۲۱۰ تا ۲۷۲ گرم برای نرها و ۱۸۲ تا ۲۱۴ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۴ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۲ تا ۶۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زاغی اوراسیایی)

 

زاغی مغرب

نام: زاغی مغرب Maghreb magpie
نام علمی: Pica mauritanica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز و کشت‌زارهای کشور مراکش، شمال الجزایر و تونس و شمال شرقی موریتانی در شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۸۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ سانتی‌متر

 

زاغی عسیر (زاغی عربی)

نام: زاغی عسیر (زاغی عربی) Asir magpie
نام علمی: Pica asirensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای ارس آفریقایی، خُشک‌رودها و دره‌های استان عسیر در جنوب غربی کشور عربستان در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲۴۰ گرم، بدن به درازای ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر

 

زاغی دُم‌گاه سیاه

نام: زاغی دُم‌گاه سیاه Black-rumped magpie
نام علمی: Pica bottanensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای شرق رشته‌کوه هیمالیا در شمال کشور بوتان و کوه‌های فلات تبت در مرکز کشور چین
اندازه: وزن ۲۰۰ تا ۲۷۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۰ سانتی‌متر

 

زاغی خاوری

نام: زاغی خاوری Oriental magpie
نام علمی: Pica serica
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و درختچه‌زارهای منطقه‌های باز و کشت‌زارهای جنوب شرقی روسیه، جزیره‌مانند کره، ژاپن، شرق چین و شمال میانمار، لائوس و تایلند در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴۰ تا ۵۱ سانتی‌متر

 

زاغی نوک‌سیاه

نام: زاغی نوک‌سیاه Black-billed magpie
نام علمی: Pica hudsonia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های رودهای دارای توده‌های درختی، درختچه‌زارها، چمن‌زارها و منطقه‌های شهری شمال غربی آلاسکا، جنوب غربی کانادا و غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۶۷ تا ۲۱۶ گرم برای نرها و ۱۴۱ تا ۱۷۹ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر (دربرگیرنده‌ی دُمی به درازای ۲۳ تا ۳۲ سانتی‌متر)، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۶ تا ۶۱ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زاغی نوک‌سیاه)

 

زاغی نوک‌زرد

نام: زاغی نوک‌زرد Yellow-billed magpie
نام علمی: Pica nutalli
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بلوط، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و باغ‌های روستایی ایالت کالیفرنیا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۴۷ تا ۱۸۱ گرم برای نرها و ۱۲۴ تا ۱۵۸ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷ تا ۲۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زاغی نوک‌زرد)

 

سرده‌ی زاغی‌های لاجوردی یا کبودکَشکَرَک Cyanopica

 

زاغی بال‌لاجوردی

نام: زاغی بال‌لاجوردی Azure-winged magpie
نام علمی: Cyanopica cyanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و پارک‌ها و باغ‌های شهری جزیره‌مانند کره، مرکز ژاپن، شرق چین، شمال مغولستان و جنوب شرقی روسیه در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۷۶ تا ۱۱۸ گرم، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۸ سانتی‌متر

 

زاغی ایبریایی

نام: زاغی ایبریایی Iberian magpie
نام علمی: Cyanopica cooki
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، پارک‌ها و باغ‌های مرکز و جنوب غربی اسپانیا و شرق و جنوب پرتغال در جزیره‌مانند ایبری در جنوب غربی قاره‌ی اروپا
اندازه: وزن ۶۵ تا ۷۶ گرم، بدن به درازای ۳۴ تا ۳۶ سانتی‌متر

 

سرده‌ی جیجاق‌های خاکستری یا جیجاق‌های شمالی Perisoreus

 

جیجاق کانادایی (جیجاق خاکستری)

نام: جیجاق کانادایی (جیجاق خاکستری) Canada jay
نام علمی: Perisoreus canadensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخروطی و برگ‌ریز به‌ویژه جنگل‌های کاج نوئل، صنوبر، نراد و افرای قندی در ایالت آلاسکا، سراسر کانادا و شمال غربی کشور آمریکا در شمال آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۶۵ تا ۷۰ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۳۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق کانادایی)

 

جیجاق سیبری

نام: جیجاق سیبری Siberian jay
نام علمی: Perisoreus infaustus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های درختان کاج نوئل، کاج، سِدر و سیاه‌کاج در کشورهای نروژ، سوئد، فنلاند، روسیه، مغولستان، قزاقستان و چین در شمال قاره‌های اروپا و آسیا
اندازه: وزن ۷۵ تا ۹۰ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۳۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۰ تا ۴۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق سیبری)

 

جیجاق سیچوان

نام: جیجاق سیچوان Sichuan jay
نام علمی: Perisoreus internigrans
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری استان سیچوان کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۹۲ تا ۱۲۳ گرم، بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی جیجاق‌های بوته‌ای Aphelocoma

 

جیجاق تک‌رنگ

نام: جیجاق تک‌رنگ Unicolored jay
نام علمی: Aphelocoma unicolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری جنوب و جنوب شرقی کشور مکزیک و غرب گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱۱۳ تا ۱۵۳ گرم، بدن به درازای ۲۷ تا ۳۲ سانتی‌متر

 

جیجاق مکزیکی

نام: جیجاق مکزیکی Mexican jay
نام علمی: Aphelocoma wollweberi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی درختان کاج و بلوط مرکز و شمال مکزیک و جنوب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۰۵ تا ۱۴۴ گرم، بدن به درازای ۲۸ تا ۳۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۱ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق مکزیکی)

 

Transvolcanic jay

نام: جیجاق ترانس‌وولکانیک Transvolcanic jay
نام علمی: Aphelocoma ultramarina
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج و بلوط کمربند آتشفشانی ترانس-مکزیک در مرکز کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم، بدن به درازای ۲۸ تا ۳۲ سانتی‌متر

 

جیجاق بوته‌ای جزیره

نام: جیجاق بوته‌ای جزیره Island scrub jay
نام علمی: Aphelocoma insularis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و بوته‌زارهای جزیره‌ی سانتا کروز در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۴۷ گرم برای نرها و ۱۰۰ تا ۱۱۷ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۱ تا ۳۳ سانتی‌متر

 

جیجاق بوته‌ای کالیفرنیا

نام: جیجاق بوته‌ای کالیفرنیا California scrub jay
نام علمی: Aphelocoma californica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، بوته‌زارها و باغ‌های پیرامون شهرهای کرانه‌های غربی کشور آمریکا و شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۷۰ تا ۱۰۰ گرم، بدن به درازای ۲۷ تا ۳۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۳۹ سانتی‌متر

 

جیجاق بوته‌ای وودهاوس

نام: جیجاق بوته‌ای وودهاوس Woodhouse's scrub jay
نام علمی: Aphelocoma woodhouseii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها و بوته‌زارهای غرب و جنوب کشور آمریکا و شمال و مرکز مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۸۰ گرم، بدن به درازای ۲۷ تا ۳۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۳۹ سانتی‌متر

 

جیجاق بوته‌ای فلوریدا

نام: جیجاق بوته‌ای فلوریدا Florida scrub jay
نام علمی: Aphelocoma coerulescens
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها و بوته‌زارهای ایالت فلوریدای کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۶۶ تا ۹۲ گرم، بدن به درازای ۲۳ تا ۲۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۳۳ تا ۳۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق بوته‌ای فلوریدا)

 

سرده‌ی جیجاق‌های پیسه Calocitta

 

جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه

نام: جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه Black-throated magpie-jay
نام علمی: Calocitta colliei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای خشک و نیمه‌خشک غرب و شمال غربی کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۲۲۵ تا ۲۵۱ گرم، بدن به درازای ۵۸/۵ تا ۷۶/۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه)

 

جیجاق پیسه‌ی گلوسفید

نام: جیجاق پیسه‌ی گلوسفید White-throated magpie-jay
نام علمی: Calocitta formosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها و بوته‌زارهای خشک و نیمه‌خشک و همچنین کشت‌زارهای کشورهای مکزیک، کاستاریکا، گواتمالا، السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۲۰۵ تا ۲۱۳ گرم، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۶ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۱۸ تا ۱۹ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق پیسه‌ی گلوسفید)

 

سرده‌ی جیجاق‌های آبی Cyanocitta

 

جیجاق آبی

نام: جیجاق آبی Blue jay
نام علمی: Cyanocitta cristata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های درختان مخروطی و برگ‌ریز، باغ‌های روستایی و پارک‌های شهری شرق و مرکز کشور آمریکا و جنوب کانادا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۷۰ تا ۱۰۰ گرم، بدن به درازای ۲۲ تا ۳۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۳۴ تا ۴۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق آبی)

 

جیجاق اِستِلِر

نام: جیجاق اِستِلِر Steller's jay
نام علمی: Cyanocitta stelleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و شهرهای غرب کشورهای کانادا، آمریکا و مکزیک در غرب آمریکای شمالی و بخش‌هایی از کشورهای گواتمالا، السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه در شمال آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۴۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ تا ۳۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق استلر)

 

گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده