صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

نام: صومعه‌ی جرونیمو Jeronimos Monastery
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم
Monastery of the Hieronymites and Tower of Belem
(صومعه‌ی جرونیمو به‌عنوان بخشی از «صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۳
شماره‌ی ثبت: ۲۶۳
کشور: پرتغال
جایگاه: شهر لیسبون، ناحیه‌ی لیسبون
گستره: ۲/۶۶ هکتار (صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم)
ساخت: ۱۵۰۲ تا ۱۶۰۱ میلادی
به فرمان: مانوئل یکم پادشاه پرتغال
معمار: دیوگو دو بویتاکا فرانسوی، ژوائو دو کاستیلو اسپانیایی-پرتغالی، دیوگو دو تورالوا پرتغالی و جرونیمو دو روائو پرتغالی
شیوه‌ی معماری: مانوئلین و گوتیک پرتغالی
درباره‌ی میراث: صومعه‌ی «جِرونیمو» یا «هیرونیمیت»، در شهر لیسبون و در نزدیکی رود «تاگوس» جای گرفته است. در نزدیکی این صومعه «برج بلم» جای گرفته که هر دو با هم در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.
در سده‌های ۱۴ و ۱۵ میلادی دریانوردان پرتغالی سفرهای بسیاری برای یافتن بخش‌های ناشناخته‌ی زمین انجام می‌دادند. در یکی از همین سفرها «واسکو دو گاما» دریانورد پرتغالی در سال ۱۹۴۸ توانست راه تازه‌ای به سوی هندوستان پیدا کند. از همین روی این صومعه به فرمان «مانوئل یکم» پادشاه پرتغال برای گرامیداشت «واسکو دو گاما» ساخته شد.
صومعه‌ی جرونیمو دربرگیرنده‌ی بخش‌های گوناگونی همچون کلیسای سانتا ماریا، موزه‌ی ملی باستان‌شناسی، موزه‌ی نیروی دریایی، آرامگاه پادشاهان پرتغالی و خاندان آنان و آرامگاه نام‌داران پرتغالی همچون «واسکو دو گاما» است. برخی از برجسته‌ترین بخش‌های این صومعه بر این پایه‌اند:

 • کلیسای سانتا ماریا
 • سردر جنوبی، به بلندای ۳۲ متر و پهنای ۱۲ متر، ساخته شده به‌دست ژوائو دو کاستیلو معمار اسپانیایی-پرتغالی
 • سردر غربی، ساخته شده در سال ۱۵۱۷، به‌دست نیکولائو شانترین تندیسگر فرانسوی
 • حیاط صومعه، با اندازه‌ی ۵۵ در ۵۵ متر
 • آرامگاه مانوئل یکم پادشاه پرتغال، میان سال‌های ۱۴۹۵ تا ۱۵۲۱
 • آرامگاه ژوآئو سوم پادشاه پرتغال، میان سال‌های ۱۵۲۱ تا ۱۵۵۷
 • آرامگاه سبستیو یکم پادشاه پرتغال، میان سال‌های ۱۵۵۷ تا ۱۵۷۸
 • آرامگاه انریکه یکم پادشاه پرتغال، میان سال‌های ۱۵۷۸ تا ۱۵۸۰
 • آرامگاه کاترین اتریش شهبانوی پرتغال، میان سال‌های ۱۵۲۵ تا ۱۵۵۷
 • آرامگاه واسکو دو گاما دریانورد پرتغالی، ساخته شده به‌دست آنتونیو آگوستو دو کوستا موتا تندیسگر پرتغالی
 • آرامگاه لوئیس واز د کاموئس شاعر پرتغالی، ساخته شده به‌دست آنتونیو آگوستو دو کوستا موتا تندیسگر پرتغالی
 • آرامگاه الکساندر هرکولانو نویسنده‌ی پرتغالی
 • آرامگاه فرناندو پسوآ شاعر پرتغالی
 • کلیسای کوچک سنت جروم یا رستلو هرمیتاژ، ساخته شده در سال ۱۴۹۶، به‌دست رودریگو آفونسو معمار پرتغالی

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

نمای هوایی - نگاره‌ی ۱: Westend61.de

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

نمای بیرونی - نگاره‌ی ۲: Mark

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

کلیسای سانتا ماریا - نگاره‌ی ۳: Berthold Werner

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

سردر جنوبی - نگاره‌ی ۴: Ilya Burlak

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

بخش‌هایی از سردر جنوبی - نگاره‌ی ۵: Yuri Rapoport

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

بخش‌هایی از سردر جنوبی - نگاره‌ی ۶: Yuri Rapoport

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

بخش‌هایی از سردر جنوبی - نگاره‌ی ۷: Yuri Rapoport

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

بخش‌هایی از سردر جنوبی - نگاره‌ی ۸: Yuri Rapoport

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

سردر غربی - نگاره‌ی ۹: Marko Ermon

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

بخش‌هایی از سردر غربی - نگاره‌ی ۱۰: Yuri Rapoport

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

حیاط صومعه - نگاره‌ی ۱۱: Kwong Yee Cheng

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

پنجره‌های پیرامون حیاط - نگاره‌ی ۱۲: Xiquinhosilva

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

بخش‌هایی از ستون‌های پیرامون حیاط - نگاره‌ی ۱۳: Yuri Rapoport

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

از آب‌پران‌ها یا دهانه‌اژدرهای پیرامون حیاط - نگاره‌ی ۱۴: Matthew Kearney

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

فواره و حوض سنگی شیر در حیاط - نگاره‌ی ۱۵: Ilya Burlak

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

بخش‌هایی از راه‌روی پیرامون حیاط - نگاره‌ی ۱۶: Julien Chatelain

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

پنجره‌های راه‌روی پیرامون حیاط - نگاره‌ی ۱۷: Alejandro

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

تالار خوراک‌خوری - نگاره‌ی ۱۸: Ingo Mehling

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

درون کلیسای سانتا ماریا - نگاره‌ی ۱۹: Xiquinhosilva

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

محراب کلیسای سانتا ماریا - نگاره‌ی ۲۰: Gilles Messian

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

سقف کلیسای سانتا ماریا - نگاره‌ی ۲۱: Joseolgon

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

از تالارهای کلیسای سانتا ماریا - نگاره‌ی ۲۲: Sailko

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

از محراب‌های کلیسای سانتا ماریا - نگاره‌ی ۲۳: Arend

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

آرامگاه پادشاهان در بال راست کلیسای سانتا ماریا - نگاره‌ی ۲۴: Gilles Messian

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

آرامگاه پادشاهان در بال راست کلیسای سانتا ماریا - نگاره‌ی ۲۵: Marc Peters

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

آرامگاه واسکو دو گاما دریانورد پرتغالی - نگاره‌ی ۲۶: Andrzej Otrêbski

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

آرامگاه لوئیس واز د کاموئس شاعر پرتغالی - نگاره‌ی ۲۷: Andrzej Otrêbski

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

آرامگاه الکساندر هرکولانو نویسنده‌ی پرتغالی - نگاره‌ی ۲۸: Xiquinhosilva

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

آرامگاه فرناندو پسوآ شاعر پرتغالی - نگاره‌ی ۲۹: Robert Nyman

 

صومعه‌ی جرونیمو - میراث پرتغال

کلیسای کوچک سنت جروم - نگاره‌ی ۳۰: GualdimG

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده