جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه خاکستری آمریکای جنوبی

نام: روباه خاکستری آمریکای جنوبی South American gray fox
نام علمی: Lycalopex griseus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: سگان
سرده: روباه‌های آمریکای جنوبی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: دشت‌ها، چمن‌زارها و بیابان‌های دو سوی رشته‌کوه آند در کشورهای آرژانتین و شیلی در آمریکای جنوبی
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۱ تا ۱۳ سال)
سن بلوغ: ۱ سالگی
زادآوری: ۴ تا ۶ نوزاد (با ۵۳ تا ۵۸ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار جوندگان، پرندگان و تخم آنان، بی‌مهرگان و حشرات، مارمولک و همچنین میوه، لاشه‌ی جانوران و...
رنگ: خاکستری با سر، گردن و پاهایی قهوه‌ای‌رنگ گراینده به سرخ، دارای دُمی با سر و پشت تیره
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۴/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۵ تا ۶۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۴۳ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر
ویژگی: روباه خاکستری آمریکای جنوبی یا روباه پاتاگونیا Patagonian fox جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای گوش‌هایی بزرگ با بلندای ۷/۵ تا ۸ سانتی‌متر، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۲/۹ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه خاکستری آمریکای جنوبی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه خاکستری آمریکای جنوبی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه خاکستری آمریکای جنوبی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه خاکستری آمریکای جنوبی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه خاکستری آمریکای جنوبی

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده