جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق سیبری

نام: جیجاق سیبری Siberian jay
نام علمی: Perisoreus infaustus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: جیجاق شمالی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های شمالی یا تایگا در شمال قاره‌های آسیا و اروپا
زندگانی: ۷ تا ۱۳ سال
سن بلوغ: ۱ تا ۲ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۵ تخم (با ۱۹ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، نرم‌تنان و بندپایان، پستانداران و خزندگان کوچک، تخم و جوجه‌ی پرندگان، همچنین لاشه‌ی جانوران، دانه و میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری با سری به رنگ قهوه‌ای تیره، دارای نوک و پاهایی سیاه و همچنین لکه‌ای سرخ‌رنگ روی بال‌ها
اندازه: وزن ۷۵ تا ۹۰ گرم، بدن به درازای ۲۵ تا ۳۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۰ تا ۴۶ سانتی‌متر
ویژگی: جیجاق سیبری پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌هایی کوچک تا ۷ جیجاق، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق سیبری

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق سیبری

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق سیبری

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق سیبری

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق سیبری

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده