جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی ماندارین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی ماندارین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی ماندارین

نام: ماهی ماندارین Mandarinfish
نام علمی: Synchiropus splendidus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: بچه‌اژدهاماهی‌سانان
زیرراسته: بچه‌اژدهاماهی‌سانیان
خانواده: بچه‌اژدهاماهیان
سرده: Synchiropus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۸ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
زندگانی: ۱۰ تا ۱۵ سال (دربند ۲ تا ۴ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: تخم‌گذار، ۱۲ تا ۲۰۵ تخم، با ۱۲ ساعت زمان ماندن در تخم
خوراک: شکار بی‌مهرگان همچون پاروپایان، پرتاران، شکم‌پایان، گاماریدها و صدف‌ها، همچنین تخم ماهیان و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: آبی روشن با نوارهای نارنجی، دارای سری به رنگ آبی گراینده به سبز با نوارهای آبی پُررنگ، همچنین دارای چشمانی سرخ با مردمکی سیاه
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر
ویژگی: ماهی ماندارین یا ماهی اژدهایی یا اژدهاچه‌ی ماندارین Mandarin dragonet، جانوری روزگرد و تنهازیست یا جفتی، دارای بدنی کشیده، رنگارنگ و بدون پولک، همچنین دارای سرهایی سه‌گوش و هموار، دهانی بزرگ، چشمانی درشت و باله‌هایی بزرگ و کشیده، دارای باله‌ی دُمی بادبزنی و دو باله‌ی پشتی با ۴ خار در باله‌ی پشتی نخست، همچنین دارای باله‌های شکمی بزرگ برای راه رفتن در بستر اقیانوس و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
نگاره: Luc Viatour - Fenkieandreas

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده