جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی درنده‌کوسه‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی درنده‌کوسه‌ماهیان

خانواده‌ی درنده‌کوسه‌ماهیان Carcharhinidae، خانواده‌ای از راسته‌ی درنده‌کوسه‌سانان یا زمین‌کوسه‌سانان و از رده‌ی غضروف‌ماهیان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان کوسه‌های ببری، ابریشمی، باله‌سیاه، تیره، شنی، لیمویی و گاوکوسه را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی درنده‌کوسه‌ماهیان در آب‌های گرمسیری و معتدل سراسر جهان زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای نوک‌دار و دهانی بزرگ و زیرین دارند. چشم‌های این کوسه‌ها دارای پلک درونی هستند. این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند. گونه‌های این خانواده ۵ شکاف آبششی دارند که واپسین شکاف در پایه‌ی باله‌ی سینه‌ای جای دارد. همچنین آنان دو باله‌ی پشتی دارند. باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است. همچنین آنان باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) دارند. در لوب بالایی باله‌ی دُمی آنان یک بریدگی دیده می‌شود. 
بیشتر گونه‌های این خانواده دریازی هستند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور و آب شیرین نیز یافت می‌شود. کوسه‌ی تیزبینی اطلس با درازای ۱۱۰ سانتی‌متر و کوسه‌ی ببری با درازای ۷۵۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی درنده‌کوسه‌ماهیان به‌شمار می‌روند (کوسه‌ی تیزبینی استرالیایی Rhizoprionodon taylori یکی دیگر از گونه‌های این خانواده است که ۶۹ سانتی‌متر درازا دارد و کوچک‌ترین گونه‌ی این خانواده به‌شمار می‌رود. از آن‌جا که عکس درخوری از آن یافت نشد، در این فهرست آورده نشده است). در این نوشته با ۲۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Galeocerdo

 

کوسه‌ی ببری

نام: کوسه‌ی ببری Tiger shark
نام علمی: Galeocerdo cuvier
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸۰۰ متری (بیشتر ۰ تا ۱۴۰ متری) آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا کشور اروگوئه در غرب آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور ایسلند در شمال غربی قاره‌ی اروپا تا کشور آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا، اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب فارس و دریای سرخ و کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌ی تاهیتی از گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های جنوبی ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی تا کشور پرو و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور، گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک و گروه‌جزیره‌ی کوکوس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا))
اندازه: وزن ۸۰۷/۴ (بیشتر ۱۷۵ تا ۶۳۵) کیلوگرم، بدن به درازای ۷۵۰ (بیشتر ۳۲۵ تا ۴۲۵) سانتی‌متر (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)

نگاره: Michaels Bubbles
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی ببری)

 

سرده‌ی کوسه‌های تیزبینی Carcharhinus

 

کوسه‌ی بینی‌سیاه

نام: کوسه‌ی بینی‌سیاه Blacknose shark
نام علمی: Carcharhinus acronotus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۹ تا ۶۴ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت کارولینای شمالی کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا کشورهای برزیل و اروگوئه در شرق آمریکای جنوبی (دربرگیرنده‌ی شاخاب مکزیک و دریای کارائیب))
اندازه: وزن ۱۸/۹ (بیشتر ۱۰) کیلوگرم، بدن به درازای ۲۰۰ (بیشتر ۱۳۰ تا ۱۴۰) سانتی‌متر

نگاره: Andy Murch
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی بینی‌سیاه)

 

کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای

نام: کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای Silvertip shark
نام علمی: Carcharhinus albimarginatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۸۰۰ متری (بیشتر ۲۰ تا ؟ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا و کشورهای جزیره‌ای ماداگاسکار، سیشل، موریس و گروه‌جزیره‌ی چاگوس (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۱۶۲/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۰۰ سانتی‌متر (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)

نگاره: Michaels Bubbles
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی نوک‌نقره‌ای)

 

کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری Grey reef shark
نام علمی: Carcharhinus amblyrhynchos
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰۰ متری (بیشتر ۰ تا ۲۸۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای جزیره‌ای ماداگاسکار، موریس و سیشل در شرق قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۳۳/۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۲۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۷۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mark Rosenstein
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی آب‌سنگی خاکستری)

 

کوسه‌ی مسی

نام: کوسه‌ی مسی Copper shark
نام علمی: Carcharhinus brachyurus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۶۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های آرام و اطلس (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور مکزیک در شرق آمریکای شمالی تا کشور آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جنوبی کشور فرانسه در غرب قاره‌ی اروپا و همچنین کشورهای پیرامون دریای مدیترانه تا کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا، غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا و کرانه‌های کشور مکزیک در شاخاب مکزیک در غرب آمریکای شمالی، همچنین کرانه‌های کشورهای پرو و شیلی در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۳۰۴/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Gina_Mascord

 

کوسه‌ی چرخنده

نام: کوسه‌ی چرخنده Spinner shark
نام علمی: Carcharhinus brevipinna
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری دریای مدیترانه، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی و کشورهای برزیل و آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور مراکش در شمال غربی قاره‌ی آفریقا تا نامیبیا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های کشورهای شمال آفریقا در دریای مدیترانه، اقیانوس هند: کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب عدن، همچنین کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، اقیانوس آرام: کرانه‌های کشورهای ژاپن، ویتنام، فیلیپین و استرالیا)
اندازه: وزن ۸۹/۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Dominique Nussli

 

کوسه‌ی ابریشمی

نام: کوسه‌ی ابریشمی Silky shark
نام علمی: Carcharhinus falciformis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰۰۰ متری (بیشتر ۰ تا ۵۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا جنوب کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب مکزیک و دریای کارائیب، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور اسپانیا در جنوب غربی قاره‌ی اروپا و گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال تا کشور آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های کشور جزیره‌ای کیپ ورد و گروه‌جزیره‌ی سنت پیتر و سنت پاول وابسته به کشور برزیل، اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی کارولین، گروه‌جزیره‌ی هاوایی، جزیره‌های فینیکس وابسته به کشور کیریباتی و جزیره‌های لاین در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا تا نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا شمال شیلی در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۳۴۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۵۰ سانتی‌متر (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)

نگاره: Andy Murch
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی ابریشمی)

 

کوسه‌ی گالاپاگوس

نام: کوسه‌ی گالاپاگوس Galapagos shark
نام علمی: Carcharhinus galapagensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۸۶ متری (بیشتر ۳۰ تا ۱۸۰ متری) آب‌های گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی سنت پیتر و سنت پاول وابسته به کشور برزیل، غرب اقیانوس هند: در کرانه‌های کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا، غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۸۵/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Lawrence Tulissi
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی گالاپاگوس)

 

گاوکوسه

نام: گاوکوسه Bull shark
نام علمی: Carcharhinus leucas
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۶۴ متری (بیشتر ۱ تا ۳۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری رودها و دریاچه‌ها و سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا کشور آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشورهای مراکش و سنگال در شمال غربی قاره‌ی آفریقا تا آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا، اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشور کنیا در شرق قاره‌ی آفریقا تا کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا و شرق تا هند و پس از آن استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشورهای اکوادور و پرو در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۳۱۶/۵ کیلوگرم (بیشتر ۹۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۳۰ کیلوگرم برای ماده‌ها)، بدن به درازای ۳۶۰ (بیشتر ۲۲۵) سانتی‌متر برای نرها و ۴۰۰ (بیشتر ۲۴۰) سانتی‌متر برای ماده‌ها (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)

نگاره: Andy Murch
(آشنایی بیشتر با گاوکوسه)

 

کوسه‌ی باله‌سیاه

نام: کوسه‌ی باله‌سیاه Blacktip shark
نام علمی: Carcharhinus limbatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۰ متری (بیشتر ۰ تا ۳۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های استان نوا اسکوشیای کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور سنگال تا جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب قاره‌ی آفریقا، همچنین گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال، گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا و کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس و کشورهای ماداگاسکار و آفریقای جنوبی در شرق قاره‌ی آفریقا و شرق تا کشورهای چین و استرالیا، جزیره‌ی تاهیتی از گروه‌جزیره‌ی انجمن و جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور پرو و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۱۲۲/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۸۶ سانتی‌متر

نگاره: Andy Murch
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی باله‌سیاه)

 

کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

نام: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی Oceanic whitetip shark
نام علمی: Carcharhinus longimanus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۸۲ متری (بیشتر ۰ تا ۱۵۲ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان
اندازه: وزن ۱۶۷/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۰۰ سانتی‌متر

نگاره: -
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی)

 

کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه Blacktip reef shark
نام علمی: Carcharhinus melanopterus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۷۵ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون شرق دریای مدیترانه، دریای سرخ و شاخاب فارس و کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۱۳/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Víctor Manuel Barquilla
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه)

 

کوسه‌ی تیره

نام: کوسه‌ی تیره Dusky shark
نام علمی: Carcharhinus obscurus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰۰ متری (بیشتر ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، کرانه‌های کشورهای پیرامون غرب و مرکز دریای مدیترانه و کشورهای سنگال، سیرالئون و کیپ ورد و گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا در غرب قاره‌ی آفریقا، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و کشورهای موزامبیک و آفریقای جنوبی در شرق قاره‌ی آفریقا و شرق تا ژاپن، چین، ویتنام و استرالیا، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های جنوبی ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا شاخاب کالیفرنیا و گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۳۴۶/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۲۰ سانتی‌متر (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)

نگاره: Andy Murch
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی تیره)

 

کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی Caribbean reef shark
نام علمی: Carcharhinus perezi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۶۵ متری (بیشتر ۱ تا ۳۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب مکزیک و دریای کارائیب)
اندازه: وزن ۷۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۹۵ سانتی‌متر

نگاره: Gérard Cachon
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی)

 

کوسه‌ی شنی

نام: کوسه‌ی شنی Sandbar shark
نام علمی: Carcharhinus plumbeus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵۰۰ متری (بیشتر ۲۰ تا ۶۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا کشور آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون جنوب و غرب دریای کارائیب، شاخاب مکزیک و باهاما و کوبا، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا تا کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در غرب قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس، همچنین کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌های هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی رویلیاخیخدو وابسته به کشور مکزیک و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور)
اندازه: وزن ۱۱۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Duluoz Me
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی شنی)

 

کوسه‌ی دُم‌لکه

نام: کوسه‌ی دُم‌لکه Spot-tail shark
نام علمی: Carcharhinus sorrah
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۰ متری (بیشتر ۱ تا ۷۳ متری) آب‌های گرمسیری شاخاب فارس، دریای سرخ، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا و کشورهای جزیره‌ای ماداگاسکار، موریس و سیشل تا فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، همچنین کرانه‌های کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و کشور جزیره‌ای جزایر سلیمان در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۲۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۶۰ سانتی‌متر

نگاره: Daniel Ruyle

 

کوسه‌ی باله‌سیاه استرالیایی

نام: کوسه‌ی باله‌سیاه استرالیایی Australian blacktip shark
نام علمی: Carcharhinus tilstoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۵۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Ryan Francis

 

سرده‌ی کوسه‌های لیمویی Negaprion

 

کوسه‌ی لیمویی

نام: کوسه‌ی لیمویی Lemon shark
نام علمی: Negaprion brevirostris
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۹۲ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های اطلس و آرام (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت نیوجرسی کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا جنوب کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای کارائیب و شاخاب مکزیک و کشور باهاما، شمال شرقی اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشورهای سنگال و ساحل عاج در در غرب قاره‌ی آفریقا، شرق اقیانوس آرام: جنوب ایالت باخا کالیفرنیای کشور مکزیک در کرانه‌های شاخاب مکزیک در غرب آمریکای شمالی تا کشور اکوادور در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۱۸۳/۷ (بیشتر ۹۰) کیلوگرم، بدن به درازای ۳۴۰ (بیشتر ۲۴۰ تا ۳۱۰) سانتی‌متر (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)

نگاره: Michaels Bubbles
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی لیمویی)

 

کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی

نام: کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی Sicklefin lemon shark
نام علمی: Negaprion acutidens
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۹۲ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کرانه‌های کشور ویتنام تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشورهای جزیره‌ای پالائو و جزایر مارشال و جزیره‌ی تاهیتی از گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۸۰ سانتی‌متر

نگاره: Andy Murch
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی لیمویی باله‌داسی)

 

سرده‌ی آبی‌کوسه‌ها Prionace

 

کوسه‌ی آبی

نام: کوسه‌ی آبی Blue shark
نام علمی: Prionace glauca
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰۰۰ متری (بیشتر ۱ تا ۲۲۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جزیره‌ی نیوفاندلند کشور کانادا در شمال شرقی آمریکای شمالی تا آرژانتین در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور نروژ در شمال قاره‌ی اروپا تا کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای مدیترانه، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام: در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای اندونزی، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های ایالت آلاسکا در شمال غربی قاره‌ی آمریکا تا کشور شیلی در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۲۰۵/۹ کیلوگرم (بیشتر ۲۷ تا ۵۵ کیلوگرم برای نرها و ۹۳ تا ۱۸۲ کیلوگرم برای ماده‌ها)، بدن به درازای ۴۰۰ سانتی‌متر (بیشتر ۱۸۲ تا ۲۸۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲۲۰ تا ۳۳۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها) (ماده‌ها بزرگ‌ترند.)

نگاره: Andy Murch
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی آبی)

 

سرده‌ی کوسه‌های تیزبینی Rhizoprionodon

 

کوسه‌ی شیری

نام: کوسه‌ی شیری Milk shark
نام علمی: Rhizoprionodon longurio
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰۰ متری آب‌های گرمسیری شاخاب فارس، دریای سرخ، اقیانوس هند، غرب اقیانوس آرام و شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های کشور موریتانی در شمال غربی قاره‌ی آفریقا تا آنگولا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۷۵ سانتی‌متر برای نرها و ۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andy Murch

 

کوسه‌ی تیزبینی اطلس

نام: کوسه‌ی تیزبینی اطلس Atlantic sharpnose shark
نام علمی: Rhizoprionodon terraenovae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۸۰ متری (بیشتر ۰ تا ۱۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های استان نیوبرانزویک در شرق کشور کانادا تا کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب مکزیک در آمریکای شمالی، همچنین کرانه‌های کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۷/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Andy Murch

 

سرده‌ی Triaenodon

 

کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید Whitetip reef shark
نام علمی: Triaenodon obesus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۳۰ متری (بیشتر ۸ تا ۴۰ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیو و گروه‌جزیره‌ی بونین وابسته به کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا کشور استرالیا، گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه)، جزیره‌های آسترل وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه)، جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) و سراسر جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه، شرق اقیانوس آرام: در کرانه‌های کشور پاناما تا کاستاریکا در آمریکای مرکزی، گروه‌جزیره‌ی کوکوس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور)
اندازه: وزن ۱۸/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۱۳ سانتی‌متر

نگاره: Divindk
(آشنایی بیشتر با کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده