جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه Blacktip reef shark
نام علمی: Carcharhinus melanopterus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۷۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۳۵ تا ۴۰ سال
سن بلوغ: نرها ۸ سالگی و ماده‌ها ۹ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۵ نوزاد (با ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی، سرپایان، سخت‌پوستان، مار دریایی، پرنده‌ی دریایی و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری کم‌رنگ در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌هایی با نوک سیاه
اندازه: وزن ۱۳۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۱/۶ متر (گاه تا ۲ متر)
ویژگی: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده