جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

نام: شیر Lion
نام علمی: Panthera leo
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: آسیب‌پذیر (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن میانه (۷۸۱ تا ۱۲۶ هزار سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: دشت‌های گرم قاره‌ی آفریقا و پارک ملی جنگل گیر در ایالت گجرات کشور هند
زندگانی: ۱۰ سال (دربند تا ۲۵ سال)
سن بلوغ: ۳ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۴ نوزاد (با ۱۱۰ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار گاو، گوسفند، بز، آهو، گوزن، گورخر، گراز، زرافه و...
رنگ: به رنگ‌های گوناگون از نخودی کم‌رنگ تا خاکستری سیمین، سرخ گراینده به زرد و قهوه‌ای تیره
اندازه: وزن ۱۸۶ تا ۲۲۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۱۸ تا ۱۴۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۸۴ تا ۲۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶۰ تا ۱۸۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۸۲ تا ۹۳ سانتی‌متر برای نرها و ۷۲ تا ۸۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۱۲۳ سانتی‌متر برای نرها و ۹۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: شیر دومین گربه‌سان بزرگ جهان پس از ببر، جانوری گروه‌زیست با ۲ تا ۳۰ شیر در هر گله، نرها دارای یالی برای نشان دادن شکوه و بزرگی در برابر دشمنان و همچنین کشش ماده‌ها (هرچه یال سیاه‌تر باشد شیر نر تندرست‌تر و گرایش ماده به سوی او بیشتر است)، دارای گلوله‌ای پشمی در ته دُم هر دو شیر نر و ماده، ناتوان از دویدن بسیار با بیشترین سرعت ۴۸ تا ۵۹ کیلومتر بر ساعت، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۲۶۰ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده