موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

نام: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال National Archaeology Museum, Portugal
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم
Monastery of the Hieronymites and Tower of Belem
(موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال به‌عنوان بخشی از «صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم»، در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۳
شماره‌ی ثبت: ۲۶۳
کشور: پرتغال
جایگاه: شهر لیسبون، ناحیه‌ی لیسبون
گستره: ۲/۶۶ هکتار (صومعه‌ی جرونیمو و برج بلم)
ساخت: ۱۵۰۲ تا ۱۶۰۱ میلادی (صومعه‌ی جرونیمو)
به فرمان: مانوئل یکم پادشاه پرتغال (صومعه‌ی جرونیمو)
معمار: دیوگو دو بویتاکا فرانسوی، ژوائو دو کاستیلو اسپانیایی-پرتغالی، دیوگو دو تورالوا پرتغالی و جرونیمو دو روائو پرتغالی
شیوه‌ی معماری: مانوئلین و گوتیک پرتغالی
درباره‌ی میراث: موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال در بال غربی «صومعه‌ی جرونیمو» جای گرفته است؛ جایی که در گذشته خوابگاه راهبان بوده است. افزون بر این موزه، موزه‌ی نیروی دریایی نیز در «صومعه‌ی جرونیمو» جای دارد.
موزه‌ی ملی باستان‌شناسی در سال ۱۸۹۳ به‌دست «خوزه لیت ده واسکونسلوس» باستان‌شناس پرتغالی پایه‌گذاری و در سال ۱۹۰۶ بازگشایی شد. این موزه جایگاه نگهداری موزاییک‌های رومی، سنگ‌نوشته‌ها، تندیس‌ها، گوهرهای زرین، فلزکاری‌های دوره‌های آهن و برنز، مدال‌ها، سکه‌ها و یادگارهای ارزشمندی از روم باستان، یونان باستان و مصر باستان است.

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

نمای هوایی صومعه‌ی جرونیمو- نگاره‌ی ۱: Westend61.de

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

نمای بیرونی صومعه‌ی جرونیمو - نگاره‌ی ۲: Mark

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

سردر موزه - نگاره‌ی ۳: Observador.pt

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

پنجره‌های سردر موزه - نگاره‌ی ۴: Alvesgaspar

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

از پنجره‌های بیرونی موزه - نگاره‌ی ۵: Alvesgaspar

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

تالار موزه - نگاره‌ی ۶: -

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

تابوت‌ها و ستون‌های سنگی رومی - نگاره‌ی ۷: Xiquinhosilva

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

تندیس‌های سنگی رومی - نگاره‌ی ۸: Xiquinhosilva

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

ظرف‌های سفالی - نگاره‌ی ۹: -

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

ظرف‌های سنگی - نگاره‌ی ۱۰: Ángel M. Felicísimo

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

مومیایی‌های مصری - نگاره‌ی ۱۱: Pablo Aparicio Resco

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

تندیس مصری چوبی پتاه - نگاره‌ی ۱۲: -

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

تندیس مصری ابوالهول - نگاره‌ی ۱۳: Ángel M. Felicísimo

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

تابوت سنگی رومی - نگاره‌ی ۱۴: Ángel M. Felicísimo

 

موزه‌ی ملی باستان‌شناسی پرتغال - میراث پرتغال

موزاییک رومی موزها (نُه پری از نیمه‌خدایان اساتیری یونان)
نگاره‌ی ۱۵: Museu Nacional de Arqueologia, Portugal

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده