جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی کفتاران

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی کفتاران

خانواده‌ی کفتاران Hyaenidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از این خانواده تنها ۴ گونه‌ی کفتار خال‌دار، کفتار راه‌راه، کفتار قهوه‌ای و گرگ خاکی به‌جا مانده‌اند. گونه‌های خانواده‌ی کفتاران تنها در قاره‌های آفریقا و آسیا یافت می‌شوند. بدین‌گونه که زیستگاه کفتار راه‌راه، قاره‌های آسیا و آفریقا است، ولی کفتار خال‌دار، کفتار قهوه‌ای و گرگ خاکی تنها در زیر صحرای بزرگ آفریقا زندگی می‌کنند.
کفتارها دارای بدنی همانند بدن سگ هستند. این جانوران دُمی کوتاه و بوته‌ای، سری بزرگ، گوش‌هایی بزرگ و نوک‌دار و پوزه‌ای دراز دارند. همه‌ی گونه‌های خانواده‌ی کفتاران به‌جز گرگ خاکی، شکارگر و لاشه‌خوار هستند. آنان آرواره‌ها و دستگاه گوارش بسیار نیرومندی دارند. دستگاه گوارش این کفتاران، مایع‌های اسیدی گوناگونی دارد که به آنان این توانایی را می‌دهد که همه‌ی اندام‌های شکار همچون استخوان‌ها، شاخ‌ها، دندان‌ها، سُم‌ها و پوست را بخورند و گوارش کنند. آنان همچنین ۴ انگشت در دست‌ها و پاهای‌شان دارند. کفتارها همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند. پنجه‌های پای کفتارها ثابت هستند و جمع نمی‌شوند. دست‌های آنان نیرومند و از پاهای‌شان بلندترند. به‌گونه‌ای که گمان می‌رود همیشه در سربالایی راه می‌روند. سر و یک چهارم بخش جلویی بدن کفتارها بزرگ است، ولی یک چهارم بخش پشتی بدن آنان لاغر است. آنان به‌وارون سگ‌سانیان، در هنگام راه رفتن سر خود را پایین می‌آورند و به‌سان گوژپشتان درمی‌آیند. سپس همانند شتر دست و پای هر سوی بدن خود را با هم حرکت می‌دهند.
برخی رفتار کفتارها همانند گربه‌سانیان و برخی همانند سگ‌سانیان است. کفتار خال‌دار در برابر تهدید جانورانی همچون شیرها و پلنگ‌ها ایستادگی کرده و با آنان به‌نبرد می‌پردازند، ولی کفتارهای راه‌راه و قهوه‌ای خود را به مردن می‌زنند و از آن‌جا که شیرها و پلنگ‌ها لاشه‌خوار نیستند، از کنار آنان می‌گذرند. همچنین کفتارهای خال‌دار صداهای گوناگونی دارند و بسیار پُر سر و صدا هستند، ولی کفتارهای راه‌راه صداهای کمی دارند و بیشتر آرام و بی‌صدا هستند. کفتارها صدایی همانند صدای خنده‌ی آدمیان دارند، که گونه‌ای ارتباط صدایی برای دادن پیام میان آنان است. در این نوشته با ۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی خال‌دارها Crocuta

 

کفتار خال‌دار

نام: کفتار خال‌دار Spotted hyena
نام علمی: Crocuta crocuta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، منطقه‌های نیمه‌بیابانی و درخت‌زارهای باز، درخت‌زارهای خشک انبوه و جنگل‌های کوهستانی زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۴۰ تا ۵۵ کیلوگرم برای نرها و ۴۴ تا ۶۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۶۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۳۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۷۰ تا ۹۱ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کفتار خال‌دار)

 

سرده‌ی کفتارها Hyaena

 

کفتار راه‌راه

نام: کفتار راه‌راه Striped hyena
نام علمی: Hyaena hyaena
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و درختچه‌زارهای منطقه‌های خشک و کوهستانی و چمن‌زارهای انبوه گرم‌دشت‌های شمال و شرق قاره‌ی آفریقا، جنوب آسیا، آسیای میانه و منطقه‌های خاورمیانه و قفقاز
اندازه: وزن ۲۲ تا ۵۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۸۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۵ تا ۴۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کفتار راه‌راه)

 

سرده‌ی Parahyaena

 

کفتار قهوه‌ای

نام: کفتار قهوه‌ای Brown hyena
نام علمی: Parahyaena brunnea
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی (بیابان‌های کالاهاری و نامیب)، درخت‌زارهای باز گرم‌دشت‌ها و چمن‌زارهای خشک و نیمه‌خشک کشورهای آفریقای جنوبی، نامیبیا، بوتسوانا، غرب و جنوب زیمبابوه و جنوب موزامبیک در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۴۰ تا ۴۳ کیلوگرم برای نرها و ۳۷ تا ۴۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۰۵ تا ۱۲۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۷۰ تا ۸۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کفتار قهوه‌ای)

 

سرده‌ی جلوکامل‌ها Proteles

 

گرگ خاکی

نام: گرگ خاکی Aardwolf
نام علمی: Proteles cristata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و چمن‌زارهای باز و خشک شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷ تا ۱۰ کیلوگرم (گاه تا ۱۵ کیلوگرم)، سر و بدن به درازای ۵۵ تا ۸۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گرگ خاکی)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده