جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

نام: تاس‌ماهی آدریاتیک Adriatic sturgeon
نام علمی: Acipenser naccarii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
سرده: تاس‌ماهیان بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۴۰ متری آب‌های معتدل دریای آدریاتیک و رودهای آن در کشورهای آلبانی، یونان، ایتالیا و ایالت‌های یوگوسلاوی پیشین در قاره‌ی اروپا
زندگانی: ۸۰ سال
سن بلوغ: نرها ۷ تا ۱۱ سالگی و ماده‌ها ۱۲ تا ۱۴ سالگی
زادآوری: ۴۰۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ هزار تخم (در برابر هر کیلوگرم از وزن بدن ماده) (با نزدیک به یک هفته زمان زاده شدن)
خوراک: شکار گاماریدها، لارو، کرم، نرم‌تنان، ماهی‌های کوچک، ماهی‌های کف‌زی، میگو و...
رنگ: قهوه‌ای-زیتونی در پشت و سفید در شکم
اندازه: وزن ۲۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۲۰۰ سانتی‌متر
ویژگی: تاس‌ماهی آدریاتیک دارای بدنی باریک، کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت، ۲ ردیف در پهلوها و ۲ ردیف در شکم و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده