جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیرماهی باله‌خال‌دار

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیرماهی باله‌خال‌دار

جانوران مهره‌دار - ماهیان: شیرماهی باله‌خال‌دار

نام: شیرماهی باله‌خال‌دار Spotfin lionfish
نام علمی: Pterois antennata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: عقرب‌ماهی‌سانان
زیرراسته: عقرب‌ماهی‌سانیان
خانواده: عقرب‌ماهیان
سرده: شیرماهی‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پالئوسن (۶۵/۵ تا ۵۵/۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۸۶ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی گامبیر وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا، جزیره‌های کرمادک وابسته به کشور نیوزیلند و جزیره‌های آسترل وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
زندگانی: ۱۰ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: تخم‌گذار، ۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تخم، با ۳۶ ساعت زمان ماندن در تخم
خوراک: شکار سخت‌پوستان، ماهیان کوچک، ماهیان نوجوان هم‌گونه و...
شکارگران: لب‌لوله‌ماهی خال‌آبی، کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی، کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید و کوسه‌ی آب‌سنگی باله‌سیاه
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سرخ، با نوارهای عمودی تیره‌تر، بزرگ‌سالان دارای خال‌های سیاه گراینده به آبی روی باله‌های سینه‌ای
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: شیرماهی باله‌خال‌دار یا شیرماهی نواری Banded lionfish یا آتش‌ماهی نوارپهن Broadbarred firefish، جانوری دریازی، تنهازیست و شب‌زی، دارای بدنی کشیده، بیضی‌مانند، فشرده و پوشیده از پولک، همچنین دارای باله‌های بسیار بلند و دو شاخک در بالای چشم‌ها، دارای نیش‌هایی زهرآگین بر روی شعاع‌های باله‌های پشتی یا مخرجی یا شکمی (برای دفاع) و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Björn Kreis - Karen Honeycutt

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده