جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت مشکین شرقی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت مشکین شرقی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت مشکین شرقی

نام: لاک‌پشت مُشکین شرقی Eastern musk turtle
نام علمی: Sternotherus odoratus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت‌سانان
زیرراسته: نهان‌گردن‌سانیان
خانواده: لاک‌پشت‌گلیان
زیرخانواده: لاک‌پشت‌گلی‌ها
سرده: مُشکین‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جویبارها، آبگیرها، رودها و دریاچه‌های شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۵۴ سال)
سن بلوغ: ۳ تا ۴ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۱ تا ۹ تخم، با ۶۰ تا ۸۴ روز زمان ماندن در تخم
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات همانند کرم، عنکبوت، زالو، هزارپا، سخت‌پوستان، نرم‌تنان و صدف، دوزیستان، ماهیان کوچک و تخم آنان، همچنین لاشه‌ی جانوران، گیاهان آبزی و...
شکارگران: راکون، گندراسوها، روباه‌ها، گاوغوک آمریکایی، لاک‌پشت گازگیر معمولی، آب‌مار معمولی، عقاب سرسفید، شه‌مار شرقی، پرندگان و ماهیان بزرگ و آدمی
رنگ: لاک قهوه‌ای یا سیاه‌رنگ، اندام‌ها نیز زیتونی تیره تا سیاه، دارای دو خط زردرنگ در دو سوی سر
اندازه: وزن ۳۱۸ گرم، لاک به درازای ۸ تا ۱۴ سانتی‌متر
ویژگی: لاک‌پشت مُشکین شرقی یا لاک‌پشت مُشکین معمولی Common musk turtle، جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی، روزگرد و کُندرو، دارای لاکی استخوانی و سخت، چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین دارای آرواره‌هایی پُرتوان، پوستی کلفت و پولک‌دار و مُشکی بدبو (این لاک‌پشت در زمان پریشانی و ترس، مُشکی بدبو از غده‌های زیر لاک‌هایش تراوش می‌کند.)، دارای دُمی کوتاه و دست‌ها و پاهایی کلفت، پرده‌دار و پنجه‌دار و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - virginiaherpetologicalsociety
نگاره: Alan Cressler

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده