جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس

نام: ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس Turks and Caicos rock iguana
نام علمی: Cyclura carinata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک‌سانیان
خانواده: ایگوآنایان
سرده: ایگوآناهای سنگی
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و شنی جزیره‌های تورکس و کایکوس (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در اقیانوس اطلس
زندگانی: ۲۰ سال
سن بلوغ: نرها ۷ سالگی و ماده‌ها ۶ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۲ تا ۹ تخم، با ۹۰ روز زمان ماندن در تخم
خوراک: بیشتر گیاهان همچون گل، برگ، ساقه و میوه، همچنین گاهی شکار بی‌مهرگان و حشرات و مارمولک و لاشه‌ی جانوران
شکارگران: سگ رمیده و گربه‌ی رمیده
رنگ: سبز تا خاکستری گراینده به قهوه‌ای
اندازه: وزن ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ تا ۷۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم تا دو سوم درازای بدن
درباره‌ی جانور: ایگوآنای سنگی تورکس و کایکوس جانوری خشکی‌زی و روزگرد است. همچنین این ایگوآنا به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی باریک و پوشیده از پولک، دُمی دراز و دست‌ها و پاهایی کوتاه دارند. همچنین آنان ۵ انگشت پنجه‌دار در دست‌ها و پاهای‌شان دارند. ایگوآناهای سنگی تورکس و کایکوس غبغبی در زیر چانه دارند که کار آن تنظیم دمای بدن است. پشت بدن و دُم این جانوران، پوشیده از خارهایی بزرگ و بلند است. ایگوآناهای سنگی تورکس و کایکوس چشم سومی بر روی سرشان دارند. این اندام، تنها عدسی و شبکیه داشته و توانایی تصویرسازی ندارد، ولی می‌تواند تاریکی یا روشنایی و حرکت جانورانِ شکارگرِ پیرامون این ایگوآنا را شناسایی کند. این جانوران برای ارتباط با دیگر ایگوآناها، سر خود را بالا و پایین می‌کنند. شمار این بالا و پایین کردن‌ها معنی‌های گوناگونی دارند. ایگوآناهای سنگی تورکس و کایکوس رفتار دفاعی خودوابُری دارند. آنان برای فرار از چنگ شکارگران و گیج کردن آنان، دُم خود را وابریده و می‌اندازند. آنان می‌توانند دُم جدا شده‌ی خود را دوباره بازسازی کنند. همچنین دُم تازیانه‌مانند این جانوران نقشِ اندامی دفاعی را دارد. ایگوآناهای سنگی تورکس و کایکوس با این دُم، تازیانه‌های دردناکی را بر بدن جانوران شکارچی فرود آورده و آنان را از خود دور می‌کنند. این ایگوآناها دارای حس بینایی و بویایی نیرومندی هستند. همچنین آنان سنگ‌نوردانی توانا هستند.
بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia
نگاره: Schnederpelz - Jim Cawthra

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده