کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

نام: کاخ مولای اسماعیل Palace of Moulay Ismail
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
شهر تاریخی مکناس Historic City of Meknes
(کاخ مولای اسماعیل به‌عنوان بخشی از «شهر تاریخی مکناس»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۹۳
کشور: مراکش
جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس
ساخت: ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۷ میلادی
به فرمان: مولای اسماعیل پادشاه دودمان علویان مراکش
شیوه‌ی معماری: مراکشی
درباره‌ی میراث: کاخ مولای اسماعیل یا «قصبه‌ی مولای اسماعیل» یا «شهر شاهنشاهی» در شهر مکناس جای گرفته و دیواری با درازای بیش از ۷ کیلومتر به دور آن کشیده شده است. این کاخ در ۵۵ سال پادشاهی مولای اسماعیل و میان سال‌های ۱۶۷۲ تا ۱۷۲۷ ساخته شده است. کاخ مولای اسماعیل دربرگیرنده‌ی چندین کاخ با باغ‌های بزرگ، ساختمان‌ها و بخش‌های دیگر است. برخی از برجسته‌ترینِ آن‌ها بر این پایه‌اند:

  • دروازه‌ی منصور: نامدارترین دروازه‌ی شهر و یکی از دروازه‌های کاخ مولای اسماعیل است. این دروازه «المنصور العلج» نیز نامیده می‌شود که از نام معمار آن که برده‌ای مسیحی بود و به اسلام گروید گرفته شده است. ساخت دروازه‌ی منصور در سال‌های پایانی پادشاهی مولای اسماعیل آغاز شده و در سال ۱۷۳۲ به پایان رسیده است.
  • کاخ دارالکبیره: این کاخ کوچک‌ترین و کهن‌ترین کاخ درون کاخ مولای اسماعیل است. کاخ دارالکبیره ۱۳/۵ هکتار گستردگی دارد و ساخت آن در سال ۱۶۷۹ به پایان رسیده است. این کاخ اقامتگاه مولای اسماعیل و خانواده‌اش بوده است. امروزه درهای کاخ به روی مردم بسته است و دسترسی به درون آن‌ها برای بازدید فراهم نیست.
  • کاخ دارالمخزن: این کاخ یکی از کاخ‌های درون کاخ مولای اسماعیل است. کاخ دارالمخزن چهارگوش است و اندازه‌ی آن ۱۰۰۰ در ۵۰۰ متر است که نزدیک به ۶۰ هکتار را پوشش می‌دهد. درهای این کاخ نیز همانند کاخ دارالکبیره به روی مردم بسته است.
  • زندان قارا: این زندان در زیر زمین جای گرفته و برای زندانی کردن برده‌های مسیحی به‌کار گرفته می‌شد.
  • آرامگاه مولای اسماعیل: در این آرامگاه افزون بر «مولای اسماعیل»، «مولای احمد الذهبی» و «عبدالرحمن بن هشام» از دیگر پادشاهان «دودمان علویان مراکش» نیز به خاک سپرده شده‌اند.
  • هری السوانی: دربرگیرنده‌ی ۳ بخش است. نخست «خانه‌ی ۱۰ چرخ آبی» یا «خانه‌ی آب» که آب کاخ را فراهم می‌کرد. دوم «صهریج السوانی» یا «استخر آب» که اندازه‌ی آن ۳۱۹ در ۱۴۸/۷۵ متر و ژرفای آن ۱/۲ متر است و اندوختگاه آب کاخ است و سوم «انبار غله» که اندازه‌ی آن ۱۸۲ در ۱۰۴ متر است.
  • مسجد الروی: این مسجد ۴۹۳۰ متر مربع گستردگی دارد و بزرگ‌ترین مسجد شهر مکناس است. مسجد الروی به فرمان «محمد بن عبدالله» پادشاه مراکش میان سال‌های ۱۷۵۷ تا ۱۷۹۰ ساخته شده است. 

دیگر بخش‌های برجسته‌ی کاخ مولای اسماعیل این‌ها هستند: برج و باروهای کاخ، میدان لاله عوده، مسجد لاله عوده، کاخ دارالمدرسه، کاخ المحنشه، کاخ دارالبیضا، دروازه‌ی جامع النور یا باب الانوار، دروازه‌ی دارالکبیره (ساخت: ۱۶۷۹ و ۱۶۸۰)، دروازه‌ی مخزن، دروازه‌ی مولای حسن، دروازه‌ی مولای اسماعیل، برج المرس، برج بالقاری و گنبد خیاطان یا تالار سفیران.
شهر تاریخی مکناس افزون بر کاخ مولای اسماعیل، دربرگیرنده‌ی بخش‌های دیدنی دیگری همچون آرامگاه مولای اسماعیل، مدرسه‌ی ابوعنان و موزه‌ی دارالجامعی است.

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

دروازه‌ی کاخ - نگاره‌ی ۱: Moroccotoursagency.com

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

دروازه‌ی منصور - نگاره‌ی ۲: Robert Prazeres

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

بخش‌هایی از دروازه‌ی منصور - نگاره‌ی ۳: Robert Prazeres

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

بخش‌هایی از دروازه‌ی منصور - نگاره‌ی ۴: Ophelia2

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

دروازه‌ی دارالکبیره - نگاره‌ی ۵: Pascal Leclerc

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

دروازه‌ی مخزن - نگاره‌ی ۶: Treidler

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

دروازه‌ی جامع النور - نگاره‌ی ۷: Geoff Ott

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

دروازه‌ی مولای حسن - نگاره‌ی ۸: The Yörük

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

دروازه‌ی مولای اسماعیل - نگاره‌ی ۹: Verovenezuela

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

از بخش‌های بیرونی کاخ - نگاره‌ی ۱۰: Uflecu

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

برج بالقاری - نگاره‌ی ۱۱: Daemon11

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

کاخ دارالبیضا - نگاره‌ی ۱۲: János Korom Dr.

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

مناره‌ی مسجد لاله عوده (از بیرون کاخ) - نگاره‌ی ۱۳: Memul

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

گنبد خیاطان یا تالار سفیران - نگاره‌ی ۱۴: Richard Mortel

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

زندان قارا - نگاره‌ی ۱۵: Pedro

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

درون زندان قارا - نگاره‌ی ۱۶: Jklamo

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

هری السوانی (خانه‌ی ۱۰ چرخ آبی) - نگاره‌ی ۱۷: Andrea.Koch

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

درون خانه‌ی ۱۰ چرخ آبی - نگاره‌ی ۱۸: Sébastien BERGER

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

درون خانه‌ی ۱۰ چرخ آبی - نگاره‌ی ۱۹: Michele C

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

از چرخ‌های آبی - نگاره‌ی ۲۰: Rafael Jiménez

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

صهریج السوانی (استخر آب) - نگاره‌ی ۲۱: Redstone Hill

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

صهریج السوانی (استخر آب) - نگاره‌ی ۲۲: William Wood

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

انبار غله - نگاره‌ی ۲۳: Indiana Jones

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

درون انبار غله - نگاره‌ی ۲۴: Keppet

 

کاخ مولای اسماعیل - میراث مراکش

درون انبار غله - نگاره‌ی ۲۵: Kristof Arndt

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده