جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش سوم)

خانواده‌ی کلاغان Corvidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گنجشک‌سانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی کلاغان می‌پردازد با ۳۳ گونه (از ۱۲۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی کلاغ‌ها Corvus

 

کلاغ پیسه

نام: کلاغ پیسه Pied crow
نام علمی: Corvus albus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، منطقه‌های باز درختی، زمین‌های باز و بی‌درخت جنگل‌ها، سبزه‌زارها، گرم‌دشت‌ها، کرانه‌ی رودها و دریاچه‌ها و روستاها و شهرهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۵۲۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۵ تا ۹۸ سانتی‌متر

نگاره: Tzim76

 

غُراب گردن‌سفید

نام: غُراب گردن‌سفید White-necked raven
نام علمی: Corvus albicollis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی باز یا کم‌درخت، سبزه‌زارها، کرانه‌ی دریاچه‌ها، چراگاه‌ها، روستاها، باغ‌ها و پارک‌های شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷۶۲ تا ۸۶۵ گرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۵۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۵ تا ۸۶ سانتی‌متر، درازای نوک ۶ تا ۷ سانتی‌متر

نگاره: Ken Behrens

 

کلاغ کوچک

نام: کلاغ کوچک Little crow
نام علمی: Corvus bennetti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای خشک، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و شهرهای غرب و مرکز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۳۳۰ تا ۴۸۵ گرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۴۸ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۲۹ تا ۳۴ سانتی‌متر

نگاره: Chris Wiley

 

کلاغ آمریکایی

نام: کلاغ آمریکایی American crow
نام علمی: Corvus brachyrhynchos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها، درخت‌زارهای باز، لبه‌ی جنگل‌ها، سبزه‌زارها، کشت‌زارها، پارک‌ها و شهرهای کشور آمریکا و جنوب کانادا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۳۱۶ تا ۶۲۰ گرم، بدن به درازای ۴۰ تا ۵۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Daniel J. Field
(آشنایی بیشتر با کلاغ آمریکایی)

 

کلاغ شمال غرب

نام: کلاغ شمال غرب Northwestern crow
نام علمی: Corvus caurinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های دریاها، شاخاب‌ها و رودها، دلتای رودخانه‌ها، دهکده‌های کرانه‌ای، شهرها و کشت‌زارهای جنوب ایالت آلاسکا، استان‌های آلبرتا و بریتیش کلمبیا در جنوب غربی کانادا و ایالت واشینگتن در شمال غربی کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۳۴۰ تا ۴۴۰ گرم، بدن به درازای ۴۲ تا ۴۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۹ سانتی‌متر

نگاره: -
(آشنایی بیشتر با کلاغ شمال غرب)

 

کلاغ دماغه

نام: کلاغ دماغه Cape crow
نام علمی: Corvus capensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارهای باز، تپه‌ماهورها و کشت‌زارهای شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۴۱۰ تا ۶۹۷ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Michael Heyns

 

غُراب معمولی

نام: غُراب معمولی Common raven
نام علمی: Corvus corax
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرددشت‌های بی‌درخت، کرانه‌ی دریاها و رودها، منطقه‌های سنگی، جنگل‌های کوهستانی، دشت‌ها و بیابان‌های قاره‌ی اروپا، شمال آسیا، آسیای میانه، شمال منطقه‌ی خاورمیانه همچون ایران، آمریکای شمالی و بخش‌هایی از شمال قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۰/۷ تا ۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۴ تا ۶۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۵ تا ۱۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Punkbirdr.Photo
(آشنایی بیشتر با غُراب معمولی)

 

کلاغ ابلق

نام: کلاغ ابلق Hooded crow
نام علمی: Corvus cornix
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی درخت‌زارها، تخته‌سنگ‌های کرانه‌ای، تپه‌ماهورها، پای‌رودها، کشت‌زارها، پارک‌ها و باغ‌های شهری شمال، شرق و جنوب شرقی قاره‌ی اروپا، بخش‌هایی از آسیای میانه و شمال منطقه‌ی خاورمیانه همچون ایران
اندازه: وزن ۵۱۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۵ سانتی‌متر

نگاره: Hedera.Baltica
(آشنایی بیشتر با کلاغ ابلق)

 

کلاغ لاشه

نام: کلاغ لاشه Carrion crow
نام علمی: Corvus corone
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، چمن‌زارها، درخت‌زارها، تالاب‌ها، تپه‌ماهورها، کرانه‌های دریاها، کرانه‌ی جزیره‌ها، پرتگاه‌های دریایی، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، پارک‌ها و باغ‌های شهری غرب اروپا و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۴ تا ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Dale Harding
(آشنایی بیشتر با کلاغ لاشه)

 

غُراب استرالیایی

نام: غُراب استرالیایی Australian raven
نام علمی: Corvus coronoides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و شهرهای شرق و جنوب کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۶۵۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Angus McNab
(آشنایی بیشتر با غُراب استرالیایی)

 

غُراب نوک‌کلفت

نام: غُراب نوک‌کلفت Thick-billed raven
نام علمی: Corvus crassirostris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوه‌ها و فلات‌های بلند هم در منطقه‌های باز و هم در منطقه‌های جنگلی با پرتگاه‌ها و تخته‌سنگ‌های شیب‌دار، کرانه‌ی دریاچه‌ها، کشت‌زارها و شهرهای کشورهای اتیوپی، اریتره، جنوب سودان، شمال غربی سومالی و شمال کنیا در شمال شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱/۵ کیلوگرم برای نرها و ۱/۱۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۰ سانتی‌متر

نگاره: Mike Barth
(آشنایی بیشتر با غُراب نوک‌کلفت)

 

غُراب چیهوآهوآن

نام: غُراب چیهوآهوآن Chihuahuan raven
نام علمی: Corvus cryptoleucus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، سبزه‌زارهای معتدل و زمین‌های کشاورزی مرکز جنوب کشور آمریکا و شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۴۴۲ تا ۶۶۷ گرم برای نرها و ۳۷۸ تا ۶۰۷ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۳ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۳۲ تا ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: John Mullen

 

کلاغ جنگلی هندی

نام: کلاغ جنگلی هندی Indian jungle crow
نام علمی: Corvus culminatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و کشت‌زارهای کشورهای هند و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۵ سانتی‌متر

نگاره: Oleg Nabrovenkov

 

کلاغ سومالی

نام: کلاغ سومالی Somali crow
نام علمی: Corvus edithae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، بیابان‌های داغ، درختچه‌زارها، زمین‌های کشاورزی و منطقه‌های شهری کشورهای سومالی، اتیوپی، اریتره و جیبوتی در منطقه‌ی شاخ آفریقا
اندازه: وزن ۴۳۵ تا ۴۵۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۰ سانتی‌متر

نگاره: Marco Valentini

 

کلاغ نوک‌باریک

نام: کلاغ نوک‌باریک Slender-billed crow
نام علمی: Corvus enca
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های مانگرو گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، زمین‌های کشاورزی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای برونئی، اندونزی، مالزی و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲۲۲ تا ۲۸۵ گرم، بدن به درازای ۴۰ تا ۴۷ سانتی‌متر

نگاره: Ayuwat Jearwattanakanok

 

کلاغ سیاه

نام: کلاغ سیاه Rook
نام علمی: Corvus frugilegus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، سبزدشت‌ها، دشت‌های رودخانه‌ای، سبزه‌زارها، زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها و شهرهای قاره‌ی اروپا، شمال منطقه‌ی خاورمیانه همچون ایران، منطقه‌ی قفقاز، آسیای میانه و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲۸۰ تا ۳۴۰ گرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۱ تا ۹۹ سانتی‌متر

نگاره: -
(آشنایی بیشتر با کلاغ سیاه)

 

کلاغ تامائولیپاس

نام: کلاغ تامائولیپاس Tamaulipas crow
نام علمی: Corvus imparatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارها و بوته‌زارهای بیابانی، زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها و منطقه‌های شهری جنوب ایالت تگزاس کشور آمریکا و ایالت تامائولیپاس در شمال شرقی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۹۲ تا ۲۳۷ گرم، بدن به درازای ۳۴ تا ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: Tom Johnson

 

کلاغ جامائیکایی

نام: کلاغ جامائیکایی Jamaican crow
نام علمی: Corvus jamaicensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، زمین‌های کشاورزی، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای جامائیکا در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۳۳۸ گرم، بدن به درازای ۳۵ تا ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: Ken Simonite

 

کلاغ گردن‌سفید

نام: کلاغ گردن‌سفید White-necked crow
نام علمی: Corvus leucognaphalus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای هائیتی و دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴۲ تا ۴۶ سانتی‌متر

نگاره: ZankaM

 

کلاغ جنگلی شرقی

نام: کلاغ جنگلی شرقی Eastern jungle crow
نام علمی: Corvus levaillantii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، گرم‌دشت‌ها، کشت‌زارها و منطقه‌های شهری کشورهای چین، بنگلادش، هند، میانمار، نپال، بوتان و تایلند در جنوب و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۵ سانتی‌متر

نگاره: John Gunning

 

کلاغ نوک‌بزرگ

نام: کلاغ نوک‌بزرگ Large-billed crow
نام علمی: Corvus macrorhynchos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، گرم‌دشت‌ها، کشت‌زارها و پارک‌ها و باغ‌های شهری جنوب، جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Budak

 

غُراب کوچک

نام: غُراب کوچک Little raven
نام علمی: Corvus mellori
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، کرانه‌ها، دشت‌های بی‌درخت و پیرامون شهرهای ایالت‌های نیو ساوت ولز و ویکتوریا و جنوب ایالت استرالیای جنوبی در جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۴۲۰ تا ۶۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۵۲ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۳۲ تا ۳۴ سانتی‌متر

نگاره: Jean and Fred Hort

 

کلاغ کالِدونیای نو

نام: کلاغ کالِدونیای نو New Caledonian crow
نام علمی: Corvus moneduloides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های گراند تِره و ماره از جزیره‌های کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۲۳۰ تا ۳۳۰ گرم، بدن به درازای ۴۰ تا ۴۳ سانتی‌متر، درازای بال ۲۴ تا ۲۷ سانتی‌متر

نگاره: Ben Caledonia
(آشنایی بیشتر با کلاغ کالِدونیای نو)

 

کلاغ کوبایی

نام: کلاغ کوبایی Cuban crow
نام علمی: Corvus nasicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، زمین‌های کشاورزی، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۳۳۰ تا ۵۱۰ گرم، بدن به درازای ۴۰ تا ۴۲ سانتی‌متر

نگاره: Peter Kennerley

 

کلاغ تورسی

نام: کلاغ تورسی Torresian crow
نام علمی: Corvus orru
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری، درخت‌زارهای اکالیپتوس، درختچه‌زارهای باز، کرانه‌ها، باتلاق‌ها، جزیره‌های فراکرانه‌ای، کشت‌زارها و شهرهای شمال و غرب کشور استرالیا و برخی جزیره‌های کشورهای پاپوآ گینه‌ی نو و اندونزی در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۴۴۰ تا ۶۷۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۱ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۳۳ تا ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: John Gunning

 

کلاغ ماهی‌خوار

نام: کلاغ ماهی‌خوار Fish crow
نام علمی: Corvus ossifragus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیرامون پای‌رودها، رودها، دریاچه‌ها، آبگیرها، کرانه‌ی دریاها، باتلاق‌ها و مرداب‌ها و همچنین کشت‌زارها و پیرامون شهرهای شرق و جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۲۸۰ تا ۳۲۰ گرم برای نرها و ۲۴۷ تا ۲۹۳ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۶ تا ۴۰ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۲۶ تا ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Frank Shufelt
(آشنایی بیشتر با کلاغ ماهی‌خوار)

 

کلاغ نخل‌نشین

نام: کلاغ نخل‌نشین Palm crow
نام علمی: Corvus palmarum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، زمین‌های کشاورزی، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای هائیتی و دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا و کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۲۶۳ تا ۳۱۵ گرم، بدن به درازای ۳۴ تا ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: Jose Rafael Lopez Luciano

 

غُراب دُم‌بادبزنی

نام: غُراب دُم‌بادبزنی Fan-tailed raven
نام علمی: Corvus rhipidurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز خشک یا نیمه‌خشک، منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی، منطقه‌های سنگی و کشت‌زارهای شرق و مرکز قاره‌ی آفریقا و جزیره‌مانند عربستان در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳۴۰ تا ۵۵۰ گرم، بدن به درازای ۴۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۲ تا ۱۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Neil Paprocki

 

غُراب گردن‌قهوه‌ای

نام: غُراب گردن‌قهوه‌ای Brown-necked raven
نام علمی: Corvus ruficollis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها، گرم‌دشت‌ها، واحه‌ها، کشت‌زارها و نخلستان‌های شمال آفریقا، آسیای میانه و منطقه‌ی خاورمیانه همچون جنوب ایران
اندازه: وزن ۵۰۰ تا ۶۴۷ گرم، بدن به درازای ۵۲ تا ۵۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Matthias Kahrs

 

کلاغ سینالوآ

نام: کلاغ سینالوآ Sinaloa crow
نام علمی: Corvus sinaloae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ی دریاها و رودها، منطقه‌های نیمه‌بیابانی، درخت‌زارهای باز و پیرامون روستاها و شهرهای غرب کشور مکزیک در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۲۹ تا ۲۵۸ گرم، بدن به درازای ۳۴ تا ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: The World Wanderer1

 

کلاغ خانگی (کلاغ هندی)

نام: کلاغ خانگی (کلاغ هندی) House crow
نام علمی: Corvus splendens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری کشورهای نپال، بنگلادش، هند، پاکستان، سری‌لانکا، مالدیو، جنوب غربی تایلند و کرانه‌های جنوبی ایران در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳۲۰ تا ۴۱۵ گرم، بدن به درازای ۴۱ تا ۴۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۶ تا ۸۵ سانتی‌متر

نگاره: Machyjakub
(آشنایی بیشتر با کلاغ خانگی)

 

غُراب جنگلی

نام: غُراب جنگلی Forest raven
نام علمی: Corvus tasmanicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، جنگل‌های باز، کوه‌ها، منطقه‌های کرانه‌ای، کشت‌زارها و پیرامون روستاها و شهرهای شمال شرق ایالت نیو ساوت ولز، بخش‌هایی از جنوب ایالت ویکتوریا و سراسر ایالت تاسمانی در جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۶۳۹ تا ۶۸۰ گرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۵۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۱ تا ۱۱۳ سانتی‌متر

نگاره: Jayden Walsh

 

کلاغ طوقی

نام: کلاغ طوقی Collared crow
نام علمی: Corvus torquatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، دشت‌ها، چمن‌زارها، دره‌های رودخانه‌ای، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی شرق چین و شمال ویتنام در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳۴۷ تا ۵۱۲ گرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۵۵ سانتی‌متر

نگاره: -

 

گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده