​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

نام: شیر Lion
نام علمی: Panthera leo
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: آسیب‌پذیر (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن میانه (۷۸۱ تا ۱۲۶ هزار سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: دشت‌های گرم قاره‌ی آفریقا، کشور هند
زندگانی: ۱۰ تا ۱۵ سال (آغاز پیری) و بیشینه تا ۲۵ سال
زادآوری: ۱ تا ۴ نوزاد (با ۱۱۰ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار جفت‌سم‌سانان همچون گاو، گوسفند، بز، آهو، گوزن، گورخر، گراز، زرافه و...
ویژگی: شیر دومین عضو بزرگ سرده‌ی پلنگ‌مانندها پس از ببر، با وزن ۱۸۶ تا ۲۲۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۱۸ تا ۱۴۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، با بدنی به درازای ۱۸۴ تا ۲۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶۰ تا ۱۸۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دارای سرعت ۴۸ تا ۵۹ کیلومتر بر ساعت، با توانایی داشتن زیستگاهی تا ۲۶۰ کیلومتر مربع و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده