جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای چینی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای چینی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جعبه‌ای چینی

نام: لاک‌پشت جعبه‌ای چینی Chinese box turtle
نام علمی: Cuora flavomarginata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت‌سانان
زیرراسته: نهان‌گردن‌سانیان
خانواده: لاک‌پشتان برکه‌ای اوراسیا
سرده: لاک‌پشت‌های جعبه‌ای آسیایی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها، رودها، جویبارها و شالیزارهای برنج کشورهای چین و ژاپن و جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
زندگانی: ۲۵ تا ۴۰ سال
سن بلوغ: نرها ۱۳ سالگی و ماده‌ها ۱۴ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۲ تا ۹ تخم، با ۶۸ تا ۱۰۱ روز زمان ماندن در تخم
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار بی‌مهرگان و حشرات همانند کرم و حلزون، همچنین گیاهان همچون سبزه، برگ، دانه، میوه و...
شکارگران: گربه‌ی ایریوموته، مار کوکری فورموسا و پرندگان شکاری
رنگ: لاک قهوه‌ای تیره با لبه‌ای به‌رنگ کرم تا زرد، اندام‌ها نیز قهوه‌ای رنگ، بالای سر سبز و دو سوی آن زردرنگ
اندازه: وزن ۱ کیلوگرم، لاک به درازای ۱۲ تا ۱۹ سانتی‌متر
ویژگی: لاک‌پشت جعبه‌ای چینی یا لاک‌پشت جعبه‌ای لبه‌زرد Yellow-margined box turtle یا لاک‌پشت جعبه‌ای سر طلایی Golden-headed turtle، جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی، روزگرد و کُندرو، دارای لاکی استخوانی و سخت، چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین لولادار و رخنه‌ناپذیر (لاک‌پشت‌های جعبه‌ای در زیرلاک خود یک لولا دارند. آنان می‌توانند با باز و بسته کردن زیرلاک، همه‌ی بدن خود را درون لاک‌ها جای دهند. بدین‌گونه و با بسته شدن لاک، جانوران دیگر نمی‌توانند آنان را شکار کنند.)، دارای آرواره‌هایی پُرتوان و پوستی کلفت و پولک‌دار، همچنین دارای دُمی کوتاه و دست‌ها و پاهایی کلفت و پرده‌دار با ۵ انگشت پنجه‌دار در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
نگاره: R. Tanaka

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده