جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری Grey reef shark
نام علمی: Carcharhinus amblyrhynchos
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰۰ متری (بیشتر ۰ تا ۲۸۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۲۵ سال
سن بلوغ: ۷ تا ۷/۵ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۶ نوزاد (با ۱۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی، سرپایان، ماهی مرکب، هشت‌پا، خرچنگ، میگو و...
رنگ: خاکستری در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌هایی با نوک سیاه
اندازه: وزن ۳۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۶ متر
ویژگی: کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و گروه‌زیست، با ۵ تا ۲۰ کوسه در هر دسته، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، همچنین دارای سرعت ۴۸ کیلومتر بر ساعت، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده