​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

نام: فیل بیشه‌ی آفریقایی African bush elephant
نام علمی: Loxodonta africana
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فیل‌سانان
خانواده: فیلان
سرده: فیل آفریقایی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها، زمین‌های جنگلی و تالاب‌های ۳۷ کشور قاره‌‌ی آفریقا
زندگانی: تا ۷۰ سال
زادآوری: ۱ نوزاد (با ۲ سال زمان بارداری)
خوراک: گیاهان
ویژگی: فیل بیشه‌ی آفریقایی یا فیل ساوانای آفریقایی، بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین جانور خشکی‌زی زمین، با وزنی برابر ۸ تا ۱۰ تن و بلندای ۴ متر، دارای گوش‌هایی به اندازه‌ی ۱/۵ تا ۲ متر، پوستی سخت با کلفتی ۲/۵ سانتی‌متر، خرطومی با بلندای نزدیک به ۱/۸ متر، عاج‌هایی با درازای نزدیک به ۳ متر، مغزی پیشرفته با ۴/۵ تا ۵/۵ کیلوگرم برابر با ۳ تا ۴ برابر مغز آدمی، همچنین دارای بزرگ‌ترین حنجره و دیافراگم برای تولید آواهای بلند در میان جانوران خشکی‌زی و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده