جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌سیاه

نام: زاغی نوک‌سیاه Black-billed magpie
نام علمی: Pica hudsonia
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: کشکرک
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز و درختستان‌های نیمه‌ی غربی آمریکای شمالی
زندگانی: ۱۵ سال (دربند ۲۰ سال)
سن بلوغ: ۱ تا ۲ سالگی
زادآوری: ۶ تا ۷ تخم (با ۱۶ تا ۲۱ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، تخم و جوجه‌ی پرندگان، جوندگان، همچنین لاشه‌ی جانوران، دانه و میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: سیاه با درخشندگی سبز، دارای نوک و پاهایی سیاه و شانه‌ها و شکمی سفید
اندازه: وزن ۱۶۷ تا ۲۱۶ گرم برای نرها و ۱۴۰ تا ۱۸۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۱۷ تا ۲۲ سانتی‌متر
ویژگی: زاغی نوک‌سیاه یا زاغی آمریکایی American magpie، پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست با ۶ تا ۱۰ زاغ در هر دسته، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای آشیانه‌هایی سرپوش‌دار و گنبدی‌گونه و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغی نوک‌سیاه

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده