پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

نام: پارک ملی لس گلاسیرز Los Glaciares National Park
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۱
شماره‌ی ثبت: ۱۴۵
کشور: آرژانتین
جایگاه: استان سانتا کروس
گستره: ۷۲۶۹۲۷ هکتار
درباره‌ی میراث: پارک ملی لُس گلاسیرز بزرگ‌ترین پارک ملی آرژانتین است. همچنین این پارک با ۳۰ درصد یخ، چهارمین دارنده‌ی پوشش یخی جهان پس از قطب جنوب، گرینلند و ایسلند است. پارک ملی لس گلاسیرز دربرگیرنده‌ی جنگل‌های زیرشمالگانی ماژلانی، کوه‌ها، یخچال‌های طبیعی، دریاچه‌ها و رودهاست. 
این پارک دارای یخچال‌های طبیعی گوناگونی همچون «پریتو مورنو» با گستردگی ۲۵۰ کیلومتر مربع است. این یخچال ۳۰ کیلومتر درازا، ۵ کیلومتر پهنا و ۱۷۰ متر کلفتی دارد. همچنین میانگین بلندای آن از روی «دریاچه‌ی آرخنتینو» ۷۴ متر است. یخچال «پریتو مورنو» یکی از ۴۸ یخچالی است که یخ آن از «میدان یخی پاتاگونیای جنوبی» به‌دست می‌آید. «میدان یخی پاتاگونیای جنوبی» در رشته‌کوه آند جای گرفته و با کشور شیلی مشترک است. این میدان یخی، سومین اندوختگاه بزرگ آب شیرین جهان به‌شمار می‌رود. از دیگر یخچال‌های طبیعی برجسته‌ی پارک ملی لس گلاسیرز، می‌توان «ویدما»،  «اوپسالا» و «اسپگاچینی» را نام برد. 
«دریاچه‌ی آرخنتینو» یکی از دریاچه‌های پارک ملی لس گلاسیرز و دربرگیرنده‌ی چندین یخچال طبیعی‌ست. این دریاچه با گستردگی ۱۴۶۶ کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین دریاچه‌ی آب شیرین کشور آرژانتین است و ۳۰ کیلومتر درازا، ۵ کیلومتر پهنا و ۱۷۰ متر میانگین ژرفا دارد. ژرفای این دریاچه در بیشترین اندازه، به ۵۰۰ متر می‌رسد. از دیگر دریاچه‌های پارک ملی لس گلاسیرز، می‌توان «دریاچه‌ی ویدما» را نام برد. این دریاچه با گستردگی ۱۱۹۳ کیلومتر مربع، دومین دریاچه‌ی بزرگ کشور آرژانتین است و ۸۰ کیلومتر درازا، ۱۵ کیلومتر پهنا و ۱۰۰ متر میانگین ژرفا دارد.
در پارک ملی لس گلاسیرز کوه‌هایی همچون «فیتز روی» به بلندای ۳۴۰۵ متر و «سرو توره» به بلندای ۳۱۲۸ متر و همچنین رودهایی همانند «رود سانتاکروز» به درازای ۳۸۵ کیلومتر جای گرفته‌اند. همچنین این پارک زیستگاه جانوران فراوانی‌ست. برخی از برجسته‌ترینِ آن‌ها بر این پایه‌اند: گوزن آندی جنوبی، گواناکو، روباه خاکستری آمریکای جنوبی، شیر کوهی، گندراسوی خوک‌بینی هامبولت، خرگوش پاتاگونی، شترمرغ آمریکایی داروین، رخ‌کرکس آند، قوی گردن‌سیاه، اردک گلگون، مرغابی تنداب، دارکوب ماژلان، پاراکیت استرالیایی و آذرتاج پشت‌سبز.

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

نمای هوایی از پارک، دربرگیرنده‌ی دریاچه‌ها و یخچال‌ها
نگاره‌ی ۱: NASA's Marshall Space Flight Center

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

نمای هوایی - نگاره‌ی ۲: Toby Garden

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

نمای هوایی - نگاره‌ی ۳: Northern Adventures

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

نمای هوایی از دریاچه‌ی ویدما و دریاچه‌ی آرخنتینو
نگاره‌ی ۴: NASA (Riccardo Rossi)

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

نمای هوایی از یخچال پریتو مورنو - نگاره‌ی ۵: Erik Swanson

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

یخچال طبیعی پریتو مورنو - نگاره‌ی ۶: Wesley & Brandon Rosenblum

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

یخچال طبیعی پریتو مورنو - نگاره‌ی ۷: Noel Thirion

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

یخچال طبیعی پریتو مورنو - نگاره‌ی ۸: Raffaele

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

یخچال طبیعی پریتو مورنو - نگاره‌ی ۹: -

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

نمای هوایی از یخچال ویدما - نگاره‌ی ۱۰: Gbrammer

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

یخچال طبیعی ویدما - نگاره‌ی ۱۱: Liam Quinn

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

نمای هوایی از یخچال اوپسالا - نگاره‌ی ۱۲: José Rambaud

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

یخچال طبیعی اوپسالا - نگاره‌ی ۱۳: Phil Allen

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

یخچال طبیعی اسپگاچینی - نگاره‌ی ۱۴: Tom Cox

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

یخچال طبیعی اسپگاچینی - نگاره‌ی ۱۵: ClaudeMarie

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

یخچال طبیعی اسپگاچینی - نگاره‌ی ۱۶: TomaB

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

نمای هوایی از رود سانتاکروز (به‌همراه  دریاچه‌ی آرخنتینو)
نگاره‌ی ۱۷: Federico Pozzi

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

کوه فیتز روی - نگاره‌ی ۱۸: Todor Bozhinov

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

کوه سرو توره - نگاره‌ی ۱۹: Geoff Livingston

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

گوزن آندی جنوبی - نگاره‌ی ۲۰: Ik_kil

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

گواناکو - نگاره‌ی ۲۱: Wild Lapse

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

روباه خاکستری آمریکای جنوبی - نگاره‌ی ۲۲: AldebaranFX

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

شیر کوهی - نگاره‌ی ۲۳: Michael Durham

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

خرگوش پاتاگونی - نگاره‌ی ۲۴: Paul MOINE

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

شترمرغ آمریکایی داروین - نگاره‌ی ۲۵: Ik_kil

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

رخ‌کرکس آند - نگاره‌ی ۲۶: Rodrigo Bueno

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

قوی گردن‌سیاه - نگاره‌ی ۲۷: Melvin TOULLEC

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

دارکوب ماژلان - نگاره‌ی ۲۸: Alejandro Insegna

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

پاراکیت استرالیایی - نگاره‌ی ۲۹: Ik_kil

 

پارک ملی لس گلاسیرز - میراث آرژانتین

آذرتاج پشت‌سبز - نگاره‌ی ۳۰: Gerald Andrés

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده