جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق مکزیکی

نام: جیجاق مکزیکی Mexican jay
نام علمی: Aphelocoma wollweberi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: جیجاق‌های خاشاک
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های کاج و بلوط کشور مکزیک و جنوب غربی کشور آمریکا
زندگانی: ۲۱ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۴ تا ۵ تخم (با ۱۸ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، تخم و جوجه‌ی پرندگان، دوزیستان کوچک، مارمولک، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان همچون میوه‌ی درخت بلوط و کاج و...
رنگ: آبی تا خاکستری-آبی در پشت و سفید تا خاکستری در سینه و شکم، دارای نوک و پاهایی سیاه و چشمانی قهوه‌ای رنگ
اندازه: وزن ۱۰۵ تا ۱۴۴ گرم، بدن به درازای ۲۸ تا ۳۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۱ سانتی‌متر
ویژگی: جیجاق مکزیکی پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست با ۲ تا ۲۵ جیجاق در هر دسته (پرندگان جوان‌تر گروه برای جفت‌یابی شتاب نمی‌کنند و در بزرگ کردن جوجه‌ها با پدر و مادر همکاری می‌کنند.)، همچنین پرنده‌ای باهوش و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق مکزیکی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق مکزیکی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق مکزیکی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق مکزیکی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق مکزیکی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده