مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

نام: مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس Bou Inania Madrasa, Meknes
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
شهر تاریخی مکناس Historic City of Meknes
(مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس به‌عنوان بخشی از «شهر تاریخی مکناس»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۹۳
کشور: مراکش
جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس
ساخت: ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ میلادی
به فرمان: ابوالحسن علی بن عثمان پادشاه دودمان مرینیان مراکش
شیوه‌ی معماری: مرینیان، مراکشی و اسلامی
درباره‌ی میراث: مدرسه‌ی ابوعنان در شهر مکناس جای گرفته و ۳۱۵ متر مربع گستردگی دارد. این مدرسه در ۲ طبقه ساخته شده و دارای ۳۹ اتاق دانشجویی است. از ۳۹ اتاق، ۱۳ اتاق در طبقه‌ی همکف و ۲۶ اتاق در طبقه‌ی دوم است. کف و پایین دیوار حیاط اصلی ساختمان را کاشی‌های رنگارنگ و بالای دیوارها را گچبری‌های بسیار زیبا پوشانده‌اند. همچنین درها، پنجره‌ها و بخش‌هایی از دیوار حیاط با چوب مشبک‌کاری شده یا منبت‌کاری شده ساخته شده‌اند.
به‌وارون آن‌چه از نام مدرسه برمی‌آید، این مدرسه به فرمان «ابوعنان فارس» ساخته نشده و به فرمان پدرش «ابوالحسن علی بن عثمان» ساخته شده است. هرچند مدرسه‌ای با نام «ابوعنان» در شهر «فاس» به «فرمان ابوعنان فارس» ساخته شده است.
شهر تاریخی مکناس افزون بر مدرسه‌ی ابوعنان، دربرگیرنده‌ی بخش‌های دیدنی دیگری همچون کاخ مولای اسماعیل، آرامگاه مولای اسماعیل و موزه‌ی دارالجامعی است.

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

حیاط مدرسه - نگاره‌ی ۱: Alexandre Cleuet

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

حیاط مدرسه - نگاره‌ی ۲: -

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

حیاط مدرسه - نگاره‌ی ۳: Hermandj

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

از دیوارهای حیاط - نگاره‌ی ۴: Le Métayer Alain

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

مقصوره‌ی چوبی مشبک‌کاری شده - نگاره‌ی ۵: Le Métayer Alain

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

از دیوارهای حیاط - نگاره‌ی ۶: -

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

از دیوارهای حیاط - نگاره‌ی ۷: Le Métayer Alain

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

مقصوره‌ی چوبی مشبک‌کاری شده - نگاره‌ی ۸: -

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

گچ‌بری‌ها و کنده‌کاری‌های روی چوب دیوارها - نگاره‌ی ۹: HaJo-Cora

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

گچ‌بری‌ها و کنده‌کاری‌های روی چوب دیوارها - نگاره‌ی ۱۰: Le Métayer Alain

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

گچ‌بری‌ها و کنده‌کاری‌های روی چوب دیوارها - نگاره‌ی ۱۱: Le Métayer Alain

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

گچ‌بری‌ها و کاشی‌کاری دیوارها - نگاره‌ی ۱۲: Knet2d

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

گچ‌بری‌ها و کاشی‌کاری دیوارها - نگاره‌ی ۱۳: Le Métayer Alain

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

مشبک‌کاری‌های روی چوب دیوارها - نگاره‌ی ۱۴: Le Métayer Alain

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های دیوارها - نگاره‌ی ۱۵: Richard Mortel

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های دیوارها - نگاره‌ی ۱۶: Colin Hepburn

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های دیوارها - نگاره‌ی ۱۷: Richard Mortel

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های دیوارها - نگاره‌ی ۱۸: Richard Mortel

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های دیوارها - نگاره‌ی ۱۹: Richard Mortel

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های دیوارها - نگاره‌ی ۲۰: Richard Mortel

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های دیوارها - نگاره‌ی ۲۱: Richard Mortel

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های دیوارها - نگاره‌ی ۲۲: Dave Morris

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های درون مسجد - نگاره‌ی ۲۳: Richard Mortel

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های درون مسجد - نگاره‌ی ۲۴: Richard Mortel

 

مدرسه‌ی ابوعنان، مکناس - میراث مراکش

بخشی از گچ‌بری‌های درون مسجد - نگاره‌ی ۲۵: Le Métayer Alain

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده