جانوران مهره‌دار - پرندگان: رخ‌کرکس آند

نام: رخ‌کرکس آند Andean condor
نام علمی: Vultur gryphus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: کرکس‌های بر جدید
سرده: Vultur
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیوسن (۵/۳۳۲ تا ۲/۵۸۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز و کوهستانی رشته‌کوه آند در غرب آمریکای جنوبی
زندگانی: ۵۰ سال (دربند ۸۰ سال)
سن بلوغ: ۶ تا ۱۱ سالگی
زادآوری: ۱ تخم (با ۵۴ تا ۵۸ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: لاشه‌ی جانوران، گاهی شکار مارموت، خرگوش، پرندگان کوچک و...
رنگ: سیاه، با پرهای بال‌ها و پرهای پیرامون گردن سفید رنگ، دارای سر و گردنی به‌رنگ سرخ گراینده به سیاه، نرها دارای تاجی به‌رنگ سرخ تیره و چشمانی قهوه‌ای رنگ و ماده‌ها بدون تاج و دارای چشمانی به‌رنگ سرخ تیره
اندازه: وزن ۷/۷ تا ۱۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲/۸ تا ۳/۳ متر
ویژگی: رُخ‌کرکس آند تنها پرنده‌ی سرده‌ی Vultur، بزرگ‌ترین پرنده‌ی شکاری جهان، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، همچنین پرنده‌ای سودمند با توانایی پاک‌سازی زمین از بیماری و گندیدگی با خوردن لاشه‌ی جانوران، دارای سر و گردنی بی‌پَر برای پایین نگاه داشتن دمای بدن و جلوگیری از آلوده شدن در هنگام خوردن لاشه، با گردنی بلند و باریک با پَرهای بلند و شنل‌مانند در پیرامون آن و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: رخ‌کرکس آند

جانوران مهره‌دار - پرندگان: رخ‌کرکس آند

جانوران مهره‌دار - پرندگان: رخ‌کرکس آند

جانوران مهره‌دار - پرندگان: رخ‌کرکس آند

جانوران مهره‌دار - پرندگان: رخ‌کرکس آند

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده