جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای صخره‌ای کوبایی

نام: ایگوانای صخره‌ای کوبایی Cuban rock iguana
نام علمی: Cyclura nubila
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک‌ها
فروراسته: ایگوآناسانان
خانواده: ایگوآنایان
سرده: ایگوآناهای صخره‌ای
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های صخره‌ای کرانه‌های جنوبی کشور کوبا و جزیره‌های پیرامون آن
زندگانی: ۱۵ سال
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: تا ۳۰ تخم (با ۲ تا ۳ ماه زمان ماندن در تخم)
خوراک: بیشتر گیاهان همچون گل، برگ، ساقه و میوه، گاهی شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: خاکستری تیره تا سرخ آجری برای نرها و سبز زیتونی با نوارهای تیره برای ماده‌ها
اندازه: وزن ۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۶۰ سانتی‌متر
ویژگی: ایگوانای صخره‌ای کوبایی یا ایگوانای زمینی کوبایی Cuban ground iguana، جانوری روزگرد، زمینی و تنهازیست، دارای غبغبی در زیر چانه برای تنظیم دمای بدن، همچنین دارای خارهایی بر روی پشت و دُم و اندامی پوشیده از پولک، دارای چشم سومی بر روی پیشانی برای دریافت نور، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و شناگر و سنگ‌نوردی توانا، دارای رفتار دفاعی خودوابُری (یا بُریدن خودخواسته‌ی اندام، برای فرار از چنگ درندگان)، همچنین دارای رفتار بالا و پایین کردن سر برای ارتباط با دیگر ایگواناها (شمار این بالا و پایین کردن‌ها معانی گوناگونی دارد)، دارای ۵ انگشت در هر پا و دُمی بلند و تازیانه‌مانند (برای دفاع) و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای صخره‌ای کوبایی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای صخره‌ای کوبایی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای صخره‌ای کوبایی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای صخره‌ای کوبایی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای صخره‌ای کوبایی

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده