جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر شمال غربی

نام: سمندر شمال غربی Northwestern salamander
نام علمی: Ambystoma gracile
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای پیشرفته
خانواده: Ambystomatidae
سرده: سمندر زیرزمینی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک و چمن‌زارهای باز شمال غربی و غرب آمریکای شمالی
زندگانی: ۵ سال (دربند ۱۰ سال)
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۴۰ تا ۲۷۰ تخم (با ۲ تا ۹ هفته زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون کرم، مگس، لارو و...
رنگ: قهوه‌ای تیره در پشت و قهوه‌ای روشن در شکم
اندازه: بدن به درازای ۱۴ تا ۲۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن
ویژگی: سمندر شمال غربی جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری تک‌همسر، شب‌زی و خشکی‌زی (در زیر زمین زندگی می‌کند و تنها چند روز از سال را برای زادآوری به روی زمین می‌آید. اگرچه برخی در همه‌ی زندگانی خویش لاروگونه و آبزی می‌مانند.)، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز، نمناک و زهراگین، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر شمال غربی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر شمال غربی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر شمال غربی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر شمال غربی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر شمال غربی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده