موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

نام: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال Navy Museum, Portugal
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم
Monastery of the Hieronymites and Tower of Belem
(موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال به‌عنوان بخشی از «صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۳
شماره‌ی ثبت: ۲۶۳
کشور: پرتغال
جایگاه: شهر لیسبون، ناحیه‌ی لیسبون
گستره: ۲/۶۶ هکتار (صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم)
ساخت: ۱۵۰۲ تا ۱۶۰۱ میلادی (صومعه‌ی جرونیمو)
به فرمان: مانوئل یکم پادشاه پرتغال (صومعه‌ی جرونیمو)
معمار: دیوگو دو بویتاکا فرانسوی، ژوائو دو کاستیلو اسپانیایی-پرتغالی، دیوگو دو تورالوا پرتغالی و جرونیمو دو روائو پرتغالی
شیوه‌ی معماری: مانوئلین و گوتیک پرتغالی
درباره‌ی میراث: موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال در بال غربی «صومعه‌ی جرونیمو» جای گرفته است؛ جایی که در گذشته خوابگاه راهبان بوده است. افزون بر این موزه، موزه‌ی ملی باستان‌شناسی نیز در «صومعه‌ی جرونیمو» جای دارد.
«لوئیش یکم» میان سال‌های ۱۸۶۱ تا ۱۸۸۹ پادشاه پرتغال بود. او دریانوردی چیره‌دست بود و دلبستگی فراوانی به پژوهش‌های اقیانوس‌شناسی داشت. از همین روی از سال ۱۸۶۳، کار گردآوری ابزار و نمونه‌های وابسته به تاریخ دریانوری را آغاز کرد؛ مجموعه‌ای که در دهه‌های آینده بزرگ‌تر شد و به بازگشایی موزه‌ی نیروی دریایی در سال ۱۹۶۳ انجامید.
این موزه که سرپرستی آن بر دوش نیروی دریایی پرتغال است، به تاریخ دریانوری پرتغال می‌پردازد و جایگاه نگهداری و نمایش نقاشی‌های تاریخی، نمونه‌های باستان‌شناسی، ابزارها و نقشه‌های ناوبری، قایق‌ها و نمونه‌های کوچک کشتی‌های به‌کارگیری شده‌ی پرتغال از سده‌ی پانزدهم است. برخی از برجسته‌ترینِ آن‌ها بر این پایه‌اند:

  • تندیس شاهزاده هِنریکه دریانورد، ساخته شده در سال ۱۹۶۰، به‌دست لئوپولدو دو آلمیدا تندیسگر پرتغالی.
  • گالِی پارویی ماریای یکم (شهبانوی پرتغال)، به درازای ۲۹/۳۲، پهنای ۳/۹۸ و بلندای ۱/۳۲ متر، ساخته شده میان سال‌های ۱۷۸۰ تا ۱۷۸۳.
  • گالِی پارویی ژواو پنجم (پادشاه پرتغال)، به درازای ۲۴/۹۴، پهنای ۳/۳۴ و بلندای ۱/۲۷ متر، ساخته شده در سال ۱۷۱۱.
  • گالِی پارویی ژوزه یکم (پادشاه پرتغال)، به درازای ۱۷/۸، پهنای ۲/۵۲ و بلندای ۱/۱۳ متر، ساخته شده در سال ۱۷۵۳.
  • گالِی پارویی کارلوتا خواکینا (همسر جان ششم پادشاه پرتغال)، ساخته شده در سال ۱۷۹۰.
  • گالِی پارویی بازرس گمرک لیسبون، به درازای ۱۱/۵، پهنای ۲/۵۴ و بلندای ۱/۱ متر، ساخته شده در سال ۱۷۶۸.
  • کشتی پرنده‌ی اف‌بی‌ای، گونه‌ی بی، نخستین هواپیمای نیروی دریایی پرتغال.
  • هواپیمای آبی خاکی ترابری گرومن جی-۴۴ ویدگئون.
  • هواپیمای فیری ۳، که در سال ۱۹۲۳ از اقیانوس اطلس گذر کرد.

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

نمای هوایی صومعه‌ی جرونیمو- نگاره‌ی ۱: Westend61.de

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

نمای بیرونی صومعه‌ی جرونیمو - نگاره‌ی ۲: Mark

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

سردر موزه - نگاره‌ی ۳: We Love Lisbon

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

تندیس شاهزاده هِنریکه دریانورد - نگاره‌ی ۴: Xiquinhosilva

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

بخش‌هایی از درون موزه - نگاره‌ی ۵: Mike Steele

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

نمونه‌های کوچک کشتی - نگاره‌ی ۶: Pierre Goiffon

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

نمونه‌های کوچک کشتی به همراه توپ کشتی - نگاره‌ی ۷: Vitor Oliveira

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

نمونه‌ی کوچک کشتی - نگاره‌ی ۸: Vitor Oliveira

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

تندیس‌های افسران نیروی دریایی - نگاره‌ی ۹: Pilar Ramiro

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

تندیس‌های قدیسین - نگاره‌ی ۱۰: Vitor Oliveira

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

تالار گالِی‌ها یا قایق‌های پارویی - نگاره‌ی ۱۱: Bryaxis

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

گالِی پارویی ماریای یکم - نگاره‌ی ۱۲: Dragom

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

گالِی پارویی ماریای یکم - نگاره‌ی ۱۳: Kody Jardim

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

گالِی پارویی ژواو پنجم - نگاره‌ی ۱۴: Xavier GILLE

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

گالِی پارویی ژواو پنجم - نگاره‌ی ۱۵: NTG842

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

گالِی پارویی ژوزه یکم - نگاره‌ی ۱۶: Tomasz Przechlewski

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

گالِی پارویی کارلوتا خواکینا - نگاره‌ی ۱۷: Mike Steele

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

گالِی پارویی بازرس گمرک لیسبون - نگاره‌ی ۱۸: EadaoinFlynn

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

گالِی پارویی بازرس گمرک لیسبون - نگاره‌ی ۱۹: Martina Sgorlon

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

قایقی چوبی - نگاره‌ی ۲۰: Rui Carvoeiras

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

کشتی پرنده‌ی اف‌بی‌ای - نگاره‌ی ۲۱: Dyvroeth

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

کشتی پرنده‌ی اف‌بی‌ای - نگاره‌ی ۲۲: Bryn Pinzgauer

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

هواپیمای آبی خاکی ترابری گرومن جی-۴۴ ویدگئون - نگاره‌ی ۲۳: Phil Masters

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

هواپیمای آبی خاکی ترابری گرومن جی-۴۴ ویدگئون - نگاره‌ی ۲۴: Ehusmann

 

موزه‌ی نیروی دریایی پرتغال - میراث پرتغال

هواپیمای فیری ۳ - نگاره‌ی ۲۵: Dragom

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده