مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

نام: مسجد-کلیسای جامع کوردوبا Mosque-Cathedral of Cordoba
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
مرکز تاریخی کوردوبا Historic center of Cordoba
(مسجد-کلیسای جامع کوردوبا به‌عنوان بخشی از «مرکز تاریخی کوردوبا»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۴ و ۱۹۹۴
شماره‌ی ثبت: ۳۱۳
کشور: اسپانیا
جایگاه: شهر کوردوبا، استان کوردوبا، منطقه‌ی خودگردان اندلس
گستره: ۲۳۴۰۰ متر مربع
ساخت: ۷۸۴ تا سده‌ی ۱۶ میلادی
به فرمان: عبدالرحمن داخل، نخستین خلیفه‌ی اُمَوی اندلس
معمار: احمد بن باسو اسپانیایی، هرنان روییس ال ویخو اسپانیایی، خوان د اوچوا مندس اسپانیایی
شیوه‌ی معماری: موریش، بیزانسی، رنسانس، گوتیک و باروک
درباره‌ی میراث: مسجد-کلیسای جامع کوردوبا (قرطبه) پیش از سال ۷۸۴ میلادی کلیسایی کوچک بود. پس از آن و از سال ۷۸۴ تا ۱۲۳۶ به مسجد و از سال ۱۲۳۶ تاکنون، دوباره به کلیسا تبدیل شده است. این مسجد-کلیسا ۱۷۸ متر درازا و ۱۲۵ متر پهنا دارد و دربرگیرنده‌ی حیاطی با درخت‌های پرتقال، تالار ستون‌دار (با ۸۵۰ ستون از سنگ مرمر، گرانیت، یشم و عقیق)، برج ۵۴ متری، تندیس‌ها، محراب‌های نیم‌دایره و نعل اسبی و نقش‌های شگفت‌انگیز در دیوارها و سقف است.
مرکز تاریخی کوردوبا:

«مرکز تاریخی کوردوبا» که «مسجد-کلیسای جامع کوردوبا» بخشی از آن است، ۸۰۲۸ هکتار گستردگی دارد و دربرگیرنده‌ی ساختمان‌های فراوانی از روزگار روم باستان، اسلام و مسیحیت است. برخی از آن‌ها بر این پایه‌اند: مسجد-کلیسای جامع کوردوبا (قرطبه)، پل رومی کوردوبا، دروازه‌ی پل رومی کوردوبا، برج کالاهورا، کاخ پادشاهان مسیحی، دیوارهای رومی کوردوبا، حمام‌های خلیفه، کاخ اسقفی، بیمارستان سن سباستین، کلیسای سن لورنزو و اسطبل‌های پادشاهی کوردوبا.

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: -

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Toni Castillo Quero

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای جنوبی - نگاره‌ی ۳: Piet Theisohn

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای غربی - نگاره‌ی ۴: Américo Toledano

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

نمای شرقی - نگاره‌ی ۵: Américo Toledano

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

از سردرها - نگاره‌ی ۶: -

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

از سردرها - نگاره‌ی ۷: Shadowgate

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

حیاط مسجد-کلیسا - نگاره‌ی ۸: -

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

بخشی از حیاط - نگاره‌ی ۹: Evan Chakroff

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

برج مسجد-کلیسا - نگاره‌ی ۱۰: -

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

حوض حیاط مسجد-کلیسا - نگاره‌ی ۱۱: Martin Furtschegger

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

در پالم‌ها (نخل‌ها) در حیاط - نگاره‌ی ۱۲: FlyingCrimsonPig

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

تالار ستون‌دار - نگاره‌ی ۱۳: Richard Mortel

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

تالار ستون‌دار - نگاره‌ی ۱۴: Wisarut Charuchaisittikul

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

تالار ستون‌دار - نگاره‌ی ۱۵: Zoya Rezak

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

در غربی مقصوره - نگاره‌ی ۱۶: José Luis Filpo Cabana

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

در شرقی مقصوره - نگاره‌ی ۱۷: José Luis Filpo Cabana

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

محراب مقصوره - نگاره‌ی ۱۸: Miguel Fisac

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

سقف گنبد مرکزی مقصوره - نگاره‌ی ۱۹: Kent Wang

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

دیوار درون مسجد-کلیسا - نگاره‌ی ۲۰: Kent Wang

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

دیوار درون مسجد-کلیسا - نگاره‌ی ۲۱: Richard Mortel

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

دیوار درون مسجد-کلیسا - نگاره‌ی ۲۲: -

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

کلیسای اصلی - نگاره‌ی ۲۳: Eduardo S.G.

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

سقف کلیسای اصلی - نگاره‌ی ۲۴: Mattharvey1

 

مسجد-کلیسای جامع کوردوبا - میراث اسپانیا

سقف کلیسای کوچک سانتا ترزا - نگاره‌ی ۲۵: Harvey Barrison

 

بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده