جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی ماندارین

نام: ماهی ماندارین Mandarinfish
نام علمی: Huso huso
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
زیرراسته: بچه‌اژدهاماهی‌واران
خانواده: بچه‌اژدهاماهی
سرده: Synchiropus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۸ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام
زندگانی: ۱۰ تا ۱۵ سال (دربند ۲ تا ۴ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۱۲ تا ۲۰۵ تخم (با ۱۲ ساعت زمان زاده شدن)
خوراک: شکار سخت‌پوستان، شکم‌پایان، تخم ماهیان و...
رنگ: آبی، با نوارهای نارنجی رنگ، دارای سری به رنگ آبی گراینده به سبز با نوارهای آبی پُررنگ، همچنین دارای چشمانی سرخ با مردمکی سیاه
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر
ویژگی: ماهی ماندارین یا ماهی اژدهایی Mandarin dragonet، جانوری روزگرد و تنهازیست، ماهی‌ای کوچک با بدنی استوانه‌ای، کشیده و بدون پولک، دارای ۲ باله در زیر بدن برای راه رفتن در بستر اقیانوس و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی ماندارین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی ماندارین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی ماندارین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی ماندارین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: ماهی ماندارین

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده