جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی Caribbean reef shark
نام علمی: Carcharhinus perezi
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۶۵ متری (بیشتر ۱ تا ۳۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، همچنین کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب مکزیک و دریای کارائیب)
زندگانی: ۱۵ سال
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: زنده‌زا، ۴ تا ۶ نوزاد، با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی، سرپایان، سفره‌ماهی‌ها، لقمه‌ماهی‌های گرد آمریکایی و...
شکارگران: آدمی، کوسه‌ی ببری و گاوکوسه
رنگ: خاکستری تیره یا خاکستری-قهوه‌ای در پشت و سفید یا زرد در شکم، باله‌ی مخرجی و لوب پایینی باله‌ی دُمی تیره رنگ
اندازه: وزن ۷۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۲/۹۵ سانتی‌متر
ویژگی: کوسه‌ی آب‌سنگی کارائیبی جانوری دریازی، شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای پوزه‌ای نوک‌دار، دهانی بزرگ و زیرین و چشمانی درشت با پلک درونی (این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند.)، دارای ۵ شکاف آبششی و دو باله‌ی پشتی (باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است.)، همچنین دارای باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) با یک بریدگی در لوب بالایی، در شنوایی، بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی‌شان کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...
بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
نگاره: Gérard Cachon - Michaels Bubbles

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده