آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

نام: آرامگاه کنفوسیوس Cemetery of Confucius
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
پرستشگاه و آرامگاه کنفوسیوس و اقامتگاه خانواده‌ی کونگ در چی‌فو
Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu
(آرامگاه کنفوسیوس به‌عنوان بخشی از «پرستشگاه و آرامگاه کنفوسیوس و اقامتگاه خانواده‌ی کونگ در چی‌فو» در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۴
شماره‌ی ثبت: ۷۰۴
کشور: چین
جایگاه: شهر چی‌فو، استان شان‌دونگ
گستره: ۱۸۳/۳۳ هکتار
ساخت: ۴۷۸ پ.م و سده‌ی ۱۸ میلادی
درباره‌ی میراث: آرامگاه کنفوسیوس یا گورستان کنفوسیوس، جایی‌ست که کنفوسیوس و ۱۰۰۰۰۰ تن از فرزندان و شاگردان او (تا ۷۸ پشت)، در درازای نزدیک به ۲۰۰۰ سال در آن به‌خاک سپرده شده‌اند. از آرامگاه‌های برجسته‌ی این گورستان می‌توان آرامگاه «کئونگ چی» یا «زیسی» را نام برد. زیسی نوه‌ی کنفوسیوس بود و از او سه کتاب به یادگار مانده است. کهن‌ترین گورهای یافت شده در این گورستان، به دوره‌ی دودمان ژو (۲۵۶ - ۱۰۴۶ پ.م) باز می‌گردد.
در پیرامون این گورستان، دیواری به درازای ۵۵۹۱ متر کشیده شده است. در میان این گورستان نیز تندیس‌های سنگی فراوانی همچون ایستاسنگ‌ها، نگهبانان و جانوران گذاشته شده‌اند. برخی از ایستاسنگ‌های بزرگ بر روی یک لاک‌پشت سنگی غول‌پیکر سوار هستند. افزون بر آرامگاه‌ها و تندیس‌ها، ساختمان‌هایی همچون پرستشگاه، پاویون و چند دروازه همچون دروازه‌ی وانگوچانگ‌چون و دروازه‌ی پُل جوشویی نیز در این گورستان جای دارند.

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

دروازه‌ی گورستان - نگاره‌ی ۱: Zhangzhugang

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

پرستشگاهی در گورستان - نگاره‌ی ۲: Zhangzhugang

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

پاویونی در گورستان - نگاره‌ی ۳: Gary Todd

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

پاویونی در گورستان - نگاره‌ی ۴: Zhangzhugang

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

دروازه‌ی وانگوچانگ‌چون - نگاره‌ی ۵: Zhangzhugang

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

دروازه‌ی پُل جوشویی - نگاره‌ی ۶: Zhangzhugang

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

آرامگاه کنفوسیوس - نگاره‌ی ۷: Hanming_huang

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

آرامگاه زیسی - نگاره‌ی ۸: G41rn8

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

آرامگاهی با تندیس دو نگهبان - نگاره‌ی ۹: Zhangzhugang

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

ایستاسنگی بزرگ بر روی یک لاک‌پشت سنگی - نگاره‌ی ۱۰: Vmenkov

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

آرامگاهی با تندیس‌های جانوری - نگاره‌ی ۱۱: Zhangzhugang

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

آرامگاهی با تندیس‌های جانوری - نگاره‌ی ۱۲: Zhangzhugang

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

آرامگاهی با تندیس‌های جانوری - نگاره‌ی ۱۳: Rolfmueller

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

چند تندیس جانوری - نگاره‌ی ۱۴: Gary Todd

 

آرامگاه کنفوسیوس - میراث چین

چند تندیس جانوری - نگاره‌ی ۱۵: Gary Todd

 

بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده