جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی Caribbean reef shark
نام علمی: Carcharhinus perezi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۶۵ متری (بیشتر ۱ تا ۳۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب مکزیک و دریای کارائیب)
زندگانی: ۱۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: زنده‌زا، ۴ تا ۶ نوزاد، با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی، سرپایان، سفره‌ماهی‌ها و لقمه‌ماهی‌های گرد آمریکایی
شکارگران: آدمی، کوسه‌ی ببری و گاوکوسه
رنگ: خاکستری تیره یا خاکستری-قهوه‌ای در پشت و سفید یا زرد در شکم، باله‌ی مخرجی و لوب پایینی باله‌ی دُمی تیره رنگ
اندازه: وزن ۷۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۲/۹۵ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی جانوری دریازی و شب‌زی است. همچنین این کوسه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. اگرچه کوسه‌های آب‌سنگی کارائیبی در زمان خوردن لاشه‌های بزرگ، گروه‌زیست هستند. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای نوک‌دار و دهانی بزرگ و زیرین دارند. چشم‌های این کوسه‌ها درشت و دارای پلک درونی هستند. این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند. کوسه‌های آب‌سنگی کارائیبی ۵ شکاف آبششی و ۲ باله‌ی پشتی دارند. باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است. این کوسه‌ها باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) دارند. در لوب بالایی باله‌ی دُمی آنان، یک بریدگی دیده می‌شود. کوسه‌های آب‌سنگی کارائیبی دارای حس شنوایی، بویایی و بینایی نیرومندی هستند. همچنین آنان بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند. کوسه‌های آب‌سنگی کارائیبی دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان هستند. آنان می‌توانند دندان‌های از دست داده یا شکسته‌ی خود را با دندان‌های تازه جایگزین کنند.
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Gérard Cachon - Michaels Bubbles

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده