جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید

نام: کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید Whitetip reef shark
نام علمی: Triaenodon obesus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: Triaenodon
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۳۰ متری (بیشتر ۸ تا ۴۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام
زندگانی: ۲۵ سال
سن بلوغ: ۸ تا ۹ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۶ نوزاد (با ۱۰ تا ۱۳ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون مارماهی، سنجاب‌ماهی، سرخوماهی، طوطی‌ماهی، جراح‌ماهی، فریباماهی، همچنین هشت‌پا، شاه‌میگوی تیغی، خرچنگ و...
رنگ: خاکستری در پشت و سفید در شکم، با لکه‌های کوچک و تیره‌ی پراکنده
اندازه: وزن ۱۸/۳ کیلوگرم (گاه تا ۲۸ کیلوگرم)، بدن به درازای ۱/۶ متر (گاه تا ۲ متر)
ویژگی: کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، کوسه‌ای کم‌وبیش کوچک با بدنی باریک و پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی آب‌سنگی نوک‌سفید

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده