جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ خاکی

نام: گرگ خاکی Aardwolf
نام علمی: Proteles cristata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: کفتاران
سرده: Proteles
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: زمین‌های باز و خشک و بوته‌زارهای شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۸ تا ۲۰ سال
سن بلوغ: ۱۸ تا ۲۴ ماهگی
زادآوری: ۲ تا ۵ نوزاد (با ۸۹ تا ۹۲ روز زمان بارداری)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات به‌ویژه موریانه (روزانه ۲۵۰ هزار موریانه) (از برای داشتن دندان‌های کم‌توان برای شکار جانوران بزرگ‌تر)، گاهی پستانداران و پرندگان کوچک و...
رنگ: زرد با نوارهای عمودی سیاه
اندازه: وزن ۷ تا ۱۰ کیلوگرم (گاه تا ۱۵ کیلوگرم)، سر و بدن به درازای ۵۵ تا ۸۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر
ویژگی: گرگ خاکی کفتاری شب‌زی و گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، تک‌همسر، دارای سر و گوش‌هایی بزرگ و زبانی چسبناک برای شکار موریانه، همچنین دارای پاهای جلویی بلندتر و یالی بلند بر روی گردن و پشت، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱ تا ۴ کیلومتر مربع برای هر گله و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ خاکی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ خاکی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ خاکی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ خاکی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ خاکی

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده