جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

نام: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی Oceanic whitetip shark
نام علمی: Carcharhinus longimanus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: غضروف‌ماهیان
راسته: درنده‌کوسه‌سانان
خانواده: درنده‌کوسه‌ماهیان
سرده: کوسه‌های تیزبینی
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی لوتتین (۴۸/۶ تا ۴۰/۴ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۳۰ متری (بیشتر ۰ تا ۱۵۲ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری همه‌ی اقیانوس‌های جهان
زندگانی: ۱۵ تا ۲۲ سال
سن بلوغ: ۶ تا ۷ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۱۵ نوزاد (با ۹ تا ۱۲ ماه زمان بارداری)
خوراک: شکار ماهیان استخوانی همچون نیشترماهی، پاروماهی، کوترماهی، گیش‌ماهی، نیزه‌ماهی، ماهی تُن و ماهی خال‌خالی، همچنین سرپایان، راشگوماهی، لقمه‌ماهی، لاک‌پشت دریایی، شکم‌پایان، سخت‌پوستان، لاشه‌ی پستانداران و...
رنگ: خاکستری-برنزی یا قهوه‌ای در پشت و سفید در شکم، دارای باله‌هایی با نوک سفید
اندازه: وزن ۱۷۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۶۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳/۹ متر برای نرها و ۳ متر برای ماده‌ها
ویژگی: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی کوسه‌ای تخم‌گذار زنده‌زا، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری و خوردن لاشه‌های بزرگ گروه‌زیست، دارای دهانی بزرگ و بدنی پوشیده از پولک، در بینایی و بویایی بسیار نیرومند، دارای گیرنده‌های الکتریکی بر روی سر (این کوسه می‌تواند میدان‌های الکتریکی پیرامون ماهیان دیگر را ردیابی کرده و آنان را شکار کند، همچون ماهیانی که در زیر ماسه‌ها پنهان شده‌اند.)، همچنین دارای دندان‌ها و آرواره‌هایی پُرتوان، با توانایی جایگزینی دندان‌های از دست داده یا شکسته (کوسه‌ها در زندگی کم‌وبیش ۱۰۰۰ دندان از دست می‌دهند.) و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی سفیدلکه‌ای اقیانوسی

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده