جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

نام: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی Oceanic whitetip shark
نام علمی: Carcharhinus longimanus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۸۲ متری (بیشتر ۰ تا ۱۵۲ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری سراسر اقیانوس‌های جهان
زندگانی: ۱۵ تا ۲۲ سال
سن بلوغ: ۶ تا ۷ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ تا ۱۵ نوزاد، با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون راشگوماهی‌ها، لقمه‌ماهی‌ها، نیشترماهی‌ها، پاروماهی‌ها، کوترماهی‌ها، گیش‌ماهی‌ها، نیزه‌ماهی‌ها، ماهی‌های تن، دولفین معمولی و ماهی خال‌خالی، لاک‌پشت‌های دریایی، سرپایان، شکم‌پایان و سخت‌پوستان، همچنین لاشه‌ی پستانداران دریایی
شکارگران: آدمی
رنگ: خاکستری-برنزی یا قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌هایی با نوک سفید
اندازه: وزن ۱۶۷/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۰۰ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی جانوری دریازی و شب‌زی است. همچنین این کوسه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. اگرچه کوسه‌های سفیدلکه‌ای اقیانوسی در زمان خوردن لاشه‌های بزرگ، گروه‌زیست هستند. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان پوزه‌ای نوک‌دار و دهانی بزرگ و زیرین دارند. چشم‌های این کوسه‌ها درشت و دارای پلک درونی هستند. این پلک‌ها توانایی باز و بسته شدن دارند. کوسه‌های سفیدلکه‌ای اقیانوسی ۵ شکاف آبششی و ۲ باله‌ی پشتی دارند. باله‌ی پشتی نخست از باله‌ی پشتی دوم بسیار بزرگ‌تر است. این کوسه‌ها باله‌ی دُمی دگرباله‌ای یا هتروسرکال (ناهمسان) دارند. در لوب بالایی باله‌ی دُمی آنان، یک بریدگی دیده می‌شود. کوسه‌های سفیدلکه‌ای اقیانوسی دارای حس شنوایی، بویایی و بینایی نیرومندی هستند. همچنین آنان بر روی سرشان گیرنده‌های الکتریکی دارند. این کوسه‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی و آنان را شکار کنند؛ همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند. کوسه‌های سفیدلکه‌ای اقیانوسی دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان هستند. آنان می‌توانند دندان‌های از دست داده یا شکسته‌ی خود را با دندان‌های تازه جایگزین کنند.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Thorsten Schaible

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده