جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه Blacktip reef shark
نام علمی: Carcharhinus melanopterus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۷۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون شرق دریای مدیترانه، دریای سرخ و شاخاب فارس و کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
زندگانی: ۳۵ تا ۴۰ سال
سن بلوغ: نرها ۸ سالگی و ماده‌ها ۹ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۵ نوزاد، با ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون کفال‌ماهی‌ها، هامورها، یلی‌ماهی‌ها، گیش‌ماهی‌ها، چغوک‌ماهی‌ها، زمردماهی‌ها، جراح‌ماهی‌ها و شورت‌ماهی‌ها، همچنین مارهای دریایی، ماهی مرکب، هشت‌پا، سپیداج‌ها، میگو، میگوی آخوندکی و...
شکارگران: آدمی، کوسه‌ی ببری، کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری و هامورها
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری کم‌رنگ در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌هایی با نوک سیاه
اندازه: وزن ۱۳/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر
ویژگی: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه جانوری دریازی، شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای نوک‌دار، دهانی بزرگ و زیرین و چشمانی با پلک درونی (این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند.)، دارای ۵ شکاف آبششی و دو باله‌ی پشتی (باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است.)، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) با یک بریدگی در لوب بالایی، در شنوایی، بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی‌شان کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Víctor Manuel Barquilla - Andy Murch

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده