جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه Blacktip reef shark
نام علمی: Carcharhinus melanopterus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۷۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون شرق دریای مدیترانه، دریای سرخ و شاخاب فارس و کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
زندگانی: ۳۵ تا ۴۰ سال
سن بلوغ: نرها ۸ سالگی و ماده‌ها ۹ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۵ نوزاد، با ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون کفال‌ماهی‌ها، هامورها، یلی‌ماهی‌ها، گیش‌ماهی‌ها، چغوک‌ماهی‌ها، زمردماهی‌ها، جراح‌ماهی‌ها و شورت‌ماهی‌ها، همچنین مارهای دریایی، ماهی مرکب، هشت‌پا، سپیداج‌ها، میگو و میگوی آخوندکی
شکارگران: آدمی، کوسه‌ی ببری، کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری و هامورها
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری کم‌رنگ در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌هایی با نوک سیاه
اندازه: وزن ۱۳/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه جانوری دریازی و شب‌زی است. همچنین این کوسه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. اگرچه کوسه‌های آب‌سنگی باله‌سیاه در زمان خوردن لاشه‌های بزرگ، گروه‌زیست هستند. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای نوک‌دار و دهانی بزرگ و زیرین دارند. چشم‌های این کوسه‌ها درشت و دارای پلک درونی هستند. این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند. کوسه‌های آب‌سنگی باله‌سیاه ۵ شکاف آبششی و ۲ باله‌ی پشتی دارند. باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است. این کوسه‌ها باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) دارند. در لوب بالایی باله‌ی دُمی آنان، یک بریدگی دیده می‌شود. کوسه‌های آب‌سنگی باله‌سیاه دارای حس شنوایی، بویایی و بینایی نیرومندی هستند. همچنین آنان بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند. کوسه‌های آب‌سنگی باله‌سیاه دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان هستند. آنان می‌توانند دندان‌های از دست داده یا شکسته‌ی خود را با دندان‌های تازه جایگزین کنند.
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Víctor Manuel Barquilla - Andy Murch

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده