جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر

نام: شیر Lion
نام علمی: Panthera leo
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: پلنگیان
سرده: پلنگ‌مانندها
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن میانه (۷۸۱ تا ۱۲۶ هزار سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و دشت‌های پوشیده از سبزه، جنگل‌ها به‌جز جنگل‌های بارانی گرمسیری، درختچه‌زارها، منطقه‌های کوهستانی و منطقه‌های نیمه‌بیابانی زیر صحرای بزرگ آفریقا و درختچه‌زارها و جنگل‌های ساج پارک ملی جنگل گیر در ایالت گجرات کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۱۰ سال (بیشینه ۱۴ تا ۱۸ سال) (دربند ۳۰ سال)
سن بلوغ: نرها ۵ سالگی و ماده‌ها ۴ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۶ نوزاد، با ۱۰۹ روز زمان بارداری (شیرهای ماده هر دو سال یک بار زادآوری دارند.)
خوراک: شکار پستاندارن همچون آهوی تامسون، ایمپالا، کل یال‌دار آبی‌رنگ، گوزن خال‌دار، گوزن سمبر، تیزشاخ کالاهاری، شاخ‌چنگی، گاوگوزن، گاومیش آفریقایی، گورخر دشتی، گراز زگیل‌دار، شغال پهلونواری، شغال پشت‌سیاه، اسب آبی، کفتارها، فیل‌ها (بچه‌ها و نوجوانان)، زرافه‌ها (جوانان)، جوندگان و دام‌ها همانند گاو و خر، شکار جانوران دیگر همچون کرکس‌ها، شترمرغ‌ها، تمساح‌ها، لاک‌پشت‌ها، ماهیان، دوزیستان و حشرات، همچنین لاشه‌ی جانوران و...
شکارگران: آدمی (شیرهای بیمار، ناتوان و بچه‌ها: کفتار خال‌دار)
رنگ: نخودی کم‌رنگ تا خاکستری سیمین، سرخ گراینده به زرد و قهوه‌ای تیره در پشت و روشن‌تر در شکم، نرها دارای یال قهوه‌ای با ته‌رنگ زرد، زنگاری و سیاه
اندازه: وزن ۱۸۶ تا ۲۲۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۱۸ تا ۱۴۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۸۴ تا ۲۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶۰ تا ۱۸۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۸۲ تا ۹۳ سانتی‌متر برای نرها و ۷۲ تا ۸۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۱۲۳ سانتی‌متر برای نرها و ۹۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: شیر دومین گونه‌ی بزرگ خانواده‌ی گربه‌ایان پس از ببر، جانوری گروه‌زیست با ۲ تا ۳۰ شیر در هر گله، همچنین جانوری شب‌زی و پنجه‌رو (خانواده‌ی گربه‌ایان همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند.)، دارای پاهایی کوتاه و نیرومند، دُمی بلند، سری بزرگ، پوزه‌ای کوتاه، گوش‌هایی کم‌وبیش کوچک و چشمانی درشت با توانایی دید در شب، همچنین دارای سبیل‌هایی در چهره با توانایی لمس کردن و یافتن راه در تاریکی شب، دارای بینایی، بویایی و شنوایی نیرومند، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها با پنجه‌هایی جمع‌شونده، تیز و بلند، نرها دارای یالی برای نشان دادن شکوه و بزرگی در برابر دشمنان و همچنین کشش ماده‌ها (هرچه یال سیاه‌تر باشد، شیر نر تندرست‌تر و گرایش ماده به سوی او بیشتر است.)، دارای گلوله‌ای پشمی در ته دُم هر دو شیر نر و ماده، همچنین دارای سرعت ۴۸ تا ۵۹ کیلومتر بر ساعت، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۲۰ تا ۴۰۰ کیلومتر مربع و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - a-z-animals - animalia
نگاره: Bernard DUPONT - Bernard DUPONT

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده