​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

نام: تاس‌ماهی آدریاتیک Adriatic sturgeon
نام علمی: Acipenser naccarii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
زیرخانواده: Acipenserinae
سرده: تاس‌ماهیان بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: دریای آدریاتیک و رودهای آن در کشورهای ایتالیا، اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مونته‌نگرو و آلبانی
زندگانی: تا ۸۰ سال
زادآوری: ۴۰۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ تخم (در برابر هر کیلوگرم از وزن بدن ماده) (با نزدیک به یک هفته زمان زاده شدن)
خوراک: شکار گاماریدها، لارو، کرم، نرم‌تنان، ماهی‌های کوچک، ماهی‌های کف‌زی، میگو و...
ویژگی: تاس‌ماهی آدریاتیک دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت (با ۱۰ تا ۱۴ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۳۰ تا ۴۲ سپرچه) و ۲ ردیف در شکم (هر یک با ۸ تا ۱۱ سپرچه)، با وزن ۲۵ کیلوگرم، بدنی کشیده به درازای ۲ متر و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده