پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

نام: پارک ملی گارامبا Garamba National Park
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۰
شماره‌ی ثبت: ۱۳۶
کشور: جمهوری دموکراتیک کنگو
جایگاه: استان هاوت اوله
گستره: ۴۹۲۰ کیلومتر مربع
درباره‌ی میراث: پارک ملی گارامبا در شمال شرقی کشور جمهوری دموکراتیک کنگو جای گرفته و دربرگیرنده‌ی تالاب‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های پهناور است. این پارک در سال ۱۹۳۸ پایه‌گذاری شده و از کهن‌ترین پارک‌های ملی قاره‌ی آفریقا به‌شمار می‌رود. با این همه یونسکو نام این پارک را میان سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۲ و سپس از سال ۱۹۹۶ تاکنون در فهرست میراث جهانی در دسترس آسیب جای داده است. چرایی این کار نیز، شکار غیرقانونی بی‌رویه و کاهش شمار جانوران پارک، به‌ویژه کرگردن‌های سفید بوده است.
پارک ملی گارامبا زیستگاه ۱۳۸ گونه پستاندار و ۲۸۶ گونه پرنده است. برخی از برجسته‌ترینِ آن‌ها بر این پایه‌اند: کرگدن سفید، فیل بیشه‌ی آفریقایی، فیل جنگلی آفریقایی، زرافه، شیر، پلنگ (زیرگونه‌ی پلنگ آفریقایییوزگربه، کفتار خال‌دار، اسب آبی معمولی، گراز زگیل‌دار، گراز سرخ رودخانه، گراز بزرگ جنگلی، گاومیش آفریقایی، گاوگوزن (زیرگونه‌ی گاوگوزن للول)، گورگوزن، کوب، کل آب‌دوست، شاخ‌بلند ابرش، کل مرداب، کل نیزار بوهور، کل بیشه‌ی لگام‌دار، شامپانزه معمولی، بابون زیتونی، شست‌بریده‌های سیاه‌وسفید، میمون وروت، مرغ دبیر و سبزقبای حبشی.

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: John Scanlom

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Hicham Daoudi

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

نمای هوایی - نگاره‌ی ۳: USAID

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

کرگدن سفید - نگاره‌ی ۴: Bernard DUPONT

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

فیل بیشه‌ی آفریقایی - نگاره‌ی ۵: Bryan J. Smith

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

گله‌ی فیل‌ها در پارک - نگاره‌ی ۶: Terese Hart

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

زرافه - نگاره‌ی ۷: Bernard DUPONT

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

یوزگربه در پارک - نگاره‌ی ۸: Nuria Ortega

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

گله‌ی کفتارهای خال‌دار در پارک - نگاره‌ی ۹: Portail Jembala

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

اسب آبی معمولی در پارک - نگاره‌ی ۱۰: Portail Jembala

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

گله‌ی اسب‌های آبی در پارک - نگاره‌ی ۱۱: John Scanlom

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

گراز زگیل‌دار - نگاره‌ی ۱۲: Daniel J. Field

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

گاومیش آفریقایی - نگاره‌ی ۱۳: Helene Hoffman

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

گاوگوزن - نگاره‌ی ۱۴: Martha de Jong-Lantink

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

گورگوزن - نگاره‌ی ۱۵: Jim Skovrider

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

کل آب‌دوست - نگاره‌ی ۱۶: Bernard DUPONT

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

شامپانزه معمولی - نگاره‌ی ۱۷: Philippe BOISSEL

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

بابون زیتونی - نگاره‌ی ۱۸: Julian Thomas

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

میمون وروت - نگاره‌ی ۱۹: Bernard DUPONT

 

پارک ملی گارامبا - میراث جمهوری دموکراتیک کنگو

مرغ دبیر - نگاره‌ی ۲۰: Watana

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده