اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

نام: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ Kong Family Mansion
نام ثبت شده در میراث جهانی یونسکو:
پرستشگاه و آرامگاه کنفوسیوس و اقامتگاه خانواده‌ی کونگ در چی‌فو
Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu
(اقامتگاه خانواده‌ی کونگ به‌عنوان بخشی از «پرستشگاه و آرامگاه کنفوسیوس و اقامتگاه خانواده‌ی کونگ در چی‌فو» در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.)
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۴
شماره‌ی ثبت: ۷۰۴
کشور: چین
جایگاه: شهر چی‌فو، استان شان‌دونگ
گستره: ۱۲۴۷۰ متر مربع
ساخت: ۱۰۳۸ میلادی (نخستین ساختمان)
درباره‌ی میراث: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ، جایگاه زندگی فرزندان کنفوسیوس از سال ۱۰۳۸ تاکنون است. بیشتر سازه‌های امروزی در دوره‌های امپراتوری‌های مینگ (۱۶۴۴ - ۱۳۶۸) و چینگ (۱۹۱۲ - ۱۶۴۴) ساخته شده‌اند. این اقامتگاه ۱۵۲ ساختمان با ۴۸۰ اتاق دارد. برخی از برجسته‌ترین این ساختمان‌ها بر این پایه‌اند: دروازه‌ی اصلی، دروازه‌ی چونگ‌گوانگ، تالار بزرگ، تالار دوم، تالار سوم، حیاط مرکزی و باغ پشتی یا تیه‌شان. دروازه‌ی چونگ‌گوانگ در سال ۱۵۰۳ ساخته شده و ۶/۲۴ متر درازا، ۵/۹۵ متر بلندا و ۲/۰۳ متر پهنا دارد.

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

دروازه‌ی اصلی - نگاره‌ی ۱: Zhangzhugang

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

دروازه‌ی چونگ‌گوانگ - نگاره‌ی ۲: Xiquinho Silva

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

حیاطی در اقامتگاه - نگاره‌ی ۳: Zhangzhugang

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

از تالارهای اقامتگاه - نگاره‌ی ۴: Zhangzhugang

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

پاویونی در اقامتگاه - نگاره‌ی ۵: Jesse

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

خانه‌ای در اقامتگاه - نگاره‌ی ۶: -

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

از گذرگاه‌های اقامتگاه - نگاره‌ی ۷: Xiquinho Silva

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

خانه‌ای در اقامتگاه - نگاره‌ی ۸: Xiquinho Silva

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

حیاطی در اقامتگاه - نگاره‌ی ۹: Gary Todd

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

خانه‌ای در اقامتگاه - نگاره‌ی ۱۰: Xiquinho Silva

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

درِ یک خانه - نگاره‌ی ۱۱: Gary Todd

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

تندیس اژدها در کنار دروازه‌ی اصلی - نگاره‌ی ۱۲: Gary Todd

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

درون ساختمانی از اقامتگاه - نگاره‌ی ۱۳: Zhangzhugang

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

درون ساختمانی از اقامتگاه - نگاره‌ی ۱۴: Zhangzhugang

 

اقامتگاه خانواده‌ی کونگ - میراث چین

درون ساختمانی از اقامتگاه - نگاره‌ی ۱۵: Jesse

 

بن‌مایگان: wikipedia - wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده