جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه

نام: جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه Black-throated magpie-jay
نام علمی: Calocitta colliei
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
خانواده: کلاغان
سرده: جیجاق‌های پیسه
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های شمال غربی کشور مکزیک
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۳ تا ۷ تخم (با ۲۰ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات، تخم و جوجه‌ی پرندگان، مهره‌داران کوچک، همچنین دانه و میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: آبی در پشت و سفیدرنگ در شکم، با گلو و سینه‌ای به‌رنگ سیاه، دارای نوک، پاها و چشمانی سیاه‌رنگ
اندازه: وزن ۲۲۵ تا ۲۵۱ گرم، بدن به درازای ۵۸/۵ تا ۷۶/۵ سانتی‌متر
ویژگی: جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه پرنده‌ای روزگرد و جفتی یا گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای دُمی بلند و تاجی بر روی سر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق پیسه‌ی گلوسیاه

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده