جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش چهارم)

خانواده‌ی کلاغان Corvidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گنجشک‌سانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی کلاغان می‌پردازد با ۲۹ گونه (از ۱۲۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی جیجاق‌های کاکلی Cyanocorax

 

جیجاق کاکل‌بلند

نام: جیجاق کاکل‌بلند Bushy-crested jay
نام علمی: Cyanocorax melanocyaneus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های پیشین ویران شده، لبه‌ی جنگل‌ها و کشت‌زارهای کشورهای گواتمالا، السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۸۰ تا ۱۱۵ گرم، بدن به درازای ۲۸ تا ۳۳ سانتی‌متر

 

جیجاق سان‌بلاس

نام: جیجاق سان‌بلاس San Blas jay
نام علمی: Cyanocorax sanblasianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای خشک و نیمه‌نمناک، توده‌های درختی، جنگل‌های مانگرو و کشت‌زارهای جنوب غربی کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۹۲ تا ۱۲۲ گرم، بدن به درازای ۲۷ تا ۳۵ سانتی‌متر

 

جیجاق یوکاتان

نام: جیجاق یوکاتان Yucatan jay
نام علمی: Cyanocorax yucatanicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های پیشین ویران شده و کشت‌زارهای جزیره‌مانند یوکاتان در جنوب آمریکای جنوبی (بخش‌هایی از کشورهای مکزیک، بلیز و گوآتمالا)
اندازه: وزن ۱۰۵ تا ۱۲۸ گرم، بدن به درازای ۳۱ تا ۳۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق یوکاتان)

 

جیجاق پشت‌بنفش

نام: جیجاق پشت‌بنفش Purplish-backed jay
نام علمی: Cyanocorax beecheii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، جنگل‌های مانگرو، درختچه‌زارهای خشک و جنگل‌های پیشین ویران شده در شمال غربی کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۹۳ گرم، بدن به درازای ۳۵ تا ۴۰ سانتی‌متر

 

جیجاق بنفشه‌رنگ

نام: جیجاق بنفشه‌رنگ Violaceous jay
نام علمی: Cyanocorax violaceus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های مانگرو، جنگل‌های پیشین ویران شده و تالاب‌های کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو و ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۶۲ گرم، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق بنفشه‌رنگ)

 

جیجاق لاجوردی

نام: جیجاق لاجوردی Azure jay
نام علمی: Cyanocorax caeruleus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب شرقی برزیل، شرق پاراگوئه و شمال شرقی آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۷۰ گرم، بدن به درازای ۳۸ تا ۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق لاجوردی)

 

جیجاق بنفش‌فام

نام: جیجاق بنفش‌فام Purplish jay
نام علمی: Cyanocorax cyanomelas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال آرژانتین، بولیوی، جنوب برزیل، پاراگوئه و جنوب شرقی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۸۵ تا ۲۱۰ گرم، بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر

 

جیجاق کاکل‌فری

نام: جیجاق کاکل‌فری Curl-crested jay
نام علمی: Cyanocorax cristatellus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری کشور برزیل، شرق پاراگوئه و شرق بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۷۸ گرم، بدن به درازای ۳۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق کاکل‌فری)

 

جیجاق کاکلی

نام: جیجاق کاکلی Tufted jay
نام علمی: Cyanocorax dickeyi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری رشته‌کوه سیرا مادره‌ی غربی در غرب کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۶۰ تا ۱۸۵ گرم، بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر

 

جیجاق سینه‌سیاه

نام: جیجاق سینه‌سیاه Black-chested jay
نام علمی: Cyanocorax affinis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های پیشین ویران شده و کشت‌زارهای کشورهای کلمبیا، شمال غربی ونزوئلا، پاناما و خاور دور کاستاریکا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۹۴ تا ۲۳۲ گرم، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۶ سانتی‌متر

 

جیجاق دُم‌سفید

نام: جیجاق دُم‌سفید White-tailed jay
نام علمی: Cyanocorax mystacalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و کشت‌زارهای غرب و جنوب غربی اکوادور و شمال غربی پرو در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۴۹ تا ۱۶۰ گرم، بدن به درازای ۳۳ سانتی‌متر

 

جیجاق فلفلی

نام: جیجاق فلفلی Cayenne jay
نام علمی: Cyanocorax cayanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، درختچه‌زارهای خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های پیشین ویران شده، گرم‌دشت‌های خشک، باغ‌های روستایی و شهرهای شمال برزیل، گویان فرانسه، گویان، سورینام و شرق ونزوئلا در شمال شرقی آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۴۷ تا ۲۳۰ گرم، بدن به درازای ۳۳ سانتی‌متر

 

جیجاق پس‌سرلاجوردی

نام: جیجاق پس‌سرلاجوردی Azure-naped jay
نام علمی: Cyanocorax heilprini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های پیشین ویران شده، گرم‌دشت‌های خشک و درختچه‌زارهای خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری شمال غربی برزیل، جنوب شرقی کلمبیا و جنوب غربی ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۷۲ گرم، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق پس‌سرلاجوردی)

 

جیجاق کاکل‌مخملی

نام: جیجاق کاکل‌مخملی Plush-crested jay
نام علمی: Cyanocorax chrysops
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های پیشین ویران شده، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی کشورهای بولیوی، پاراگوئه، اروگوئه، جنوب غربی برزیل و شمال شرقی آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۲۷ تا ۱۷۰ گرم، بدن به درازای ۳۲ تا ۳۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق کاکل‌مخملی)

 

جیجاق پس‌سرسفید

نام: جیجاق پس‌سرسفید White-naped jay
نام علمی: Cyanocorax cyanopogon
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۳۲ تا ۱۶۰ گرم، بدن به درازای ۳۵ سانتی‌متر

 

جیجاق سبز

نام: جیجاق سبز Green jay
نام علمی: Cyanocorax luxuosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، توده‌های درختی پیرامون رودها، چمن‌زارهای دارای درختان پراکنده و درختچه‌زارهای خشک جنوب ایالت تگزاس کشور آمریکا، شرق، غرب و جنوب مکزیک و بخش‌هایی از کشورهای بلیز، گوآتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۶۶ تا ۱۱۰ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۲۹ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق سبز)

 

جیجاق اینکا

نام: جیجاق اینکا Inca jay
نام علمی: Cyanocorax yncas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و درختچه‌زارهای رشته‌کوه آند در کشورهای ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، پرو و بولیوی در شمال غربی و غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۶۶ تا ۹۲ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۲۷ سانتی‌متر

 

سرده‌ی جیجاق‌های قهوه‌ای Psilorhinus

 

جیجاق قهوه‌ای

نام: جیجاق قهوه‌ای Brown jay
نام علمی: Psilorhinus morio
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های پیشین ویران شده و کشت‌زارهای جنوب ایالت تگزاس کشور آمریکا، شرق مکزیک و بخش‌هایی از کشورهای بلیز، کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوآ و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱۷۳ تا ۲۲۴ گرم، بدن به درازای ۳۸ تا ۴۴ سانتی‌متر

 

سرده‌ی کبودجیجاق‌های کوچک Cyanolyca

 

جیجاق طوق‌سیاه

نام: جیجاق طوق‌سیاه Black-collared jay
نام علمی: Cyanolyca armillata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری رشته‌کوه آند در کشورهای ونزوئلا و کلمبیا در شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۹۰ تا ۲۱۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ تا ۳۴ سانتی‌متر

 

جیجاق فیروزه‌ای

نام: جیجاق فیروزه‌ای Turquoise jay
نام علمی: Cyanolyca turcosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی رشته‌کوه آند در کشورهای اکوادور، جنوب کلمبیا و شمال پرو در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۷۰ تا ۱۲۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ تا ۳۴ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۱۳/۷ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق فیروزه‌ای)

 

جیجاق طوق‌سفید

نام: جیجاق طوق‌سفید White-collared jay
نام علمی: Cyanolyca viridicyanus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی رشته‌کوه آند در کشورهای پرو و بولیوی در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۸۲ تا ۱۲۷ گرم، بدن به درازای ۳۴ سانتی‌متر

 

جیجاق سرلاجوردی

نام: جیجاق سرلاجوردی Azure-hooded jay
نام علمی: Cyanolyca cucullata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری شرق و جنوب مکزیک و بخش‌هایی از کشورهای پاناما، کاستاریکا، هندوراس و گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۸۸ تا ۱۰۹ گرم، بدن به درازای ۲۶ تا ۳۱ سانتی‌متر

 

جیجاق زیبا

نام: جیجاق زیبا Beautiful jay
نام علمی: Cyanolyca pulchra
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری رشته‌کوه آند در کشورهای کلمبیا و اکوادور در شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۷ سانتی‌متر

 

جیجاق کوتوله

نام: جیجاق کوتوله Dwarf jay
نام علمی: Cyanolyca nanus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری جنوب کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۴۰ تا ۴۲ گرم، بدن به درازای ۲۰ تا ۲۳ سانتی‌متر

 

جیجاق گلوسفید

نام: جیجاق گلوسفید White-throated jay
نام علمی: Cyanolyca mirabilis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری رشته‌کوه سیرا مادره دل سور در جنوب غربی کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۵۰ تا ۵۴ گرم، بدن به درازای ۲۳ تا ۲۵ سانتی‌متر

 

جیجاق گردن‌نقره‌ای

نام: جیجاق گردن‌نقره‌ای Silvery-throated jay
نام علمی: Cyanolyca argentigula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری تالامانکان در کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۶۵ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۲۷ سانتی‌متر

 

سرده‌ی بازنوک‌ها Gymnorhinus

 

جیجاق پینیون

نام: جیجاق پینیون Pinyon jay
نام علمی: Gymnorhinus cyanocephalus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، درختچه‌زارهای خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و باغ‌های روستایی غرب کشور آمریکا و شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۱۰ گرم، بدن به درازای ۲۶ تا ۲۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جیجاق پینیون)

 

سرده‌های زاغچگان Coloeus

 

زاغچه‌ی دوری

نام: زاغچه‌ی دوری Daurian jackdaw
نام علمی: Coloeus dauuricus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز، دره‌های رودخانه‌ای و کوه‌ها و تپه‌های باز شرق چین، شرق مغولستان و جنوب شرقی روسیه در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۱۰ تا ۲۷۵ گرم، بدن به درازای ۳۴ تا ۳۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۷ تا ۷۴ سانتی‌متر

 

زاغچه‌ی غربی (زاغچه‌ی اوراسیایی)

نام: زاغچه‌ی غربی (زاغچه‌ی اوراسیایی) Western jackdaw
نام علمی: Coloeus monedula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌ها، چمن‌زارها، کشت‌زارها، صخره‌های کرانه‌ای و شهرهای قاره‌ی اروپا، شمال غربی آفریقا، آسیای میانه و شمال منطقه‌ی خاورمیانه همچون ایران
اندازه: وزن ۱۳۶ تا ۲۶۵ گرم، بدن به درازای ۳۴ تا ۳۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۷ تا ۷۴ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با زاغچه‌ی غربی)

 

گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده