داستان کوتاه ماست‌مالی کردن

داستان کوتاه ماست‌مالی کردن

قضیه ماست‌مالی کردن از حوادثی است که در عصر بنیانگذار سلسله‌ی پهلوی اتفاق افتاد و شادروان محمد مسعود این حادثه را در یکی از شماره‌های روزنامه‌ی مرد امروز به این صورت نقل کرده است:
«هنگام عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه چون مقرر بود میهمانان مصری و همراهان عروس به وسیله‌ی راه آهن جنوب تهران وارد شوند از طرف دربار و شهربانی دستور اکید صادر شده بود که دیوارهای تمام دهات طول راه و خانه‌های دهقانی مجاور خط آهن را سفید کنند. در یکی از دهات چون گچ در دسترس نبود، بخشدار دستور می‌دهد که با کشک و ماست که در آن ده فراوان بود دیوارها را موقتا سفید نمایند و به این منظور متجاوز از یک هزار و دویست ریال از کدخدای ده گرفتند و با خرید مقدار زیادی ماست همه‌ی دیوارها را ماست‌مالی کردند.» 
این کار مدت‌ها موضوع اصلی شوخی‌های محافل و مجالس بود و در عصر حاضر نیز به معنی سر و ته کاری را به‌هم آوردن و ظاهر قضایا را به نحوی درست کردن به‌کار می‌رود.

 

نگاره: Fortyforks (gettyimages.com)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده