پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

نام: پل رومی کوردوبا Roman bridge of Cordoba
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
مرکز تاریخی کوردوبا Historic center of Cordoba
(پل رومی کوردوبا به‌عنوان بخشی از «مرکز تاریخی کوردوبا»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۴ و ۱۹۹۴
شماره‌ی ثبت: ۳۱۳
کشور: اسپانیا
جایگاه: شهر کوردوبا، استان کوردوبا، منطقه‌ی خودگردان اندلس
ساخت: سده‌ی یکم پ.م
به‌دست: رومیان
درباره‌ی میراث: پل رومی کوردوبا در آغازین سال‌های سده‌ی یکم پ.م بر روی رودخانه‌ی «گوادالکیبیر» ساخته شد. اگرچه از آن زمان تاکنون، بارها نوسازی و بازسازی شده است، به‌گونه‌ای که تنها تاق‌های ۱۴ و ۱۵ آن، از پل نخستین هستند. بیشتر بازسازی ساختمان کنونی پل، در سده‌ی هشتم و به‌دست مسلمانان انجام شده است. این پل برای زمانی نزدیک به ۲۰۰۰ سال، تنها پل شهر کوردوبا بود تا این‌که «پل سن رافائل» در میانه‌های سده‌ی بیستم ساخته شد. 
پل رومی کوردوبا ۲۴۷ متر درازا (در منابع اسپانیایی ۳۳۱ متر درازا)، ۹ متر پهنا و ۱۶ دهانه دارد. این پل در جنوب «مسجد-کلیسای جامع کوردوبا» جای گرفته و در شمال آن «دروازه‌ی پل» و در جنوب آن «برج کالاهورا» جای دارند. همچنین «تندیس سنت رافائل یا رفائیل» در سده‌ی هفدهم ساخته شده و در میانه‌ی پل گذاشته شده است.
مرکز تاریخی کوردوبا:

«مرکز تاریخی کوردوبا» که «پل رومی کوردوبا» بخشی از آن است، ۸۰۲۸ هکتار گستردگی دارد و دربرگیرنده‌ی ساختمان‌های فراوانی از روزگار روم باستان، اسلام و مسیحیت است. برخی از آن‌ها بر این پایه‌اند: مسجد-کلیسای جامع کوردوبا (قرطبه)، پل رومی کوردوبا، دروازه‌ی پل رومی کوردوبا، برج کالاهورا، کاخ پادشاهان مسیحی، دیوارهای رومی کوردوبا، حمام‌های خلیفه، کاخ اسقفی، بیمارستان سن سباستین، کلیسای سن لورنزو و اسطبل‌های پادشاهی کوردوبا.

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: -

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Fundación Córdoba Capital Europea de la Cultura

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۳: Joe Lewit

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای غربی پل همراه با مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - نگاره‌ی ۴: U2iano

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای غربی پل - نگاره‌ی ۵: Ian Withnall

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای غربی پل - نگاره‌ی ۶: Wally Nelemans

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

دهانه‌ای از پل - نگاره‌ی ۷: Harvey Barrison

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای غربی پل - نگاره‌ی ۸: Hugh Llewelyn

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

برج کالاهورا - نگاره‌ی ۹: Fjmmblue

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

برج کالاهورا - نگاره‌ی ۱۰: Miguel Cortés

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

تندیس سنت رافائل و برج کالاهورا - نگاره‌ی ۱۱: Wally Nelemans

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

تندیس سنت رافائل - نگاره‌ی ۱۲: Mars Out

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

دروازه‌ی پل - نگاره‌ی ۱۳: - RicardoJCF -

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

دروازه‌ی پل - نگاره‌ی ۱۴: Ritsch48

 

پل رومی کوردوبا - میراث اسپانیا

دروازه‌ی پل - نگاره‌ی ۱۵: Jeff Keenan

 

بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده