جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پرپا

نام: سارگپه‌ی پرپا Rough-legged buzzard
نام علمی: Buteo buteo
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: سارگپه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز شمالگان و زیرشمالگان (زمستان‌ها اروپا، شمال آسیا و جنوب آمریکای شمالی)
زندگانی: ۱۹ سال (دربند ۲۵ سال)
سن بلوغ: ۱ تا ۲ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۵ تخم (با ۳۱ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک (۶۲ تا ۹۸ درصد) همچون موش قطبی و وُل، پرندگان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: قهوه‌ی با لکه‌های سفید
اندازه: وزن ۶۰۰ تا  ۱۶۶۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۰ تا ۱۵۳ سانتی‌متر
ویژگی: سارگپه‌ی پَرپا پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۲۵ تا ۶۰ و پهنای ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پرپا

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پرپا

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پرپا

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پرپا

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پرپا

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده