جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش چهارم)

خانواده‌ی کلاغان Corvidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گنجشک‌سانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی کلاغان می‌پردازد با ۲۹ گونه (از ۱۲۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی جیجاق‌های کاکلی Cyanocorax

 

جیجاق کاکل‌بلند

نام: جیجاق کاکل‌بلند Bushy-crested jay
نام علمی: Cyanocorax melanocyaneus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک به‌ویژه کاج و بلوط، لبه‌ی جنگل‌ها، منطقه‌ی بی‌درخت جنگل‌ها، درختچه‌زارها و کشت‌زارهای کشورهای گواتمالا، السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۸۰ تا ۱۱۵ گرم، بدن به درازای ۲۸ تا ۳۳ سانتی‌متر

نگاره: Carlos Ismael

 

جیجاق سان‌بلاس

نام: جیجاق سان‌بلاس San Blas jay
نام علمی: Cyanocorax sanblasianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درخت‌زارهای خشک و نیمه‌خشک، توده‌های درختی، کشت‌زارها و جنگل‌های مانگرو جنوب غربی کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۹۲ تا ۱۲۲ گرم، بدن به درازای ۲۷ تا ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Howard Platt

 

جیجاق یوکاتان

نام: جیجاق یوکاتان Yucatan jay
نام علمی: Cyanocorax yucatanicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، منطقه‌های بی‌درخت جنگل‌ها، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی بخش‌هایی از کشورهای مکزیک، بلیز و گوآتمالا در جزیره‌مانند یوکاتان در جنوب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۰۵ تا ۱۲۸ گرم، بدن به درازای ۳۱ تا ۳۳ سانتی‌متر

نگاره: Oleg Nabrovenkov

 

جیجاق پشت‌بنفش

نام: جیجاق پشت‌بنفش Purplish-backed jay
نام علمی: Cyanocorax beecheii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، جنگل‌های مانگرو، درختچه‌زارهای خشک و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی غرب کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۹۳ گرم، بدن به درازای ۳۵ تا ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Eric VanderWerf

 

جیجاق بنفشه‌رنگ

نام: جیجاق بنفشه‌رنگ Violaceous jay
نام علمی: Cyanocorax violaceus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های مانگرو، تالاب‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو و ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۶۲ گرم، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: Noël Huguet

 

جیجاق لاجوردی

نام: جیجاق لاجوردی Azure jay
نام علمی: Cyanocorax caeruleus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب شرقی برزیل، شرق پاراگوئه و شمال شرقی آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۷۰ گرم، بدن به درازای ۳۸ تا ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Dario Lins

 

جیجاق بنفش‌فام

نام: جیجاق بنفش‌فام Purplish jay
نام علمی: Cyanocorax cyanomelas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال کشور آرژانتین، بولیوی، جنوب برزیل، پاراگوئه و جنوب شرقی پرو در مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۸۵ تا ۲۱۰ گرم، بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر

نگاره: Douglas Denys

 

جیجاق کاکل‌فری

نام: جیجاق کاکل‌فری Curl-crested jay
نام علمی: Cyanocorax cristatellus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرم‌دشت‌های سرادو، لبه‌ی جنگل‌ها، چمن‌زارهای دارای درخت و درختچه‌ی پراکنده، لبه‌ی کشت‌زارهای اکالیپتوس و باغ‌های روستایی و شهری کشور برزیل، شرق پاراگوئه و شمال شرقی بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۷۸ گرم، بدن به درازای ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Antonio Carlos da Cruz
(آشنایی بیشتر با جیجاق کاکل‌فری)

 

جیجاق کاکلی

نام: جیجاق کاکلی Tufted jay
نام علمی: Cyanocorax dickeyi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و تالاب‌های رشته‌کوه سیرا مادره‌ی غربی در ایالت‌های سینالوآ و دورانگو در غرب کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۶۰ تا ۱۸۵ گرم، بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر

نگاره: Saad Towheed

 

جیجاق سینه‌سیاه

نام: جیجاق سینه‌سیاه Black-chested jay
نام علمی: Cyanocorax affinis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک، تالاب‌ها، زمین‌های کشاورزی، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور پاناما و خاور دور کاستاریکا در آمریکای مرکزی و کشور کلمبیا و شمال غربی ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۹۴ تا ۲۳۲ گرم، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۶ سانتی‌متر

نگاره: Carlos Alberto Arias Aristizabal

 

جیجاق دُم‌سفید

نام: جیجاق دُم‌سفید White-tailed jay
نام علمی: Cyanocorax mystacalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک و نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، تالاب‌ها و باغ‌های روستایی غرب و جنوب غربی کشور اکوادور و شمال غربی پرو در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۴۹ تا ۱۶۰ گرم، بدن به درازای ۳۳ سانتی‌متر

نگاره: Andres Vasquez Noboa

 

جیجاق فلفلی

نام: جیجاق فلفلی Cayenne jay
نام علمی: Cyanocorax cayanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال کشور برزیل، گویان فرانسه، گویان، سورینام و شرق ونزوئلا در شمال شرقی آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۴۷ تا ۲۳۰ گرم، بدن به درازای ۳۳ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Wistrom

 

جیجاق پس‌سرلاجوردی

نام: جیجاق پس‌سرلاجوردی Azure-naped jay
نام علمی: Cyanocorax heilprini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال غربی کشور برزیل، جنوب شرقی کلمبیا و جنوب غربی ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۷۲ گرم، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۶ سانتی‌متر

نگاره: Joao Quental JQuental

 

جیجاق کاکل‌مخملی

نام: جیجاق کاکل‌مخملی Plush-crested jay
نام علمی: Cyanocorax chrysops
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، زمین‌های کشاورزی، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بولیوی، پاراگوئه، اروگوئه، جنوب غربی برزیل و شمال شرقی آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۲۷ تا ۱۷۰ گرم، بدن به درازای ۳۲ تا ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Bruce Fryxell

 

جیجاق پس‌سرسفید

نام: جیجاق پس‌سرسفید White-naped jay
نام علمی: Cyanocorax cyanopogon
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۳۲ تا ۱۶۰ گرم، بدن به درازای ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Rafael D. Lima

 

جیجاق سبز

نام: جیجاق سبز Green jay
نام علمی: Cyanocorax luxuosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، توده‌های درختی پیرامون رودها، چمن‌زارهای دارای درختان پراکنده و درختچه‌زارهای خشک جنوب ایالت تگزاس کشور آمریکا، شرق، غرب و جنوب مکزیک و بخش‌هایی از کشورهای بلیز، گوآتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۶۶ تا ۱۱۰ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۲۹ سانتی‌متر

نگاره: Robyn Waayers
(آشنایی بیشتر با جیجاق سبز)

 

جیجاق اینکا

نام: جیجاق اینکا Inca jay
نام علمی: Cyanocorax yncas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی رشته‌کوه آند در کشورهای ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، پرو و بولیوی در شمال غربی و غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۶۶ تا ۹۲ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۲۷ سانتی‌متر

نگاره: Priscilla Burcher

 

سرده‌ی جیجاق‌های قهوه‌ای Psilorhinus

 

جیجاق قهوه‌ای

نام: جیجاق قهوه‌ای Brown jay
نام علمی: Psilorhinus morio
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک، زمین‌های کشاورزی، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب ایالت تگزاس کشور آمریکا و شرق مکزیک در آمریکای شمالی و بخش‌هایی از کشورهای بلیز، کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوآ و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱۷۳ تا ۲۲۴ گرم، بدن به درازای ۳۸ تا ۴۴ سانتی‌متر

نگاره: Oleg Nabrovenkov

 

سرده‌ی کبودجیجاق‌های کوچک Cyanolyca

 

جیجاق طوق‌سیاه

نام: جیجاق طوق‌سیاه Black-collared jay
نام علمی: Cyanolyca armillata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری رشته‌کوه آند در کشورهای ونزوئلا و کلمبیا در شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۹۰ تا ۲۱۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ تا ۳۴ سانتی‌متر

نگاره: Eldo's Photography

 

جیجاق فیروزه‌ای

نام: جیجاق فیروزه‌ای Turquoise jay
نام علمی: Cyanolyca turcosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی رشته‌کوه آند در جنوب کشور کلمبیا، اکوادور و شمال پرو در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۷۰ تا ۱۲۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ تا ۳۴ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۱۳/۷ سانتی‌متر

نگاره: Suraj Ramamurthy

 

جیجاق طوق‌سفید

نام: جیجاق طوق‌سفید White-collared jay
نام علمی: Cyanolyca viridicyanus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی رشته‌کوه آند در کشورهای پرو و بولیوی در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۸۲ تا ۱۲۷ گرم، بدن به درازای ۳۴ سانتی‌متر

نگاره: Jason Rothmeyer

 

جیجاق سرلاجوردی

نام: جیجاق سرلاجوردی Azure-hooded jay
نام علمی: Cyanolyca cucullata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق و جنوب کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی و بخش‌هایی از کشورهای پاناما، کاستاریکا، هندوراس و گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۸۸ تا ۱۰۹ گرم، بدن به درازای ۲۶ تا ۳۱ سانتی‌متر

نگاره: Cephas

 

جیجاق زیبا

نام: جیجاق زیبا Beautiful jay
نام علمی: Cyanolyca pulchra
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری رشته‌کوه آند در کشورهای کلمبیا و اکوادور در شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۷ سانتی‌متر

نگاره: -

 

جیجاق کوتوله

نام: جیجاق کوتوله Dwarf jay
نام علمی: Cyanolyca nanus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جنوب کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۴۰ تا ۴۲ گرم، بدن به درازای ۲۰ تا ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: Phil Chaon

 

جیجاق گلوسفید

نام: جیجاق گلوسفید White-throated jay
نام علمی: Cyanolyca mirabilis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری رشته‌کوه سیرا مادره دل سور در جنوب غربی کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۵۰ تا ۵۴ گرم، بدن به درازای ۲۳ تا ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Ryan Shaw

 

جیجاق گردن‌نقره‌ای

نام: جیجاق گردن‌نقره‌ای Silvery-throated jay
نام علمی: Cyanolyca argentigula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری تالامانکان در کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۶۵ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۲۷ سانتی‌متر

نگاره: Leandro Arias

 

سرده‌ی بازنوک‌ها Gymnorhinus

 

جیجاق پینیون

نام: جیجاق پینیون Pinyon jay
نام علمی: Gymnorhinus cyanocephalus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دامنه‌های کوهپایه‌ها و کوه‌های خشک نزدیک درخت‌زارها و جنگل‌های کاج پینیون-ارس، درمنه و بلوط در غرب کشور آمریکا و شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۱۰ گرم، بدن به درازای ۲۶ تا ۲۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۶ سانتی‌متر

نگاره: Drferry
(آشنایی بیشتر با جیجاق پینیون)

 

سرده‌های زاغچگان Coloeus

 

زاغچه‌ی دوری

نام: زاغچه‌ی دوری Daurian jackdaw
نام علمی: Coloeus dauuricus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز، دره‌های رودخانه‌ای و کوه‌ها و تپه‌های باز شرق کشور چین، شرق مغولستان و جنوب شرقی روسیه در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۱۰ تا ۲۷۵ گرم، بدن به درازای ۳۴ تا ۳۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۷ تا ۷۴ سانتی‌متر

نگاره: Iderbat Enkhtaivan

 

زاغچه‌ی غربی (زاغچه‌ی اوراسیایی)

نام: زاغچه‌ی غربی (زاغچه‌ی اوراسیایی) Western jackdaw
نام علمی: Coloeus monedula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌های درختی، چراگاه‌ها، زمین‌های زیر کشت، تخته‌سنگ‌های کرانه‌ای و شهرهای قاره‌ی اروپا، شمال غربی آفریقا، آسیای میانه و شمال منطقه‌ی خاورمیانه همچون ایران
اندازه: وزن ۱۳۶ تا ۲۶۵ گرم، بدن به درازای ۳۴ تا ۳۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۷ تا ۷۴ سانتی‌متر

نگاره: Gary Mantle
(آشنایی بیشتر با زاغچه‌ی غربی)

 

گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده