داستان کوتاه زیر آب زدن

داستان کوتاه زیر آب زدن

در کمتر از صد سال پیش در خانه‌ها لوله‌کشی برای آب تصفیه شده وجود نداشت. آب تمیز درون حوض حیاط ریخته شده و برای استفاده‌های بعدی در آن‌جا نگهداری می‌شد. در انتهای مخزن آب یا همان حوض‌ها محلی به نام زیرآب وجود داشت که از آن برای خالی کردن آبی که کثیف شده بود و لجن ته حوض استفاده می‌کردند.
برای خالی کردن آب کثیف و لجن، زیرآب را باز می‌کردند و این زیرآب به چاهی راه داشت که آب آلوده به آن‌جا می‌ریخت. روش باز کردن زیرآب هم به این شکل بود که کسی درون حوض می‌رفت و زیرآب را باز می‌کرد تا لجن ته حوض از زیرآب به چاه برود و آب پاکیزه شود.
در همان زمان وقتی با کسی دشمنی داشتند، برای این‌که به او ضربه بزنند زیرآب حوض خانه‌اش را باز می‌کردند تا آب تمیز حوض نیز از طریق زیرآب تخلیه شده و صاحب خانه آن را از دست بدهد. صاحب خانه هم زمانی که از این ماجرا خبردار می‌شد خیلی ناراحت می شد، زیرا ذخیره‌ی آب پاکیزه‌اش را از دست داده بود. در این موقعیت شخص با ناراحتی به دوستانش می‌گفت : زیرآبم را زده‌اند.

 

ضرب‌المثل زیر آب زدن یعنی حرف زدن و دسیسه‌چینی کردن پشت سر کسی که باعث از دست رفتن موقعیت اجتماعی، کاری، و یا حتی محبوبیت فرد شود.

 

نگاره: Thedailypersian.tumblr.com
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده