موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

نام: موزه‌ی دارالجامعی Dar Jamai Museum
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
شهر تاریخی مکناس Historic City of Meknes
(موزه‌ی دارالجامعی به‌عنوان بخشی از «شهر تاریخی مکناس»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۹۳
کشور: مراکش
جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس
ساخت: ۱۸۸۲ میلادی
به فرمان: مختار بن عربی الجامعی وزیر حسن یکم پادشاه دودمان علویان مراکش
شیوه‌ی معماری: مراکشی
درباره‌ی میراث: موزه‌ی دارالجامعی در گذشته کاخ دارالجامعی نام داشت و از آنِ خانواده‌ی «جامعی» بود. موزه‌ی دارالجامعی دربرگیرنده‌ی بخش‌های گوناگونی همچون حیاطی با درختان پرتقال و چندین اتاق با نقاشی‌ها، گچ‌بری‌ها، کاشی‌کاری‌ها و کنده‌کاری‌های روی چوب است. همچنین این موزه جایگاه نگهداری و نمایش یادگارهایی از شهر مکناس و منطقه‌های پیرامون آن همچون سرامیک، دست‌ساخته‌های چوبی، گل‌دوزی، فرش و گوهر است.
شهر تاریخی مکناس افزون بر موزه‌ی دارالجامعی، دربرگیرنده‌ی بخش‌های دیدنی دیگری همچون کاخ مولای اسماعیل، آرامگاه مولای اسماعیل و مدرسه‌ی ابوعنان است.

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

ورودی موزه - نگاره‌ی ۱: Saiko3p

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

آبنماهای کاشی‌کاری شده‌ی موزه - نگاره‌ی ۲: Henrik Berger Jørgensen

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

درون موزه - نگاره‌ی ۳: Shuwesley

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

گچ‌بری‌های دیوارها و سقف چوبی موزه - نگاره‌ی ۴: Rey Torres

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

گچ‌بری‌های دیوارهای موزه - نگاره‌ی ۵: Richard Mortel

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

گچ‌بری‌های دیوارهای موزه - نگاره‌ی ۶: -

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

بخش‌هایی از موزه - نگاره‌ی ۷: Richard Mortel

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

بخش‌هایی از موزه - نگاره‌ی ۸: Robert Prazeres

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

سقف چوبی موزه - نگاره‌ی ۹: Robert Prazeres

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

آبنمای کاشی‌کاری شده‌ی درون موزه - نگاره‌ی ۱۰: Richard Mortel

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

آبنمای کاشی‌کاری شده‌ی درون موزه - نگاره‌ی ۱۱: Richard Mortel

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

بخش‌های گچ‌بری و چوبی بالای آبنما - نگاره‌ی ۱۲: ED1204

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

مقصوره‌ی مسجد لاله عوده - نگاره‌ی ۱۳: Robert Prazeres

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

حیاط موزه با تاق‌های نیم‌دایره - نگاره‌ی ۱۴: Robert Prazeres

 

موزه‌ی دارالجامعی - میراث مراکش

حوض حیاط موزه - نگاره‌ی ۱۵: Rey Torres

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده