جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌زرد

نام: زاغی نوک‌زرد Yellow-billed magpie
نام علمی: Pica nutalli
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: کشکرک
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های بلوط و کشتزارهای دره‌ی مرکزی ایالت کالیفرنیا در شرق کشور آمریکا
زندگانی: ۱۰ سال
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۵ تا ۷ تخم (با ۱۶ تا ۱۸ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات به‌ویژه ملخ، تخم و جوجه‌ی پرندگان، همچنین لاشه‌ی جانوران، دانه و میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: سیاه با درخشندگی سبز و آبی، دارای پاهایی سیاه و شانه‌ها و شکمی سفید، همچنین دارای نوکی زرد و خطی زرد پیرامون چشم‌ها
اندازه: وزن ۱۴۷ تا ۱۸۱ گرم برای نرها و ۱۲۴ تا ۱۵۸ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷ تا ۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: زاغی نوک‌زرد پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌زرد

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌زرد

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌زرد

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌زرد

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌زرد

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده