جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر دریایی اشتلر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر دریایی اشتلر

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر دریایی اشتلر

نام: شیر دریایی اشتلر Steller sea lion
نام علمی: Eumetopias jubatus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌سانیان
خانواده: فکان گوش‌دار
زیرخانواده: شیران دریایی
سرده: پهن‌پیشانی‌ها
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن پیشین (۲/۵۸ تا ۰/۷۸۱ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جزیره‌ها و کرانه‌های کشورهای روسیه، ژاپن، آمریکا (و آلاسکا) و کانادا در شمال اقیانوس آرام
زندگانی: ۲۰ تا ۳۰ سال
سن بلوغ: ۳ تا ۶ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ نوزاد، با ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار سرپایان همچون ماهی مرکب و هشت‌پا، ماهیان همانند زغال‌ماهی آلاسکا، ماهی خال‌خالی آتکا، لوزی‌ماهی، شاه‌ماهی، خُردماهی، کفشک‌ماهی، روغن‌ماهی خاکستری، لنگرماهی و...
شکارگران: کوسه‌ی سالمون، کوسه‌ی اِسلیپِر آرام، کوسه‌ی سفید بزرگ و نهنگ قاتل
رنگ: زرد کم‌رنگ تا سبزه و گاهی گراینده به سرخ
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۱۱۲۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۴۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۲ متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۹ متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۲ تا ۳ برابر سنگین‌ترند.)
ویژگی: شیر دریایی اشتلر یا شیر دریایی شمالی Northern sea lion، بزرگ‌ترین گونه‌ی خانواده‌ی فکان گوش‌دار و چهارمین فُک بزرگ جهان، جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری گِرد همانند سر سگ، چشمانی درشت، پوزه‌ای کم‌وبیش دراز و گوش‌های بیرونی کوچک و غُضروفی، همچنین دارای دُمی کوتاه و دست و پایی باله‌مانند و پرده‌دار (این جانور می‌تواند با باله‌های خود بر روی زمین به آسانی راه برود و بدود.)، دارای بینایی و شنوایی بسیار خوب، همچنین دارای سبیل‌هایی بلند برای یافتن خوراک در دریا، نرها دارای پیشانی پهن و بلند، پوزه‌ای تخت و یالی از موهای زبر در پیرامون گردن، شناگری توانا با توانایی فرو رفتن تا ژرفای ۴۰۰ متری و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia - kidadl
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده