آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

نام: آرامگاه مولای اسماعیل Mausoleum of Moulay Ismail
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
شهر تاریخی مکناس Historic City of Meknes
(آرامگاه مولای اسماعیل به‌عنوان بخشی از «شهر تاریخی مکناس»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۶
شماره‌ی ثبت: ۷۹۳
کشور: مراکش
جایگاه: شهر مکناس، منطقه‌ی فاس مکناس
ساخت: ۱۷۰۳ میلادی
به فرمان: مولای اسماعیل پادشاه دودمان علویان مراکش
شیوه‌ی معماری: مراکشی، موریش و اسلامی
درباره‌ی میراث: آرامگاه مولای اسماعیل در درون کاخ مولای اسماعیل و در شهر مکناس جای گرفته است. در این آرامگاه افزون بر «مولای اسماعیل»، «مولای احمد الذهبی» و «عبدالرحمن بن هشام» از دیگر پادشاهان «دودمان علویان مراکش» نیز به خاک سپرده شده‌اند. «مولای اسماعیل» در سال ۱۷۲۷، «مولای احمد الذهبی» در سال ۱۷۲۹ و «عبدالرحمن بن هشام» در سال ۱۸۲۹ درگذشتند. آرامگاه مولای اسماعیل دربرگیرنده‌ی بخش‌های گوناگونی همچون حیاط‌ها، اتاق‌ها، آبنماها و تاق‌های نعل اسبی یا نیم‌دایره است.
شهر تاریخی مکناس افزون بر آرامگاه مولای اسماعیل، دربرگیرنده‌ی بخش‌های دیدنی دیگری همچون کاخ مولای اسماعیل، مدرسه‌ی ابوعنان و موزه‌ی دارالجامعی است.

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

دروازه‌ی آرامگاه - نگاره‌ی ۱: Redstone Hill

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

دیگر دروازه‌ی آرامگاه - نگاره‌ی ۲: Sylwester Sokolowski

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

حیاط اصلی با تاق‌های نیم‌دایره - نگاره‌ی ۳: Richard Mortel

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

حیاط اصلی با تاق‌های نیم‌دایره - نگاره‌ی ۴: Olguiskaia

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

حوض حیاط اصلی - نگاره‌ی ۵: Trevor Huxham

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

دری با تاق نیم‌دایره در حیاط اصلی - نگاره‌ی ۶: Gretchen Devine

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

در و راه‌پله‌ای با تاق نیم‌دایره - نگاره‌ی ۷: Manuele Zunelli

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

راه‌پله‌ای با تاق نیم‌دایره - نگاره‌ی ۸: Bruno Vanbesien

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

از حوض‌های آرامگاه - نگاره‌ی ۹: Memul

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

آبنماهای کاشی‌کاری شده‌ی آرامگاه - نگاره‌ی ۱۰: Massimo Capodicasa

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

درون آرامگاه - نگاره‌ی ۱۱: Michele C

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

درون آرامگاه - نگاره‌ی ۱۲: Zishan Sheikh

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

آبنمای کاشی‌کاری شده‌ی درون آرامگاه - نگاره‌ی ۱۳: Kris Por El Mundo

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

گچ‌بری‌های دیوارهای درون آرامگاه - نگاره‌ی ۱۴: Richard Mortel

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

گچ‌بری‌های دیوارهای درون آرامگاه - نگاره‌ی ۱۵: Richard Mortel

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

گچ‌بری‌های دیوارهای درون آرامگاه - نگاره‌ی ۱۶: Richard Mortel

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

سقف آرامگاه - نگاره‌ی ۱۷: Monika Heinrichs

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

آرامگاه مولای اسماعیل - نگاره‌ی ۱۸: Peter Johannes

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

آرامگاه مولای اسماعیل - نگاره‌ی ۱۹: Edward Schonsett

 

آرامگاه مولای اسماعیل - میراث مراکش

آرامگاه مولای اسماعیل - نگاره‌ی ۲۰: Michele C

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده