​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

نام: فیل بیشه‌ی آفریقایی African bush elephant
نام علمی: Loxodonta africana
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: فیل‌سانان
خانواده: فیلان
سرده: فیل آفریقایی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها، زمین‌های جنگلی و تالاب‌های ۳۷ کشور قاره‌‌ی آفریقا
زندگانی: ۷۰ تا ۷۵ سال
سن بلوغ: ۱۵ سالگی
زادآوری: ۱ نوزاد (با ۲۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: گیاهان
رنگ: خاکستری
اندازه: وزن ۸ تا ۱۰ تن، درازای ۶ تا ۷/۵ متر، بلندای ۴ متر، گوش‌هایی به اندازه‌ی ۱/۵ تا ۲ متر، خرطومی به درازای ۱/۸ متر، عاج‌هایی به درازای ۳ متر
ویژگی: فیل بیشه‌ی آفریقایی یا فیل ساوانای آفریقایی African savanna elephant بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین جانور خشکی‌زی زمین، دارای خرطومی برای انجام کارهایی همچون خوردن، آشامیدن، بوییدن، صدا کردن، نوازش، دم و بازدم، چیدن میوه و برگ درختان، برداشتن بار تا ۳۵۰ کیلوگرم، همچنین دارای ۲ عاج یا ۲ دندان پیش برای انجام کارهایی همچون جنگیدن، خوردن، کندن زمین برای دسترسی به آب یا ریشه‌ی درختان، جابه‌جایی بارهای سنگین همچون تنه‌ی درختان، دارای پوستی سخت با کلفتی ۲/۵ سانتی‌متر و مغزی پیشرفته با ۴/۵ تا ۵/۵ کیلوگرم برابر با ۳ تا ۴ برابر مغز آدمی، همچنین دارای بزرگ‌ترین حنجره و دیافراگم برای تولید آواهای بلند در میان جانوران خشکی‌زی و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فیل بیشه‌ی آفریقایی

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده