جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ خاکی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ خاکی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ خاکی

نام: گرگ خاکی Aardwolf
نام علمی: Proteles cristata
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: کفتاران
سرده: جلوکامل‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و چمن‌زارهای باز و خشک شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
زندگانی: ۸ تا ۲۰ سال
سن بلوغ: ۱۸ تا ۲۴ ماهگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۵ نوزاد، با ۸۹ تا ۹۲ روز زمان بارداری
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات به‌ویژه موریانه (روزانه ۲۵۰ هزار موریانه)، گاهی پستانداران و پرندگان کوچک و... (از آن‌جایی که گرگ خاکی دندان‌های بسیار کوچک و کم‌توانی دارد، نمی‌تواند جانوران بزرگ‌تر را شکار کند.)
شکارگران: آدمی و سگ‌های رام شده (توله‌ها: شغال پشت‌سیاه)
رنگ: زرد با نوارهای عمودی سیاه، دارای نوارهای افقی سیاه در پاها
اندازه: وزن ۷ تا ۱۰ کیلوگرم (گاه تا ۱۵ کیلوگرم)، سر و بدن به درازای ۵۵ تا ۸۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر
ویژگی: گرگ خاکی کفتاری شب‌زی و تنهازیست یا جفتی، همچنین جانوری تک‌همسر و پنجه‌رو (خانواده‌ی کفتاران همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند.)، دارای بدنی همانند بدن سگ، دُمی کوتاه و بوته‌ای، سری بزرگ، گوش‌هایی بزرگ و نوک‌دار، پوزه‌ای دراز، یالی بلند بر روی گردن و پشت و دست‌هایی بلندتر از پاها، همچنین دارای زبانی چسبناک برای شکار موریانه، دارای ۴ انگشت در دست‌ها و پاها با پنجه‌هایی جمع‌نشدنی، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱ تا ۴ کیلومتر مربع برای هر گله و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - nationalgeographic - animalia - a-z-animals
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده