جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر کوهی

نام: شیر کوهی Cougar
نام علمی: Puma concolor
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: گربه‌ایان
زیرخانواده: گربه‌ایان کوچک
سرده: پوما
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی چیبانین (۷۸۱ تا ۱۲۶ هزار سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: بلندی‌های کوهستان‌های قاره‌ی آمریکا
زندگانی: ۸ تا ۱۳ سال (دربند تا ۲۰ سال)
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۶ نوزاد (با ۹۱ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار گوزن، آهو، گوسفند، بز کوهی، گورکن، راکون، جوندگان، پرندگان و...
رنگ: زرد گراینده به قهوه‌ای تا خاکستری-سیمین گراینده به سرخ
اندازه: وزن ۵۳ تا ۱۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ تا ۶۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۲۴۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۰۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۶۳ تا ۹۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر (ماده‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد کوچک‌ترند)
ویژگی: شیر کوهی Mountain lion یا پوما Puma دومین گربه‌ی بزرگ قاره‌ی آمریکا پس از جگوار و چهارمین گربه‌ی بزرگ جهان، جانوری تنهازیست و شب‌زی، کوه‌نوردی بسیار خوب و در بینایی و شنوایی بسیار نیرومند، دارای سرعت ۴۵ کیلومتر بر ساعت، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۱۰۰۰ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر کوهی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر کوهی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر کوهی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر کوهی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر کوهی

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده